Komunikat Metropolity Katowickiego, 27 lipca 2020 roku

Drodzy Diecezjanie!
W związku z zaistniałą sytuacją powodziową na Podkarpaciu zwróciłem się do Was z prośbą o duchowe i materialne wsparcie tych, których domy i gospodarstwa rolne ucierpiały najbardziej.
Po przeprowadzonej w niedzielę, 5 lipca, przed kościołami naszej archidiecezji zbiórce udało się zebrać kwotę 656 240 zł. Pieniądze te po połowie zasiliły konta Caritasu archidiecezji przemyskiej i diecezji rzeszowskiej, które udzielają pomocy tamtejszym poszkodowanym.
Chciałbym osobiście podziękować Wam za każdy złożony dar materialny, będący konkretnym gestem solidarności i miłości bliźniego. Z serca płynące „Bóg zapłać” za zrozumienie i szczególną mobilizację. W przypadku poszkodowanych przez wodę zawsze niezbędna jest błyskawiczna i konkretna interwencja, która tym razem także dzięki Waszej hojności mogła się urzeczywistnić.
Pod koniec lipca obchodziliśmy 21. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, odbywający się w tym roku pod hasłem „Umocnieni Eucharystią niesiemy Chrystusa”. W związku z obchodami ku czci patrona kierowców i podróżujących organizacja MIVA Polska zaprosiła kierowców do włączenia się w akcję polegającą na przekazaniu 1 grosza za każdy bezpiecznie przejechany kilometr na zakup środków transportu dla misjonarzy.
Szczerze zachęcam do wsparcia tej cennej inicjatywy w duchu solidarności z misjonarzami oraz wdzięczności za bezpiecznie przejechane kilometry i za Bożą opiekę na drodze. Pamiętajmy, że w warunkach misyjnych dostęp wiernych do Eucharystii jest możliwy właśnie dzięki środkom transportu, którymi poruszają się misjonarze. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej www.katowicka.pl lub u ks. Proboszczów.
Bracia i Siostry! W tym roku w sposób szczególny jako społeczeństwo musimy stawiać czoła wielu wyzwaniom i trudnościom. Świadomość, że w problemach nie jesteśmy sami i że możemy wspomagać siebie nawzajem, napawa nadzieją na przyszłość.
Niech słowa samego Chrystusa, że „wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), będą dla nas wszystkich najlepszą nagrodą i podziękowaniem.
Na czas Waszych dalszych podróży, urlopów i wypoczynku udzielam pasterskiego błogosławieństwa, zapewniam o pamięci w modlitwie, szczególnie podczas Eucharystii.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, 27 lipca 2020 roku