Biskupi czterech diecezji apelują o wsparcie akcji zbierania podpisów w sprawie wolnej od handlu niedzieli

Archidiecezja Katowicka

2016-06-17

NiedzielaO podjęcie akcji zbierania podpisów pod tą inicjatywą ustawodawczej dotyczącej ograniczenia handlu w niedziele zaapelowali wspólnie biskupi czterech diecezji: gliwickiej, opolskiej, sosnowieckiej i archidiecezji katowickiej.

Komunikat w tej sprawie zostanie odczytany w kościołach tych diecezji w najbliższą niedzielę, 19 czerwca br.

W komunikacie pasterze czterech diecezji informują, że zarejestrowano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który tworzą różne podmioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe – z „Solidarnością” na czele – oraz organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców. Biskupi zwracają uwagę, że postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne oraz pośrednio podkreśla wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy.

„Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszczenia i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej – jako pasterze naszych diecezji – zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez podjęcie akcji zbierania podpisów” – czytamy w dokumencie podpisanym przez metropolitę katowickiego abp. Wiktora Skworca oraz biskupów Jana Kopca z Gliwic, Andrzeja Czaję w Opola i Grzegorza Kaszaka z Sosnowca. „Liczymy na wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a także w Parafialne Zespoły Caritas”. Więcej informacji na temat projektu ustawy oraz wzór deklaracji popierającej inicjatywę można znaleźć w najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego”

Biskupi wskazują, że jeśli wymieniona inicjatywa ustawodawcza znajdzie mocne poparcie społeczne, może prowadzić do odzyskania niedzieli „Bożej i naszej”. Autorzy apelu przypominają, że to myśl z zawołania utrwalonego podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. „Nie ulega wątpliwości, że stoimy przed nową szansą przeżywania niedzieli w całej wspólnocie naszego społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił i odpoczynku, odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto niedziela może znów stać się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty religijnej i narodowej”.

Biskupi czterech diecezji wyrazili też nadzieję, że po skutecznie przeprowadzonej akcji zbierania podpisów i przekazaniu ich do Sejmu, „Parlament Rzeczypospolitej przyjmie ustawę, która przywróci polskiemu społeczeństwu niedzielę zasadniczo wolną od pracy”. Przypominają, że skutecznym i społecznie zaakceptowanym funkcjonowaniem tej zasady cieszy się już wiele krajów europejskich, a wśród nich m.in. Austria, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Francja oraz Wielka Brytania. „Co więcej, w Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w konstytucji tego państwa jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej. Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy” – wskazują autorzy komunikatu.

Posłuchaj: Wypowiedź metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca

 

 

Przeczytaj: Pełny tekst Komunikatu

Zobacz strony związane z akcją: 
www.wolnaniedziela.pl oraz  www.solidarnosc.org.pl/sbhiu

Pobierz i wydrukuj: Tabela  oraz Logo

 

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

1978 — bp Marek Szkudło

1978 — ks. Stanisław Suchy

1978 — ks. Marek Korsus

1978 — ks. Alojzy Jęczek

1956 — ks. Zygmunt Perdyła

1978 — ks. Eugeniusz Hejna

1978 — ks. Jan Dąbek

1978 — ks. Janusz Kwapiszewski

1978 — ks. Andrzej Bartoszek

1978 — ks. Andrzej Szorek

1978 — ks. Jacek Wojciech

1978 — ks. Antoni Pudlik

1978 — ks. Jerzy Korduła

1978 — ks. Marceli Cogiel

1978 — ks. Jan Waliczek

1978 — ks. Roman Gołąb

1978 — ks. Roman Grabowski

1978 — ks. Stefan Czermiński

1978 — ks. Józef Borkowski

1978 — ks. Paweł Bolczyk

1978 — ks. Rajmund Anczok

1978 — ks. Henryk Bolczyk

1978 — ks. Henryk Harędza

1978 — ks. Alojzy Borkowski

ROCZNICA ŚMIERCI:

2007 — ks. Tadeusz Strach

1978 — al. Tadeusz Zdebel

1937 — ks. Wilhelm Wrodarczyk

2007 — ks. Tadeusz Wójcik

1957 — ks. Franciszek Świerkot

1986 — ks. Emil Szczypka

1978 — al. Tadeusz Waluś

1937 — ks. Wilhelm Szolc

1957 — ks. Franciszek Kałuża

1986 — ks. Emil Chmiel

ROCZNICA URODZIN:

1963 — ks. Rafał Październiok

1972 — ks. Tomasz Mrozek

1956 — ks. Józef Szklorz

1983 — ks. Piotr Kontny

1987 — ks. Sebastian Lewandowski

1960 — ks. Andrzej Uciecha

1947 — ks. Wacław Basiak

1963 — ks. Rafał Nadrowski