Kazachstan: Abp Skworc na spotkaniu kapłanów archidiecezji Astana

Sebastian

2017-09-12

76B0CAA2 9306 42B6 B019 F35A8DAE5376Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wygłosił referat pt. „Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej” podczas spotkania kapłanów archidiecezji Astana.

„Wartość Katolickiej Rodziny” to tytuł spotkania kapłanów archidiecezji Astana podczas którego abp Wiktor Skworc wygłosił referat „Duszpasterstwo Rodzin w Archidiecezji Katowickiej”.

Metropolita górnośląski zaznaczył, że w archidiecezji katowickiej struktury duszpasterstwa rodzin są dobrze zorganizowane, „dzięki czemu możliwe jest owocne duszpasterstwo w poszczególnych parafiach”. 

- W naszej diecezji działa ok. 300 doradców życia rodzinnego. Są to osoby wykształcone w dziedzinie duszpasterstwa rodzin na studiach na wydziale teologicznym, stale się też dokształcają i formują przez spotkania i szkolenia organizowane przez WDR. Każdy doradca co roku zobowiązany jest do udziału w dniu skupienia, rekolekcjach, spotkaniu roboczym w rejonie posługiwania oraz w wybranym szkoleniu z zakresu psychologii, psychoterapii, pedagogiki, prawa kanonicznego, naturalnych metod rozpoznawania płodności itp. Dzięki temu, mamy w diecezji zespół doświadczonych osób - zdecydowana większość żyjąca w małżeństwie a w ostatnich latach coraz więcej małżonków-doradców - świadczących fachową posługę na rzecz narzeczonych, małżonków i rodzin - mówił abp Skworc podczas spotkania z kapłanami.

Przedstawił także struktury duszpasterstwa rodzin rozpoczynając od posługi doradców w parafiach. Hierarcha podkreślił, że współpracują oni z kapłanami w codziennym duszpasterstwie parafialnym, prowadzą nauki przedślubne, organizują spotkania i konferencje dla małżonków, spotkania dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych, jak również pomagają organizując parafialne świętowanie jubileuszy małżeńskich, dni świętości życia czy festynów parafialnych.

Metropolita górnośląski przedstawił także organizację duszpasterstwa rodzin na poziomie dekanatu. - Dekanalni duszpasterze rodzin współpracują z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin, wpierając go w inicjatywach diecezjalnych oraz służąc radą i wsparciem - powiedział.

Abp Skworc wskazał także, że z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin współpracują duszpasterze małżeństw bezdzietnych, będących w trudnej sytuacji oraz związków niesakramentalnych. W swoim referacie podkreślił też rolę świeckich, którzy współpracując z WDR pomagają w tworzeniu programów przygotowania do małżeństwa, jak również towarzyszą małżonkom, organizują spotkania i konferencje.

- Istotna jest również współpraca z Wydziałem Teologicznym UŚ w ramach organizowania studiów nad małżeństwem i rodziną, bowiem wspólne monitorowanie potrzeb duszpasterskich i wyzwań kulturowych pozwala na owocne przygotowywanie osób angażujących się w duszpasterstwo rodzin oraz na formację intelektualną małżonków - dodał metropolita katowicki omawiając współpracę między archidiecezją a Uniwersytetem.

Hierarcha przedstawił także w referacie jak wygląda program przygotowania do sakramentu małżeństwa. - W naszej diecezji mamy zatwierdzone 4 programy przygotowania do sakramentu małżeństwa: „Ślubuję Ci…” – program diecezjalny zwyczajny, Przygotowanie metodą dialogową – 9 tygodniowy, Przed nami małżeństwo, oraz program zatwierdzony dla parafii oo. Dominikanów w Katowicach. Narzeczeni oprócz nauk przedślubnych uczestniczą także w dniu skupienia i 3 spotkaniach w poradni życia rodzinnego - mówił.

W referacie abp Skworc poruszył także kwestię formacji rodzin podczas przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz towarzyszenia małżonkom w codziennym życiu. Podjął także temat małżeństw znajdujących się w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych.

Hierarcha zastanawiał się także „jak stworzyć atrakcyjny program spotkań, żeby młodzież chciała uczestniczyć w spotkaniach”. Podkreślił, że spotkania te powinny zawierać wymiar wprowadzający w relację z Bogiem i pogłębione życie sakramentalne.

W dniach od 11 do 15 września ks. Abp Wiktor Skworc przebywa w Kazachstanie. Uczestniczy tam m.in. w dniach formacji pastoralnej kapłanów, które zostały zatytułowane "wartość katolickiej rodziny". Tematyka jest podjęta w myśli i nauczaniu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Program dnia jest ułożony w modelu rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu uczestniczą także małżonkowie Gabriela i Józef Sobczykowie, którzy od 7 lat prowadzą rekolekcje Domowego Kościoła w Kazachstanie oraz ks. Teodor Suchoń, który wygłosi konferencje o duszpasterstwie rodzin w parafii.

{os-gal-35}

ks.sk/ks. Krzysztof Biela

Zdjęcia: ks. Krzysztof Biela

Slider