Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży w województwie śląskim (zapowiedź)

Sebastian

2017-02-02

We wtorek, 10 stycznia br., o godz. 11.30 w Sali Kolumnowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (przy ul. Dąbrowskiego 23) odbędzie się spotkanie, które będzie okazją do podsumowania i podziękowania za zaangażowanie i owocną współpracę wszystkim, którzy pracowali przy organizacji Dni w diecezji w Województwie Śląskim w ramach Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali m. in biskupi diecezji leżących na terenie województwa śląskiego oraz służby, które uczestniczyły w przygotowaniach i sprawnym przeprowadzeniu ŚDM 2016.

Będzie ono połączone z promocją albumu „Kronika Światowych Dni Młodzieży w województwie śląskim”. W słowie otwierającym publikację biskupi z terenu województwa napisali m. in. „Wszyscy razem chcieliśmy jak najlepiej przeżyć to radosne spotkanie dla młodych i z młodymi. Dziś możemy z wdzięcznością wychwalać dobrego Boga za wydarzenie, którego byliśmy świadkami i uczestnikami. Jednocześnie dziękujemy władzom samorządowym naszego województwa oraz samorządom miast i gmin. Jesteśmy wdzięczni rodzinom za gościnę udzieloną pielgrzymom i wszystkim ludziom dobrej woli. Dziękujemy wszystkim razem i każdemu z osobna. Dziękujemy za dobrą organizację, harmonijne współdziałanie i aktywne włączanie się w to wspólne wielkie dzieło. Dziękujemy za wszelkie podjęte inicjatywy oraz za współpracę z duszpasterzami, instytucjami i rodzinami w poszczególnych parafiach i miejscowościach”. 

Kronika Światowych Dni Młodzieży Województwa Śląskiego to wspomnienie tego, co stało się naszym udziałem. To świadectwo ciekawych dni, w których potwierdziliśmy słowa dobrze wszystkim znane: „Gość w dom – Bóg w dom”...”.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny