Słowo Arcybiskupa Katowickiego na rozpoczęcie sesji naukowej.

Słowo Metropolity Katowickiego na rozpoczęcie nowego roku katechetycznego

Pielgrzymka duchowieństwa archidiecezji katowickiej do katedry p.w. Chrystusa Króla. Katowice - 1 stycznia 2012 roku.

Słowo Arcybiskupa Katowickiego w Sejmiku Samorządowym – Katowice, 22 czerwca 2012 roku.