Kancelaria Kurii

ul. Jordana 39, 40-043 Katowice

Archidiecezja Katowicka

2010-08-26

Adres do korespondencji: 40-950 Katowice
skr. poczt. 206
 

centrala tel.: +48 32 251 21 60, +48 32 251 32 74;
kom.: +48 519 546 020;
fax: +48 32 251 48 30;
e-mail:  kuria@archidiecezjakatowicka.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 9.00-15.30 
(od 12.15 do 13.00 przerwa na modlitwę i obiad)
 
Kanclerz Kurii Metropolitalnej: ks. Jan Smolec
kom.: +48 519 546 008
e-mail: jan.smolec@archidiecezjakatowicka.pl
 
Notariusze: ks. Adam Sekściński
kom.: +48 698 613 160
e-mail: adam.sekscinski@archidiecezjakatowicka.pl

ks. Paweł Rylski
e-mail: pawel.rylski@archidiecezjakatowicka.pl
kom.: +48 509 251 911
 
Referentka:

s. Małgorzata Oczkowicz SDS
kom.: +48 519 546 020; 
e-mail: siostra.malgorzata@archidiecezjakatowicka.pl

Biuro korespondencji: Anna Paluch
kom.: +48 519 546 111
 
Sekretariat
wikariuszy generalnych
i kanclerza:
s. M. Anetta Jany, służebniczka NMP
kom.: +48 519 546 126
e-mail: siostra.anetta@archidiecezjakatowicka.pl

 

Uprzejmie prosimy, by wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi przesyłane były do kurii w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane.
Kancelaria Kurii Metropolitalnej nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

Kuria Metropolitalna

ROCZNICA ŚMIERCI:

2013 — ks. Stanisław Garbocz

1964 — ks. Paweł Dudek

1948 — ks. Antoni Gutsfeld

2013 — ks. Stanisław Garbocz

ROCZNICA URODZIN:

1979 — ks. Michał Wilk