Apel Metropolity Górnośląskiego w związku z pierwszym posiedzeniem zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Sebastian

2017-08-31

„Zwracam się do uczestników pierwszego posiedzenia zgromadzenia metropolitalnego, aby pamiętali, że dobro wspólne wymaga, by zaangażowanie w służbę na rzecz jego urzeczywistnienia było pełne; to znaczy nieoparte na okrojonych wizjach, podporządkowanych cząstkowym korzyściom, jakie można z niego czerpać, ale na logice, która dąży do podejmowania coraz szerszej odpowiedzialności” - napisał metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w apelu wystosowanym w związku z pierwszym posiedzeniem zgromadzenia  Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Abp Skworc przypomniał, że powstanie Metropolii stwarza historyczną szansę zbudowania nowej jakości relacji społecznych i samorządowych, ukierunkowanych ku przyszłości. Podkreślił, że nie wolno jej zaprzepaścić ani storpedować.

Metropolita katowicki zwrócił uwagę, że dalsze losy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii znajdują się teraz w rękach 41 samorządów miast i gmin naszego województwa – one zadecydują, kto i jakimi sposobami będzie kładł jej fundamenty, budował jej struktury i zarządzał Metropolią, z którą mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia wiążą uzasadnione nadzieje na poprawę jakości życia najbardziej uprzemysłowionej aglomeracji naszego kraju.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny