Drodzy Diecezjanie!

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jego Eminencji kard. Józefa Glempa, byłego metropolity warszawskiego i gnieźnieńskiego, w latach 1981-2009 Prymasa Polski. Zarówno Jego cierpienie jak i śmierć wpisujemy w wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa, który zapewnia: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25–26).

Kard. Józef Glemp, podejmując wielorakie funkcje w polskim Kościele, nie ukrywał swojej życzliwości wobec mieszkańców Śląska. Jako Prymas Polski uczestniczył – w 1983 roku – w przygotowaniach związanych ze spotkaniem Ojca Świętego Jana Pawła II  z wiernymi Śląska i Zagłębia na katowickim lotnisku Muchowiec. Cenił śląską rzetelność, pracowitość i otwartość na kwestie społeczne, które wybrzmiewały podczas stanowych pielgrzymek ludzi pracy do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Zmarły Kardynał potwierdzał jedność z wiernymi Śląska swoją obecnością na pielgrzymkach mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. W czerwcu 1985 roku był też konsekratorem bp. Damiana Zimonia, nowego ordynariusza diecezji katowickiej.

Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności za dar życia i posługi Jego Eminencji  śp. kard. Józefa Glempa. W tym duchu proszę duszpasterzy o odprawienie w każdej parafii archidiecezji katowickiej Mszy Świętej w intencji śp. Prymasa Seniora. Stosownym terminem celebracji wydaje się dzień Jego pogrzebu albo Święto Ofiarowania Pańskiego:  2 lutego przypada bowiem 30 rocznica przyjęcia przez śp. arcybiskupa Józefa Glempa – z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II – biretu kardynalskiego.

„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci”.

Wszystkim wiernym archidiecezji z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, 2013-01-25