Okres propedeutyczny w śląskim seminarium

Archidiecezja Katowicka

2015-09-28

Trzydziestu dwóch kandydatów do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego rozpocznie 1 października br. rok propedeutyczny.

Studia na pierwszym roku WŚSD rozpocznie 20 kandydatów do kapłaństwa, którzy zakończyli okres propedeutyczny.

Okres propedeutyczny to czas przygotowania przed przyjęciem do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W archidiecezji katowickiej trwa on cały rok. Uczestnicy tego przygotowania mają status kandydatów do seminarium.

Rok propedeutyczny WŚSD odbywa się w domu formacyjnym Tabor w Brennej. To czas, w którym kandydat rozeznaje swoje motywacje, poznaje siebie oraz nabywa i udoskonala umiejętność działania w grupie. Oprócz tego może przyjrzeć się swoim relacjom z innymi, umiejętności dokonywania wyboru, dojrzałości. Podczas roku propedeutycznego kandydat na alumna ma możliwość zdobycia lub ugruntowania wiedzy i umiejętności, przydatnych (a czasami niezbędnych) w przyszłej formacji seminaryjnej.

Okres propedeutyczny pozwala moderatorom śląskiego seminarium poznać kandydatów, także poprzez konsultacje z lekarzami, psychologami i innymi specjalistami, by podjąć najlepszą decyzję w sprawie przyjęcia do WŚSD.

 

Wypowiedź ks. Marka Panka, rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

 

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny