Wesprzyjmy hojnie chrześcijan w Ziemi Świętej

Archidiecezja Katowicka

2016-03-24

O hojne wsparcie dla chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej apeluje metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Przypomina o odpowiedzialności wszystkich wiernych za Ziemię Świętą i żyjących tam wyznawców Chrystusa.

Ofiary składane przez wiernych tradycyjnie przy okazji adoracji Krzyża Świętego w Wielki Piątek i Wielką Sobotę „na Boży Grób w Jerozolimie” przeznaczone są na opiekę nad miejscami świętymi, utrzymanie szkół katolickich, ośrodków studium biblijnego oraz na popieranie inicjatyw duszpasterskich podejmowanych przez Patriarchat Łaciński Jerozolimy dla chrześcijan w Ziemi Świętej. Stanowią one istotne wsparcie dla chrześcijan żyjących w miejscach, po których chodził Zbawiciel.

Jak podało Radio Watykańskie, Kongregacja dla Kościołów Wschodnich w dorocznym liście do wszystkich biskupów świata w związku z ofiarami składanymi zwykle przez wiernych w Wielki Piątek na rzecz chrześcijan Ziemi Świętej i Bliskiego Wschodum stwierdziła: „Wielki Piątek to dzień, w którym zło zdaje się zwyciężać, bo Niewinny został ukrzyżowany. Może się wydawać, że ten dzień nigdy nie zachodzi w Ziemi Świętej, gdzie trwa bez końca przemoc”. W przesłaniu podkreślono, że ludzkie serce potrzebuje nadziei.

„Wielkopiątkowa kolekta rozpala w nas na nowo konieczność tej niezachwianej nadziei – czytamy w liście watykańskiej dykasterii opiekującej się katolickimi Kościołami wschodnimi. – Patrzymy na Ziemię Świętą, Wschód naszego odkupienia. Tam są nasze korzenie. Jesteśmy dłużnikami tych, którzy stamtąd przynieśli wiarę światu, i tych, którzy tam pozostali pomimo konfliktów, by dawać świadectwo wiary i pielęgnować ślady Jezusa, pozwalające nam dotykać prawdy naszego Credo. Ta ziemia zawsze, a dziś jeszcze bardziej wymaga naszej miłości. Każdy, kto tam żyje i działa, potrzebuje naszej modlitwy i konkretnej pomocy. W tym Roku Jubileuszowym jesteśmy szczególnie wezwani do okazania miłosierdzia i bliskości naszym braciom na Bliskim Wschodzie – podkreśla się w przesłaniu. – Uchodźcy, wysiedleńcy, starcy, dzieci, chorzy potrzebują nas”.

Kongregacja dla Kościołów Wschodnich przedstawiła dane dotyczące przeznaczenia funduszów zebranych na ten cel w roku ubiegłym. Ponad 2 mln dol. przekazano na lokalne instytucje kościelne i projekty wspierające miejscowe potrzeby, w tym zwłaszcza mieszkania dla młodych rodzin, umożliwiające im pozostanie w Ziemi Świętej. Pomoc ta objęła następujące obszary: Jerozolimę, Palestynę, Izrael, Jordanię, jak również Cypr, Syrię, Liban, Egipt, Etiopię, Erytreę, Turcję, Iran i Irak. 2 mln 600 tys. dol. przeznaczono na szkoły i wyższe uczelnie uczęszczane nie tylko przez katolików, ale też innych chrześcijan oraz muzułmanów, w tym zwłaszcza na uniwersytet prowadzony przez braci szkolnych w Betlejem. Ubiegłoroczna kolekta wielkopiątkowa pozwoliła też pomóc w formacji osób duchownych i zakonnych z tych obszarów, włącznie ze stypendiami na studia w Rzymie. Wreszcie ponad 1 mln 220 tys. dol. wydano na najpilniejsze potrzeby chrześcijan Iraku i Syrii, a szczególnie uchodźców z tych krajów, przebywających w Jordanii i Libanie.

Natomiast franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej podała, jak konkretnie wykorzystała fundusze otrzymane z kolekty wielkopiątkowej roku 2014. Gdy chodzi o miejsca odwiedzane przez pielgrzymów, przeprowadzono prace w szeregu sanktuariów. Np. w Jerozolimie ochroniono przed zalaniem Grotę Apostołów w Ogrodzie Oliwnym i przeprowadzono tam wykopaliska archeologiczne, jak też wykonano roboty budowlane przy trzech stacjach Drogi Krzyżowej (II, VII i VIII). W Nazarecie przy Bazylice Zwiastowania założono oświetlenie dla procesji i windę dla niepełnosprawnych, a na górze Tabor w sanktuarium Przemienienia Pańskiego zbudowano nowy parking. Gdy chodzi o pomoc wspólnotom miejscowym, franciszkanie przydzielili w tym czasie 390 stypendiów dla chrześcijan Ziemi Świętej na czteroletnie studia na uniwersytetach w Palestynie, Izraelu i Jordanii. W Betlejem obok innych dzieł pomocy urządzili parafialną poradnię rodzinną i wsparli 10 małych przedsiębiorstw rzemieślniczych. Przeprowadzili tam też remonty domów niezamożnych rodzin, zatrudniając przy tym bezrobotnych. Na jerozolimskim Starym Mieście odremontowano 24 mieszkania. Na terenie Izraela uzyskano zezwolenie na budowę 124 mieszkań w Jafie dla rodzin z tamtejszej parafii. Przydzielono również ok. 30 stypendiów dla słuchaczy Franciszkańskiego Studium Biblijnego w Jerozolimie.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

1978 — bp Marek Szkudło

1978 — ks. Stanisław Suchy

1978 — ks. Marek Korsus

1978 — ks. Alojzy Jęczek

1956 — ks. Zygmunt Perdyła

1978 — ks. Eugeniusz Hejna

1978 — ks. Jan Dąbek

1978 — ks. Janusz Kwapiszewski

1978 — ks. Andrzej Bartoszek

1978 — ks. Andrzej Szorek

1978 — ks. Jacek Wojciech

1978 — ks. Antoni Pudlik

1978 — ks. Jerzy Korduła

1978 — ks. Marceli Cogiel

1978 — ks. Jan Waliczek

1978 — ks. Roman Gołąb

1978 — ks. Roman Grabowski

1978 — ks. Stefan Czermiński

1978 — ks. Józef Borkowski

1978 — ks. Paweł Bolczyk

1978 — ks. Rajmund Anczok

1978 — ks. Henryk Bolczyk

1978 — ks. Henryk Harędza

1978 — ks. Alojzy Borkowski

ROCZNICA ŚMIERCI:

2007 — ks. Tadeusz Strach

1978 — al. Tadeusz Zdebel

1937 — ks. Wilhelm Wrodarczyk

2007 — ks. Tadeusz Wójcik

1957 — ks. Franciszek Świerkot

1986 — ks. Emil Szczypka

1978 — al. Tadeusz Waluś

1937 — ks. Wilhelm Szolc

1957 — ks. Franciszek Kałuża

1986 — ks. Emil Chmiel

ROCZNICA URODZIN:

1963 — ks. Rafał Październiok

1972 — ks. Tomasz Mrozek

1956 — ks. Józef Szklorz

1983 — ks. Piotr Kontny

1987 — ks. Sebastian Lewandowski

1960 — ks. Andrzej Uciecha

1947 — ks. Wacław Basiak

1963 — ks. Rafał Nadrowski