Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne

Archidiecezja Katowicka

2013-01-22

Rektor ks. Marek Panek
 
Kontakt ul. Wita Stwosza 17/17a, skr. poczt. 265, 40-042 Katowice
kom.: +48 519 546 150
sekretariat@seminarium.katowice.pl
www.seminarium.katowice.pl
 
Ojcowie duchowni ks. Robert Błotko
ks. Krzysztof Goik
ks. Grzegorz Kolbiarz
ks. Krzysztof Tomalik
 
Prefekci

ks. Ryszard Skowronek
ks. Paweł Til
ks. Grzegorz Wrótniak

Ekonom ks. Marek Konsek
 
Sekretariat s. Alberta Gdaczyńska CSSE

WYŻSZE ŚLĄSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE

ROCZNICA ŚMIERCI:

2013 — ks. Stanisław Garbocz

1964 — ks. Paweł Dudek

1948 — ks. Antoni Gutsfeld

2013 — ks. Stanisław Garbocz

ROCZNICA URODZIN:

1979 — ks. Michał Wilk