XXIII Piekarskie Sympozjum Naukowe

Archidiecezja Katowicka

2014-05-24

„Rodzina Miłością Wielka (?)” to tytuł XXIII już Piekarskiego Sympozjum Naukowego, które odbyło się w sobotę, 24 maja br

- tradycyjnie w przeddzień dorocznej majowej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Dyskretnie umieszczony w nawiasie pytajnik zawarty w tytule spotkania sprawił, że stało się ono debatą nad rozmaitymi aspektami miłości małżeńskiej i rodzinnej. Sympozjum dobyło się w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śl.

Witając uczestników metropolita katowicki abp Wiktor Skworc nawiązał do poświęcenia kaplicy Matki Boskiej Piekarskiej, które miało miejsce w piątek, 23 maja, w Centrum „Nie lękajcie się” w Krakowie Łagiewnikach. Dziękując obecnemu na sali arcybiskupowi seniorowi Damianowi Zimoniowi za zainicjowanie przed laty naukowego dopełnienia religijnego przeżycia, jakim jest piekarska pielgrzymka, stwierdził, że nie byłoby sympozjów, gdyby nie osoba św. Jana Pawła II, który inspirował wiele podjętych tu tematów.

Tegoroczne sympozjum obejmowało dwie sesje. W pierwszej zaproszeni goście podjęli refleksję wokół stwierdzenia „Miłość niejedno ma imię...” . Zarówno ks. dr hab. Jacek Kempa (UŚ), jak i dr Dorota Wilk (KUL) w swych wystąpieniach mocno podkreślili odniesienie miłości ludzkiej, w tym małżeńskiej i rodzinnej, do Boga. Ks. Kempa za przewodnika rozważań o Bogu, jako źródłu Miłości, wybrał Benedykta XVI, a zwłaszcza jego encyklikę „Deus caritas est”. Dr Wilk natomiast wskazała Trójcę Świętą jako wzór relacji w małżeństwie i rodzinie. Dr Ewa Porada (PWT Wrocław) zestawiając współczesne aspekty kulturowe i nauczanie Kościoła ukazała miłość małżeńską jako ludzką, pełną, wierną i wyłączną oraz płodną.

Wielkie zainteresowanie wzbudził prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO Opole), który krytycznym okiem spojrzał na pastoralną troskę o małżeństwo i rodzinę. Za nieprawdzie uznał potoczne twierdzenie, że rodzice przekazują wiarę dzieciom. Wyjaśnił, że w istocie ich zadaniem jest doprowadzić potomstwo do spotkania z Bogiem. Przestrzegał przed próbami manipulowania dziećmi w sferze ich życia religijnego. Zwracając uwagę na niewystarczający zasięg duszpasterstwa małżeństw i rodzin (wskazał, że nie wszyscy odnajdują się w rozmaitych ruchach kościelnych), podkreślał prymatu profilaktyki przed terapią w pastoralnej trosce o miłość w rodzinie. Zachęcał do korzystania z metody uprzedzania kryzysu małżeństwa, zauważając równocześnie, że przy obecnie stosowanych w Polsce sposobach organizacji duszpasterstwa rodzin w dużej części wykluczeni są z niego ubodzy.

W sesji drugiej mężowie i ojcowie odpowiadali na pytanie: „Jak rozpalić na nowo małżeńską i rodzinną miłość mocą wierności, uczciwości, trwałej więzi oraz łaski Boga”. Zadania tego podjęli się dr Michał Wyrostkiewicz (KUL), dr Marek Wójtowicz (UŚ), dr Adam Zadroga (KUL) oraz pierwszy diakon stały archidiecezji katowickiej dr Albert Karkosz.

Wszystkie wystąpienia z tegorocznego sympozjum znalazły się w dostępnej już podczas jego trwania książce, uzupełnione kilkunastoma dotykowymi materiałami związanymi z poruszonym tematem.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny