Katowice: Uroczyste zakończenie Roku kard. Augusta Hlonda

Archidiecezja Katowicka

2013-12-17

W niedzielę, 1 grudnia br., o godz. 16.00 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła zostanie odprawiona Msza św. na zakończenie Roku kard. Augusta Hlonda. Podczas tej Eucharystii, której będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz z Warszawy, zostanie poświęcona tablica z popiersiem Prymasa Polski rodem z Mysłowic.

 

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem kard. Augusta Hlonda przez Sejmik Województwa Śląskiego. W uzasadnieniu uchwały radni Sejmiku napisali: „Prymas Polski ks. kardynał August Hlond. Pochodził z Górnego Śląska, był organizatorem i pierwszym biskupem Diecezji Katowickiej, w 1926 roku został Prymasem Polski. Po 1939 roku przeciwstawił się z całą konsekwencją zagrożeniom ze strony dwóch totalitaryzmów, nazistowskiego i komunistycznego, reprezentując wówczas poglądy nie tylko Kościoła katolickiego, ale także większości Polaków.

 

August Hlond po złożeniu ślubów zakonnych, a potem kapłańskich, po I wojnie światowej organizował Kościół katolicki na polskim Górnym Śląsku, najpierw jako administrator apostolski, a potem pierwszy biskup Diecezji Katowickiej. Położył podwaliny pod zarząd śląską diecezją, tworząc w Katowicach kurię, kapitułę i sąd biskupi. Zadecydował o utworzeniu śląskiego seminarium duchownego z siedzibą w Krakowie. W 1926 roku, kiedy został arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, mianowany Prymasem Polski stanął na czele całego Kościoła katolickiego w Polsce. Przyszło mu pełnić tę posługę w czasie największego zagrożenia niepodległości Państwa Polskiego w XX wieku. Po wybuchu II wojny światowej przebywając na emigracji we Francji, mimo osobistego zagrożenia i aresztowania przez gestapo, stale informował aliantów o zbrodniach niemieckich i sowieckich w okupowanej Polsce. Po powrocie do kraju musiał zmierzyć się z narastającym zagrożeniem ze strony władz komunistycznych. Prymas, rozumiejąc konieczność powojennej normalizacji życia społecznego i politycznego i nie decydując się na otwartą konfrontację, ocalił niezależność Kościoła katolickiego, dając jednocześnie mocne fundamenty dla przetrwania idei niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego na nadchodzące czasy rządów komunistycznych w Polsce. Prymas August Hlond zmarł 22 października 1948 roku w Warszawie”.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny