Najstarszy kapłan archidiecezji katowickiej, kapelanem Jego Świątobliwości

Archidiecezja Katowicka

2014-12-31

Nominację na kapelana Jego Świątobliwości otrzymał najstarszy kapłan archidiecezji katowickiej, liczący 99 lat ks. Józef Pośpiech.

Nominację przekazał metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Uroczystość odbyła się 30 grudnia br. w Szwajcarii, w miejscowości Brig (diecezja Sitten), w kaplicy domu św. Urszuli, gdzie dostojny jubilat i nominat aktualnie mieszka, codziennie odprawia Mszę św. i prowadzi indywidualne duszpasterstwo. W ceremonii uczestniczyły siostry urszulanki i grono znajomych oraz przyjaciół.

Ks. Pośpiech święcenia kapłańskie przyjął 75 lat temu. Po II wojnie światowej znalazł się w Szwajcarii, jednak nigdy nie przestał być księdzem archidiecezji katowickiej. Jest wciąż aktywnym duszpasterzem, poszukiwanym spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Niedawno złożył zeznania w procesie beatyfikacyjnym swojego kolegi rocznikowego sługi Bożego ks. Jana Machy. Pytany o receptę na długowieczność odpowiada, że trzeba żyć zgodnie z przykazaniami, z rytmem natury i przynajmniej raz w miesiącu przestępować do spowiedzi, aby trwać w pokoju z Bogiem i z człowiekiem.

Ksiądz Józef Pośpiech urodził się 24 grudnia 1915 r. w Chorzowie. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego i ukończył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął 25 czerwca 1939 r.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach diecezji katowickiej: św. Antoniego z Padwy w Chorzowie, św. Pawła w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu oraz św. Wojciecha w Mikołowie.

Aresztowany przez Gestapo w 1941 r. został powołany do wojska niemieckiego i jako sanitariusz podjął pracę w różnych szpitalach wojskowych na terenie Niemiec. W r. 1945 krótko przebywał w niewoli amerykańskiej we Friedensthal. Ze względów zdrowotnych, za radą lekarza, udał się do Szwajcarii, gdzie przebywa do obecnej chwili.

Od 1953 r. posługiwał w Szwajcarii, najpierw jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Arosa (kanton Graubünden). W latach 1954-1963 pracował w parafii Chrystusa Króla w Kloten, a później w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Leukerbad. Jednocześnie we wrześniu 1963 r. został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Inden, w diecezji Sion (Sitten), gdzie pracował do 1971 r. Z powodu choroby serca musiał zrezygnować z duszpasterstwa parafialnego, ale nadal posługiwał jako kapelan szpitala i Sióstr Urszulanek w Brig. Od 1975 r. pomaga jako spowiednik i kierownik duchowy w rekolekcjach we Flüeli-Ranft. W 1984 r. przeszedł na emeryturę. Od kilku lat mieszka przy klasztorze Św. Urszuli w Brig, gdzie służy jako ojciec duchowny i spowiednik.

25 czerwca 2014 r., w 99 roku życia, ks. Józef Pośpiech świętował jubileusz 75-lecia kapłaństwa.

 

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny