Refleksje SMS'owe w Wielkim Tygodniu i Triduum Paschalnym

Archidiecezja Katowicka

2016-03-05

Zapraszamy do pogłębionej refleksji modlitewnej, inspirowanej myślami Świętej Faustyny Kowalskiej.

  Czcigodni Diecezjanie
i Przyjaciele Archidiecezji Katowickiej!


faustynaPodczas tegorocznego Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego (od 20 do 27 marca) zapraszamy Was do pogłębionej refleksji modlitewnej, inspirowanej siedmioma ostatnimi słowami Chrystusa na krzyżu i myślami z pism św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

"Powiedział mi Pan: Zabieram cię na cały Post do swojej szkoły, chcę cię nauczyć cierpieć. - Odpowiedziałam: z Tobą, Panie, jestem gotowa na wszystko. - I usłyszałam głos:  Wolno ci pić z kielicha, z którego Ja piję; ten wyłączny zaszczyt daję ci dziś..." (Dz. 1626)

św. Siostra Faustyna Kowalska

Pełny tekst „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny na stronie: www.faustyna.pl


siostryWyboru cytatów dokonały siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, do którego należała św. Siostra Faustyna. Podejmując jej charyzmatyczną misję, siostry głoszą dzisiaj orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka przez świadectwo życia w duchu zaufania wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich, przez różne dzieła miłosierdzia (nie tylko wobec dziewcząt i kobiet potrzebujących moralnej przemiany, co było pierwotnym charyzmatem Zgromadzenia), słowo i modlitwę. Prowadzą Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze dla dziewcząt, domy samotnych matek, świetlice terapeutyczne i środowiskowe, przedszkola, ochronki, domy opieki dla dzieci i osób dorosłych, domy rekolekcyjne; głoszą orędzie Miłosierdzia w sanktuariach, parafiach, więzieniach; formują apostołów Bożego Miłosierdzia w międzynarodowym stowarzyszeniu „Faustinum”, katechizują w szkołach, prowadzą Wydawnictwo „Misericordia”, redagują kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”, prowadzą dzieła medialne na stronie: faustyna.pl i Facebooku, współpracują z mediami, starając się we wszystkich pracach uobecniać w świecie ewangeliczną wartość, jaką jest miłosierdzie Boskie i ludzkie. Niech przykład św. Siostry Faustyny i słowa Jezusa zapisane w jej „Dzienniczku” pobudzają i nas do bycia miłosiernymi – szczególnie w trwającym ROKU MIŁOSIERDZIA.
 
Ks. Adam Sekściński
Koordynator Kurii ds. Internetu
 

 Jak zamówić darmowe SMS'y?

 Sposób 1 - poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY


Sposób 2 - wysyłając sms'a o treści TAK.AK.WIELKITYDZIEN2016 na numer: 664 400 100

Sposób 3 - wysyłając swój numer telefonu na adres: 90@archidiecezjakatowicka.pl

 

Jak zamówić darmowe Mail'e?
(wraz z dodatkowymi zdjęciami historycznymi i współczesnymi)

Wysyłając mailowo prośbę na adres: 90@archidiecezjakatowicka.pl

 

Linki:

 

Zapraszamy do pogłębionej refleksji modlitewnej, inspirowanej myślami Sług Bożych: ks. Jana Machy i ks. Franciszka Blachnickiego
 
Czcigodni Diecezjanie
i Przyjaciele Archidiecezji Katowickiej!
 

Trwa Rok Jubileuszowy, zatem w okresie Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkiej Nocy zapraszamy Was do pogłębionej refleksji modlitewnej, inspirowanej myślami Sług Bożych ks. Jana Machy i ks. Franciszka Blachnickiego - wielkich postaci i zacnych kapłanów; Ich życie oraz dzieło pozostaje nierozerwalnie związane z Kościołem Katowickim i z Ziemią Śląską.
 
"Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali."
(z ostatniego listu do rodziny, 02.12.1942 r.)
 
W Wielkim Tygodniu będą nam towarzyszyły cytaty z listów i kazań ks. Jana Machy, który zginął śmiercią męczeńska omalże u progu swej kapłańskiej posługi.
Wyboru cytatów dokonał Postulator Procesu Beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Jana Machy /autor publikacji na ten temat/ - ks. dr Damian Bednarski.
 
 
 
"Bóg, jako jedyny, może zaspokoić najbardziej podstawową potrzebę twojego serca - potrzebę bycia kochanym bez względu na to kim jesteś, jaką wartość masz w swoich oczach i oczach innych."
(Carlsberg, 18 listopada 1982 r.)
 
Natomiast w Oktawie Wielkiej Nocy będziemy mogli ubogacić naszą duchową zadumę słowami ks. Franciszka Blachnickiego.
Fragmenty Pism ks. Blachnickiego zaprezentujemy dzięki życzliwości ks. biskupa Adama Wodarczyka – Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie.
 
Przed nami dar szczególnego czasu chrześcijańskiej metanoi serc, gdy uobecniają się największe wydarzenia zbawcze, wpisane w istotę naszej wiary; zjednoczmy się w modlitwie i refleksji, zanurzmy w łasce sakramentów i odnówmy w nas moc Ducha.
Dobremu Bogu zaś polecajmy osoby ks. Jana Machy i ks. Franciszka Blachnickiego, prosząc o rychłe zakończenie Ich procesów beatyfikacyjnych, by Ci wielcy kapłani stali się dla nas przewodnikami i orędownikami na ścieżkach życia.
Niech Wielki Tydzień i Oktawa Wielkiej Nocy przyniosą nam pełnię błogosławieństwa Bożego!
 
Ks. Adam Sekściński
Koordynator ds. Internetu
Kurii Metropolitalnej
w Katowicach
 
Jak zamówić darmowe SMS'y?
 
Sposób 1 - poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY

Sposób 2 - wysyłając sms'a o treści TAK.AK na numer: 664 400 100

Sposób 3 - wysyłając swój numer telefonu na adres: 90@archidiecezjakatowicka.pl
 
 
 
Jak zamówić darmowe Mail'e?
 
Wysyłając mailowo prośbę na adres: 90@archidiecezjakatowicka.pl
 
 
Linki:
Strona Jubileuszowa Archidiecezji Katowickiej
Strona Procesu Beatyfikacyjnego ks. Jana Machy
Strona o ks. Franciszku Blachnickim

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny