Katowice: Podpisanie umowy depozytowej między Archidiecezją Katowicką a Muzeum Śląskim

Archidiecezja Katowicka

2013-12-17

W środę, 11 grudnia br., o godz. 12.00 w budynku Kurii Metropolitalnej w Katowicach zostanie podpisana umowa dotycząca przekazania części zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w depozyt Muzeum Śląskiemu. Po podpisaniu dokumentu przewidziany jest briefing prasowy.

 

Zamiarem obu stron, zarówno Archidiecezji Katowickiej, jak i Muzeum Śląskiego, jest upowszechnienie podstawowych wartości historii, nauki i kultury narodowej i regionalnej, kształtowania wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie publicznego dostępu, zapewnienie właściwych warunków zabezpieczenia i konserwacji obiektów sztuki sakralnej będących własnością i w gestii Archidiecezji Katowickiej. Takie warunki spełnia nowy gmach Muzeum Śląskiego wraz z nowymi przestrzeniami ekspozycyjnymi.

 

Muzeum Śląskie przygotowuje kilka wystaw stałych poświęconych historii, kulturze i sztuce Śląska, wśród nich prezentację własnych zbiorów muzealnych w zakresie sztuki sakralnej pt. „Śląska sztuka sakralna”. Przejęty depozyt, oparty na wybitnych obiektach sztuki sakralnej, zgromadzonych obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym, stanowić będzie bardzo istotne poszerzenie walorów tej ekspozycji. Stworzy bardziej kompletny obraz duchowości Górnego Śląska i dziedzictwa Kościoła katolickiego na tym terenie.

 

Połączenie obu kolekcji – Muzeum Śląskiego i Muzeum Archidiecezjalnego – będzie wykorzystaniem możliwości, jakie daje nowy gmach muzeum z jego nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi oraz dostępnością dla szerokiej publiczności.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny