KURIA RZYMSKA oraz inne urzędy Kościoła powszechnego

po wejściu w życie 5 czerwca 2022 r. konstytucji Praedicate Evangelium
stan na 29 sierpnia 2022 r. (dane za catholic-hierarchy.org, składy personalne nie zatwierdzone przez Ojca Świętego)

SEKRETARIATY

1.    Sekretariat Stanu (wł. Segreteria di Stato)
Sekretarz Stanu: kard. Pietro Parolin
Substytut: abp Edgar Peña Parra
Sekretarz ds. Relacji z Państwami: abp Paul Gallagher
Podsekretarz: Francesca di Giovanni
Podsekretarz: ks. Mauricio Rueda Beltz
Wysoki Urzędnik: abp Antonio Mennini
Wysoki Urzędnik: abp Jan Romeo Pawłowski

DYKASTERIE

1.    Dykasteria ds. Ewangelizacji (wł. Dicastero per l'Evangelizzazione)
dawniej: Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów + Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
Prefekt: Ojciec Święty Franciszek
Proprefekt: kard. Luis Tagle
Proprefekt: abp Salvatore Fisichella
Sekretarz: abp Protase Rugambwa
Sekretarz Adiunkt: abp Giovanni dal Toso
Podsekretarz: o. Ryszard Szmydki OMI
Wysoki Urzędnik: bp Franz-Peter Tebartz van Elst

2.    Dykasteria ds. Nauki Wiary (wł. Dicastero per la Dottrina della Fede)
dawniej: Kongregacja Nauki Wiary
Prefekt: kard. Luis Ladaria Ferrer SJ
Sekretarz: ks. John Kennedy
Sekretarz: ks. Armando Matteo
Sekretarz Adiunkt: abp Joseph di Noia OP
Sekretarz Adiunkt: abp Charles Scicluna
Podsekretarz: ks. Philippe Curbelié
Wysoki Urzędnik: abp José Luis Mollaghan

3.    Dykasteria ds. Posługi Charytatywnej (wł. Dicastero per il Servizio della Carità)
Prefekt: kard. Konrad Krajewski

4.    Dykasteria dla Kościołów Wschodnich (wł. Dicastero per le Chiese Orientali)
dawniej: Kongregacja dla Kościołów Wschodnich
Prefekt: kard. Leonardo Sandri
Sekretarz: abp Giorgio Gallaro
Podsekretarz: ks. Flavio Pace

5.    Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (wł. Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti)
dawniej: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Prefekt: kard. Arthur Roche
Sekretarz: abp Vittorio Viola OFM
Podsekretarz: bp Aurelio García Macías

6.    Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych (wł. Dicastero delle Cause dei Santi)
dawniej: Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
Prefekt: kard. Marcello Semeraro
Sekretarz: abp Fabio Fabene
Podsekretarz: o. Bogusław Turek CSMA

7.    Dykasteria ds. Biskupów (wł. Dicastero per i Vescovi)
dawniej: Kongregacja ds. Biskupów
Prefekt: kard. Marc Ouellet PSS
Sekretarz: abp Ilson de Jesus Montanari

8.    Dykasteria ds. Duchowieństwa (wł. Dicastero per il Clero)
dawniej: Kongregacja ds. Duchowieństwa
Prefekt: kard. Lazzaro You Heung-sik
Sekretarz: abp Andrés Gabriel Ferrada Moreira
Podsekretarz: ks. Simone Renna

9.    Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (wł. Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica)
dawniej: Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
Prefekt: kard. João Bráz de Aviz
Sekretarz: abp José Rodríguez Carballo OFM
Podsekretarz: o. Pier Luigi Nava SMM
Podsekretarz: s. Carmen Ros Nortes NSC

10.    Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia (wł. Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita)
Prefekt: kard. Kevin Farrell
Sekretarz: o. Alexandre Awi Mello P.Schönstatt
Podsekretarz: Gabriella Gambino
Podsekretarz: Linda Ghisoni

11.    Dykasteria ds. Popierania Jedności Chrześcijan (wł. Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani)
dawniej: Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan
Prefekt: kard. Kurt Koch
Sekretarz: bp Brian Farrell LC
Podsekretarz: ks. Andrea Palmieri

12.    Dykasteria ds. Dialogu Międzyreligijnego (wł. Dicastero per il Dialogo Interreligioso)
dawniej: Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego
Prefekt: kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCI
Sekretarz: ks. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage

13.    Dykasteria ds. Kultury i Edukacji (wł. Dicastero per la Cultura e l'Educazione)
dawniej: Kongregacja Edukacji Katolickiego (Instytutów Naukowych) + Papieska Rada ds. Kultury
Prefekt: kard. Giuseppe Versaldi
Przewodniczący: kard. Gianfranco Ravasi
Sekretarz: bp Paul Tighe
Sekretarz: abp Angelo Vincenzo Zani
Podsekretarz: ks. Melchor Sánchez de Toca y Alameda
Wysoki Urzędnik: bp Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo
Wysoki Urzędnik: ks. Carlo Maria Polvani

14.    Dykasteria ds. Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka (wł. Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale)
Prefekt: kard. Michael Czerny SJ
Sekretarz: s. Alessandra Smerilli FMA
Podsekretarz: o. Fabio Baggio CS

15.    Dykasteria ds. Tekstów Prawnych (wł. Dicastero per i Testi Legislativi)
dawniej: Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych
Prefekt: abp Filippo Iannone O.Carm.
Sekretarz: bp Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru
Podsekretarz: ks. Markus Graulich SDB

16.    Dykasteria ds. Komunikacji (wł. Dicastero per la Comunicazione)
Prefekt: Paolo Ruffini
Sekretarz: ks. Lucio Adrian Ruiz

TRYBUNAŁY

1.    Penitencjaria Apostolska (wł. Penitenzieria Apostolica)
Penitencjarz Większy: kard. Mauro Piacenza
Regens: ks. Krzysztof Nykiel

2.    Sygnatura Apostolska (wł. Segnatura Apostolica)
Prefekt: kard. Dominique Mamberti
Sekretarz: bp Andrea Ripa

3.    Rota Rzymska (wł. Rota Romana)
Dziekan: ks. Alejandro Arellano Cedillo

INSTYTUCJE GOSPODARCZE

1.    Rada ds. Gospodarki (wł. Consiglio per l'Economia)
Koordynator: kard. Reinhard Marx
Sekretarz: ks. Brian Ferme

2.    Sekretariat ds. Gospodarki (wł. Segreteria per l'Economia)
Prefekt: ks. Juan Antonio Guerrero Alves SJ
Sekretarz Generalny: Maximino Caballero Ledo
Wysoki Urzędnik: ks. Luigi Mistò

3.    Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej (wł. Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica)
Przewodniczący: bp Nunzio Galantino
Sekretarz: Fabio Gasperini
Podsekretarz: ks. Giuseppe Russo

4.    Biuro Audytora Generalnego (wł. Ufficio del Revisore Generale)
Audytor Generalny: Alessandro Cassinis Righini

5.    Komisja Spraw Zastrzeżonych (wł. Commissione di Materie Riservate)
Przewodniczący: kard. Kevin Farrell
Sekretarz: abp Filippo Iannone O.Carm.

6.    Komitet ds. Inwestycyjnych (wł. Comitato per gli Investimenti)
Przewodniczący: kard. Kevin Farrell

URZĘDY

1.    Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego (wł. Camerlengo di Santa Romana Chiesa)
Kamerling: kard. Kevin Farrell
Zastępca Kamerlinga: abp Ilson de Jesus Montanari

2.    Kolegium Kardynałów (wł. Collegio Cardinalizio)
Dziekan: kard. Giovanni Battista Re
Wicedziekan: kard. Leonardo Sandri
Sekretarz: abp Ilson de Jesus Montanari

3.    Fabryka św. Piotra (wł. Fabbrica di San Pietro)
Przewodniczący: kard. Mauro Maria Gambetti OFM Conv.
Sekretarz: ks. Orazio Pepe

4.    Międzynarodowa Komisja Teologiczna (wł. Commissione Teologica Internazionale)
Przewodniczący: kard. Luis Ladaria Ferrer SJ

5.    Biuro Pracy Stolicy Apostolskiej (wł. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica)
Przewodniczący: bp Giuseppe Sciacca

6.    Urząd Papieskich Nabożeństw Liturgicznych (wł. Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice)
Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych: ks. Diego Ravelli

7.    Prefektura Domu Papieskiego (wł. Prefettura della Casa Pontificia)
Prefekt: abp Georg Gänswein

8.    Synod Biskupów (wł. Sinodo dei Vescovi)
Sekretarz Generalny: kard. Mario Grech
Podsekretarz: s. Nathalie Becquart Xavière
Podsekretarz: bp Luis Marín de San Martín OSA

9.    Apostolskie Archiwum Watykańskie (wł. Archivio Apostolico Vaticano)
Archiwista: kard. José Tolentino Calaça de Mendonça
Prefekt: bp Sergio Pagano B.

10.    Gubernatorat Państwa Watykańskiego (wł. Governatorato dello Stato della Città del Vaticano)
Przewodniczący: kard. Fernando Vérgez Alzaga
Sekretarz Generalny: s. Raffaella Petrini FSE

11.    Biblioteka Watykańska (wł. Biblioteca Apostolica Vaticana)
Bibliotekarz: kard. José Tolentino Calaça de Mendonça

KOMISJE PAPIESKIE

1.    Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej (wł. Pontificia commissione per l'America Latina)
Przewodniczący: kard. Marc Ouellet PSS

2.    Papieska Komisja Biblijna (wł. Pontificia Commissione Biblica)
Przewodniczący: kard. Luis Ladaria Ferrer SJ
Sekretarz: s. Núria Calduch-Benages MHSFN

3.    Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich (wł. Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori)
Przewodniczący: kard. Seán Patrick O’Malley OFM Cap.
Sekretarz: o. Andrew Small OMI

4.    Papieska Komisja Archeologii Sakralnej (wł. Pontificia Commissione di Archeologia Sacra)
Przewodniczący: kard. Gianfranco Ravasi

5.    Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego (wł. Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano)
Przewodniczący: kard. Fernando Vérgez Alzaga LC

KOMITETY PAPIESKIE

1.    Papieski Komitet ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych (wł. Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali)
Przewodniczący: o. Corrado Maggioni SMM

RADY

1.    Rada Kardynałów (wł. Consiglio dei Cardinali)
Koordynator: kard. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga SDB
Sekretarz: bp Marco Mellino

AKADEMIE PAPIESKIE

1.    Papieska Akademia Życia (wł. Pontificia Accademia per la Vita)
Przewodniczący: abp Vincenzo Paglia

2.    Papieska Akademia Kościelna (wł. Pontificia Accademia Ecclesiastica)
Przewodniczący: abp Joseph Salvador Marino

3.    Papieska Akademia Teologiczna (wł. Pontificia Accademia di Teologia)
Przewodniczący: bp Antonio Staglianò

INNE INSTYTUCJE

1.    Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie (wł. Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme)
Wielki Mistrz: kard. Fernando Filoni

2.    Papieski Uniwersytet Laterański (wł. Pontificia Università Lateranense)
Rektor: Vincenzo Buonomo

3.    Papieskie Kolegium Północnoamerykańskie (wł. Pontificio Collegio Americano del Nord)
Rektor: wakat

4.    Arcybazylika św. Jana na Lateranie (wł. Arcibasilica di San Giovanni in Laterano)
Archiprezbiter: kard. Angelo de Donatis

5.    Bazylika Matki Bożej Większej (wł. Basilica di Santa Maria Maggiore)
Archiprezbiter: kard. Stanisław Ryłko

6.    Bazylika św. Pawła za Murami (wł. Basilica di San Paolo Fuori le Mura)
Archiprezbiter: kard. James Harvey

7.    Bazylika św. Piotra na Watykanie (wł. Basilica di San Pietro in Vaticano)
Archiprezbiter: kard. Mauro Maria Gambetti OFM Conv.

Najnowsze

08 czerwiec 2023

Centralna procesja Bożego Ciała

Ulicami Katowic przeszła procesja teoforyczna.

02 czerwiec 2023

Komunikat Kurii Metropolitalnej

Pierwsze zmiany personalne podjęte przez arcybiskupa Adriana Galbasa SAC.

31 maj 2023

Życzenia i gratulacje

List gratulacyjny abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, do abp. Adriana...

31 maj 2023

Zapraszam Was do wspólnej drogi!

Słowo Arcybiskupa Metropolity Katowickiego

31 maj 2023

Nowy Arcybiskup Metropolita Katowicki

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

31 maj 2023

Podziękowania abp. Wiktora Skworca

Po odczytaniu komunikatu Nuncjatury Apostolskiej, emerytowany już biskup katowicki, skierował słowo podziękowania...