Konferencja naukowa poświęcona osobie Ducha Świętego

Sebastian

2017-05-18

SP 2600Profesorowie, pracownicy oraz doktoranci z kilku ośrodków naukowych z całego kraju zjechali do Katowic na konferencję naukową pt. „Dar i wyzwanie. Wokół zagadnienia charyzmatyczności chrześcijaństwa”.

Nad charyzmatami w Kościele, m.in. ich rolą i zadaniem, jakie spełniają we wspólnocie eklezjalnej zastanawiali się uczestnicy konferencji naukowej pt. „Dar i wyzwanie. Wokół zagadnienia charyzmatyczności chrześcijaństwa”. Została ona otworzona przez ks. dr hab. prof. UŚ Antoniego Bartoszka, który witając zebranych na auli gości podziękował przede wszystkim Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości, a w sposób szczególny ks. dr. Przemysławowi Sawie za prace nad organizacją konferencji.

- Dyskusja wokół charyzmatyczności Kościoła (…). Trwają różne dyskusje, debaty na ten temat, m.in. wspomina się o tym, że należy dyskutować nad zjawiskiem pentakolizacji w Kościele w Polsce: czy jest to proces dobry, czy nie. Jakie jest rozumienie charyzmatu w budowaniu jedności Kościoła? Jaka jest relacja między charyzmatem, a urzędem w Kościele…? Są to tematy niezwykle ważne i dobrze, że taka debata ma miejsce, bo na pewno posłuży pogłębieniu treści i pełniejszemu zrozumieniu roli charyzmatów we wspólnocie Kościoła – powiedział ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego wprowadzając do konferencji.

- Trudno odnieść się do tematyki tego spotkanie nie wracając do źródeł. Kiedy mówimy o charyzmatyczności Kościoła, to trudno nie mówić o Sprawcy i Dawcy, a nim jest Duch Święty – mówił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc we wprowadzeniu do konferencji. – Duch Święty jest architektem Kościoła – dodał.

Hierarcha podkreślił także, iż za charyzmaty należy przede wszystkim dziękować, bo to one „Kościół ożywiają i sprawiają, że On ciągle jest młody”. Metropolita katowicki nawiązał także do programów duszpasterskich, które powstają w Polsce zauważając, że brakuje w nich tematyki Ducha Świętego i w związku z tym Komisja Duszpasterska przy KEP postanowiła położyć akcent na trzecią osobę Trójcy Świętej podczas przygotowania najbliższego programu dla całego kraju.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr hab. Aleksander Bańka, ks. dr Przemysław Sawa czy ks. prof. Jerzy Szymik.

- Niewątpliwie mamy w Polsce czas takiego ożywienia charyzmatycznego, który jest w jakimś sensie ewenementem na skalę światową. Równocześnie mamy pewne nadużycia, nieprawidłowości, a na pewno zjawiska, które budzą duży niepokój – mówił ks. Sawa. Prelegent zwrócił także uwagę na to, że mamy pewne nowe formy pojmowania, a także przekazywania wiary – dodał.

Prof. Jerzy Szymik w swoim wystąpieniu postawił natomiast kilka pytań. Zastanawiał się „dlaczego tak jest, że pneumatologia jest terenem „podminowanym”. – Wielokrotnie się mówi (…) i to, jako o absolutnym pewniku, (…) że komponentem dobrej chrystologii jest jej wymiar pneumatologiczny. Zatem na czym polega istota tego związku chrystologii i pneumatologii – pytał ks. profesor.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się wykładowcy, pracownicy oraz doktoranci z Uniwersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz innych ośrodków akademickich w Polsce. Jeden z referatów wygłosił także ks. mgr lic. Krzysztof Wolnica z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

ks.sk

Slider

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

1978 — bp Marek Szkudło

1978 — ks. Stanisław Suchy

1978 — ks. Marek Korsus

1978 — ks. Alojzy Jęczek

1956 — ks. Zygmunt Perdyła

1978 — ks. Eugeniusz Hejna

1978 — ks. Jan Dąbek

1978 — ks. Janusz Kwapiszewski

1978 — ks. Andrzej Bartoszek

1978 — ks. Andrzej Szorek

1978 — ks. Jacek Wojciech

1978 — ks. Antoni Pudlik

1978 — ks. Jerzy Korduła

1978 — ks. Marceli Cogiel

1978 — ks. Jan Waliczek

1978 — ks. Roman Gołąb

1978 — ks. Roman Grabowski

1978 — ks. Stefan Czermiński

1978 — ks. Józef Borkowski

1978 — ks. Paweł Bolczyk

1978 — ks. Rajmund Anczok

1978 — ks. Henryk Bolczyk

1978 — ks. Henryk Harędza

1978 — ks. Alojzy Borkowski

ROCZNICA ŚMIERCI:

2007 — ks. Tadeusz Strach

1978 — al. Tadeusz Zdebel

1937 — ks. Wilhelm Wrodarczyk

2007 — ks. Tadeusz Wójcik

1957 — ks. Franciszek Świerkot

1986 — ks. Emil Szczypka

1978 — al. Tadeusz Waluś

1937 — ks. Wilhelm Szolc

1957 — ks. Franciszek Kałuża

1986 — ks. Emil Chmiel

ROCZNICA URODZIN:

1963 — ks. Rafał Październiok

1972 — ks. Tomasz Mrozek

1956 — ks. Józef Szklorz

1983 — ks. Piotr Kontny

1987 — ks. Sebastian Lewandowski

1960 — ks. Andrzej Uciecha

1947 — ks. Wacław Basiak

1963 — ks. Rafał Nadrowski