V Niedziela Wielkiego Postu
I tydzień psałterza

ROCZNICA ŚMIERCI:

2005 — ks. Antoni Mazur

1946 — ks. Józef Kulig

ROCZNICA URODZIN:

1962 — ks. Józef Włosek