Abp Skwroc: Trzeba kontynuować misję głoszenia prawdy

Sebastian

2017-04-15

WP 6034Z takim apelem zwrócił się metropolita katowicki abp Wiktor Skworc do wiernych obecnych na celebracji Wigilii Paschalnej w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

 

Pod przewodnictwem metropolity górnośląskiego abp. Wiktora Skworca sprawowano w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla liturgię Wigilii Paschalnej w Wielką Noc.

 - Trzeba abyśmy podjęli, kontynuowali misję głoszenia prawdy i wnoszenia Bożego światła w dzieje ludzkiej rodziny - mówił abp Skworc. - Nadeszła nasza kolej! Świadomi naszej roli w łańcuchu pokoleń ochrzczonych, weźmy Chrystusowe światło! Światło nadziei i życia! I pamiętajmy, że łańcuch jest mocny siłą każdego ogniwa - apelował.

Hierarcha przybliżając znaczenie symboli liturgicznych podczas celebracji Wigilii Paschalnej podkreślił znaczenie odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego. - Każdego z was - tak jak dzisiaj celebrans - w czasie odnowienia przyrzeczeń chrztu: świat – ochrzczeni i nieochrzczeni - będą pytać o wiarę: Czy wierzysz w Boga, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa.. umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych.. czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Jest to najważniejszy dialog w roku liturgicznym, najważniejsze pytania i ostatecznie zobowiązania, które zawierają się w dwóch słowach: wyrzekam się i wierzę!  Wszystko, co nastąpi potem jest / powinno być/ to tylko prostą konsekwencją wiary w rzeczywistość paschy; w nasze przechodzenie z Jezusem ze śmierci do życia - mówił.

Kończąc homilię podkreślił, że „zmartwychwstanie to ostateczne zwycięstwo miłości, bo miłość zwycięża wszystko”. - Miłości nie da się pokonać, bo Bóg jest Miłością! - zaznaczył hierarcha.

Wraz z metropolitą katowickim uroczystą liturgię Wigilii Paschalnej celebrowali biskupi katowiccy Adam Wodarczyk oraz Marek Szkudło. W katedrze byli też licznie zgromadzeni księża, siostry zakonne oraz wierni świeccy.

PIerwszy raz w historii archidiecezji katowickiej w Liturgii Wigilii Paschalnej uczestniczyła wspólnota neokatechumenalna z parafii św. Jadwigi w Chorzowie, która po wielu latach przygotowań odnowiła wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym przyrzeczenia chrzcielne.

[youtube_advanced url="https://youtu.be/_ggv9WleF2o" autoplay="yes" rel="no"]

ks.sk

Zdjęcia: Krzysztof Gawor

Slider

ROCZNICA ŚMIERCI:

2000 — ks. Jan Bombik

1992 — ks. Stanisław Dyrda

1976 — ks. Stanisław Cynar

1943 — ks. Wojciech Migdalski

2011 — ks. Henryk Harędza

ROCZNICA URODZIN:

1967 — ks. Bogdan Wąż

1982 — ks. Piotr Nadrowski

1966 — ks. Mirosław Czeglik