Słowo Metropolity Katowickiego do pracowników Służby Zdrowia z okazji Święta Św. Łukasza

 Słowo Metropolity katowickiego odczytane podczas uroczystości pogrzebowej ks. prałata Mariana Malchera

Życzenia Metropolity katowickiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Słowo Metropolity Katowickiego w związku z sytuacją epidemiologiczną w śląskich kopalniach

Słowo Arcybiskupa Katowickiego na Wielki Czwartek 2020 roku

Słowo Arcybiskupa Katowickiego na Nowy Rok 2019 

Słowo Arcybiskupa Katowickiego - 30 grudnia 2018 roku.

Słowo Arcybiskupa Katowickiego do Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich - 17 grudnia 2018 roku.

Słowo Arcybiskupa Katowickiego na rozpoczęcie dnia modlitw o uświęcenie duchowieństwa; Katedra – 2013.09.07