Słowo Arcybiskupa Katowickiego w Sejmiku Samorządowym – Katowice, 22 czerwca 2012 roku.