Międzynarodowa konferencja „W trosce o jakość powietrza na Śląsku” (zapowiedź)

Sebastian

2017-02-24

„W trosce o jakość powietrza  na Śląsku” (Pedagogika i duchowość ekologiczna PILGRIM) to temat międzynarodowej konfernecji przygotowanej przez Internationales Bildungsnetzwerk Pilgrim i Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems. Konferencja, zorganizowana w ramach Katolickiej Akademii Nauczycieli i Wychowawców odbędzie się w sobotę, 18 lutego br. w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach. Początek o godz. 10.00.

Konferencja jest związana z rozpoczęciem na Śląsku intensywnej pracy w duchu PILGRIM. PILGRIM to grupa ludzi, dla których ważne jest wychowanie w duchu zróżnicowanego rozwoju połączone z międzywyznaniowością i międzykulturowością. Taka forma kształcenia kieruje uwagę na zabezpieczenie przyszłości poprzez zachęcenie do przemieniającego działania w teraźniejszości.

Hasło PILGRIM „Żyjąc świadomie – budujesz przyszłość” podkreśla, iż świadomość życia to działania proekologiczne, zgodne z uczciwą ekonomią i uwzględniające działania prospołeczne.

„Od najmłodszych lat przekazujemy dzieciom wiele wartości, które kształtują  wrażliwego człowieka. Człowieka budującego lepszą przyszłość. Człowieka kierującego się w swoim działaniu odpowiedzialnością i szacunkiem do wszystkiego co żyje” - mówią inicjatorzy ruchu.

Wszystkie projekty PILGRIM opierają się na czterech wymiarach zrównoważonego rozwoju. Są to: ekologia rozumiana jako troska o środowisko naturalne i rozwijanie postaw proekologicznych. Ekonomia, w której praca traktowana jest jako służba człowiekowi - troska o sprawiedliwy rozwój świata. Kolejny wymiar to społeczeństwo, w którym człowiek żyje z godnością i jest odpowiedzialny społecznie. Wreszcie duchowość jako podstawa dla edukacji i zaangażowania proekologicznego.

Wszystkie przedszkola, szkoły  i  placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz instytucje kulturalne, które w swoim programie w szczególny sposób odwołują się do tych wartości, mogą starać się o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego przynależność do ruchu PILGRIM.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

1978 — bp Marek Szkudło

1978 — ks. Stanisław Suchy

1978 — ks. Marek Korsus

1978 — ks. Alojzy Jęczek

1956 — ks. Zygmunt Perdyła

1978 — ks. Eugeniusz Hejna

1978 — ks. Jan Dąbek

1978 — ks. Janusz Kwapiszewski

1978 — ks. Andrzej Bartoszek

1978 — ks. Andrzej Szorek

1978 — ks. Jacek Wojciech

1978 — ks. Antoni Pudlik

1978 — ks. Jerzy Korduła

1978 — ks. Marceli Cogiel

1978 — ks. Jan Waliczek

1978 — ks. Roman Gołąb

1978 — ks. Roman Grabowski

1978 — ks. Stefan Czermiński

1978 — ks. Józef Borkowski

1978 — ks. Paweł Bolczyk

1978 — ks. Rajmund Anczok

1978 — ks. Henryk Bolczyk

1978 — ks. Henryk Harędza

1978 — ks. Alojzy Borkowski

ROCZNICA ŚMIERCI:

2007 — ks. Tadeusz Strach

1978 — al. Tadeusz Zdebel

1937 — ks. Wilhelm Wrodarczyk

2007 — ks. Tadeusz Wójcik

1957 — ks. Franciszek Świerkot

1986 — ks. Emil Szczypka

1978 — al. Tadeusz Waluś

1937 — ks. Wilhelm Szolc

1957 — ks. Franciszek Kałuża

1986 — ks. Emil Chmiel

ROCZNICA URODZIN:

1963 — ks. Rafał Październiok

1972 — ks. Tomasz Mrozek

1956 — ks. Józef Szklorz

1983 — ks. Piotr Kontny

1987 — ks. Sebastian Lewandowski

1960 — ks. Andrzej Uciecha

1947 — ks. Wacław Basiak

1963 — ks. Rafał Nadrowski