Abp Skworc: Nie ma chrześcijan, katolików bez świętowania niedzielnej Eucharystii!

Sebastian

2017-04-16

SPNZ 6109Te słowa usłyszeli wierni podczas uroczystej Mszy św. pontyfikalnej w Niedzielę Zmartwychwstania w katowickiej katedrze z ust abp. Wiktora Skworca.

 

Metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc sprawował uroczystą Eucharystię pontyfikalną w Niedzielę Zmartwychwstania w katowickiej katedrze. W czasie homilii podkreślał znaczenie niedzieli jako pamiątki Zmartwychwstania. - To bardzo znaczące, iż spotkania ze Zmartwychwstałym miały miejsce, jak zaznacza św. Jan, „pierwszego dnia po szabacie”, czy św. Łukasz - „w pierwszy dzień tygodnia” - mówił.

Mówiąc o świętowaniu niedziele zaznaczył, że "każda niedziela to święto Zmartwychwstania". - To święto radosnego spotkania z Nim, ze zmartwychwstałym Panem. On wybrał ten dzień, aby spotykać się z tymi, którzy uwierzyli w Niego w parafialnych wieczernikach podczas niedzielnej Eucharystii! To dzień, w którym Kościół do końca czasów będzie głosił tę radosną nowinę - powiedział kaznodzieja.

Hierarcha wskazywał na wielkie znaczenie tego dnia dla wierzących. - Niedziela to nasze święto. Nas - chrześcijan, nas – wierzących w Jezusa Chrystusa; to dzień Kościoła; to nasz religijny i kulturowy wyróżnik. Nie ma chrześcijan, katolików bez świętowania niedzielnej Eucharystii! Obecność na niedzielnej Mszy Świętej, czynny udział w Boskiej Liturgii, poprzez przystępowanie do Komunii Świętej z czystym sercem, to wyraz, manifestacja naszej żywej wiary w Jezusa Zmartwychwstałego Pana i Odkupiciela, to jest wyraz wiary w życie wieczne i zmartwychwstanie w dniu, kiedy nastanie nowe niebo i nowa ziemia! Równocześnie jest to droga prowadząca do pełnego życia, do doświadczania wewnętrznego pokoju, poczucia godności i radości serca. Takie owoce przynosi każde spotkanie ze Zmartwychwstałym a naszą powinnością jest dzielić się nimi z każdym bliźnim… - mówił metropolita górnośląski.

W czasie Eucharystii abp Wiktor Skworc życzył także wszystkim "żywej wiary, a nade wszystko gorącej miłosci". - Aby z gorliwością dawać świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa; świadectwo o odnowionej godności każdego człowieka! Życzmy sobie nawzajem duchowej radości i wdzięczności, łącząc się we wspólnym wyznawaniu tej wielkiej tajemnicy wiary, jaką jest Chrystusowe zmartwychwstanie - powiedział.

[youtube_advanced url="https://youtu.be/fGy-YvZGsFk" autoplay="no" rel="no"]

ks.sk

Zdjęcia: Krzysztof Widera

Slider