Katowice: Inauguracja Roku Katechetycznego 2014/2015

Archidiecezja Katowicka

2014-09-12

Inauguracja Roku Katechetycznego 2014/2015 w archidiecezji katowickiej będzie miała miejsce w sobotę, 13 września br., w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Program inauguracji

10.30 – Powitanie i zawiązanie zgromadzenia

10.45 – wykład inauguracyjny  prof. Elżbiety Osewskiej „Wychowanie do wiary, nadziei i miłości”

12.00 – Msza św. pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca

Prof. UKSW dr hab. Elżbieta Osewska - doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katechetyki, profesor nadzwyczajny UKSW. W latach 1990-1993 wykładowca w centrach katechetycznych na terenie byłego ZSRR. W latach 1998-1999 Naczelnik Wydziału do Spraw Rodziny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Od 1999 r. Konsultant ds. katechezy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Prowadzi zajęcia na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie (od 1995), w Instytucie Teologicznym w Łomży, Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Centrum Pastoralno-Katechetycznym „Lumen Vitae” w Brukseli. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC), European Forum for Religious Education in Schools (EuFRES), Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce i Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych. Autor publikacji z zakresu katechetyki, pedagogiki, edukacji, dydaktyki, teologii pastoralnej, komunikacji interpersonalnej, polityki rodzinnej. Współredaktor i współautor podręczników do nauczania religii. Uczestnik i organizator wielu konferencji i kongresów katechetycznych w Polsce i za granicą.


Załącznik
Wypowiedź – ks. ks. Roman Buchta, dyrektor wydziału katechetycznego katowickiej kurii

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny