KURIA RZYMSKA oraz inne urzędy Kościoła powszechnego

po wejściu w życie 5 czerwca 2022 r. konstytucji Praedicate Evangelium
stan na 29 sierpnia 2022 r. (dane za catholic-hierarchy.org, składy personalne nie zatwierdzone przez Ojca Świętego)

SEKRETARIATY

1.    Sekretariat Stanu (wł. Segreteria di Stato)
Sekretarz Stanu: kard. Pietro Parolin
Substytut: abp Edgar Peña Parra
Sekretarz ds. Relacji z Państwami: abp Paul Gallagher
Podsekretarz: Francesca di Giovanni
Podsekretarz: ks. Mauricio Rueda Beltz
Wysoki Urzędnik: abp Antonio Mennini
Wysoki Urzędnik: abp Jan Romeo Pawłowski

DYKASTERIE

1.    Dykasteria ds. Ewangelizacji (wł. Dicastero per l'Evangelizzazione)
dawniej: Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów + Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
Prefekt: Ojciec Święty Franciszek
Proprefekt: kard. Luis Tagle
Proprefekt: abp Salvatore Fisichella
Sekretarz: abp Protase Rugambwa
Sekretarz Adiunkt: abp Giovanni dal Toso
Podsekretarz: o. Ryszard Szmydki OMI
Wysoki Urzędnik: bp Franz-Peter Tebartz van Elst

2.    Dykasteria ds. Nauki Wiary (wł. Dicastero per la Dottrina della Fede)
dawniej: Kongregacja Nauki Wiary
Prefekt: kard. Luis Ladaria Ferrer SJ
Sekretarz: ks. John Kennedy
Sekretarz: ks. Armando Matteo
Sekretarz Adiunkt: abp Joseph di Noia OP
Sekretarz Adiunkt: abp Charles Scicluna
Podsekretarz: ks. Philippe Curbelié
Wysoki Urzędnik: abp José Luis Mollaghan

3.    Dykasteria ds. Posługi Charytatywnej (wł. Dicastero per il Servizio della Carità)
Prefekt: kard. Konrad Krajewski

4.    Dykasteria dla Kościołów Wschodnich (wł. Dicastero per le Chiese Orientali)
dawniej: Kongregacja dla Kościołów Wschodnich
Prefekt: kard. Leonardo Sandri
Sekretarz: abp Giorgio Gallaro
Podsekretarz: ks. Flavio Pace

5.    Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (wł. Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti)
dawniej: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Prefekt: kard. Arthur Roche
Sekretarz: abp Vittorio Viola OFM
Podsekretarz: bp Aurelio García Macías

6.    Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych (wł. Dicastero delle Cause dei Santi)
dawniej: Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
Prefekt: kard. Marcello Semeraro
Sekretarz: abp Fabio Fabene
Podsekretarz: o. Bogusław Turek CSMA

7.    Dykasteria ds. Biskupów (wł. Dicastero per i Vescovi)
dawniej: Kongregacja ds. Biskupów
Prefekt: kard. Marc Ouellet PSS
Sekretarz: abp Ilson de Jesus Montanari

8.    Dykasteria ds. Duchowieństwa (wł. Dicastero per il Clero)
dawniej: Kongregacja ds. Duchowieństwa
Prefekt: kard. Lazzaro You Heung-sik
Sekretarz: abp Andrés Gabriel Ferrada Moreira
Podsekretarz: ks. Simone Renna

9.    Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (wł. Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica)
dawniej: Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
Prefekt: kard. João Bráz de Aviz
Sekretarz: abp José Rodríguez Carballo OFM
Podsekretarz: o. Pier Luigi Nava SMM
Podsekretarz: s. Carmen Ros Nortes NSC

10.    Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia (wł. Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita)
Prefekt: kard. Kevin Farrell
Sekretarz: o. Alexandre Awi Mello P.Schönstatt
Podsekretarz: Gabriella Gambino
Podsekretarz: Linda Ghisoni

11.    Dykasteria ds. Popierania Jedności Chrześcijan (wł. Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani)
dawniej: Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan
Prefekt: kard. Kurt Koch
Sekretarz: bp Brian Farrell LC
Podsekretarz: ks. Andrea Palmieri

12.    Dykasteria ds. Dialogu Międzyreligijnego (wł. Dicastero per il Dialogo Interreligioso)
dawniej: Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego
Prefekt: kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCI
Sekretarz: ks. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage

13.    Dykasteria ds. Kultury i Edukacji (wł. Dicastero per la Cultura e l'Educazione)
dawniej: Kongregacja Edukacji Katolickiego (Instytutów Naukowych) + Papieska Rada ds. Kultury
Prefekt: kard. Giuseppe Versaldi
Przewodniczący: kard. Gianfranco Ravasi
Sekretarz: bp Paul Tighe
Sekretarz: abp Angelo Vincenzo Zani
Podsekretarz: ks. Melchor Sánchez de Toca y Alameda
Wysoki Urzędnik: bp Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo
Wysoki Urzędnik: ks. Carlo Maria Polvani

14.    Dykasteria ds. Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka (wł. Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale)
Prefekt: kard. Michael Czerny SJ
Sekretarz: s. Alessandra Smerilli FMA
Podsekretarz: o. Fabio Baggio CS

15.    Dykasteria ds. Tekstów Prawnych (wł. Dicastero per i Testi Legislativi)
dawniej: Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych
Prefekt: abp Filippo Iannone O.Carm.
Sekretarz: bp Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru
Podsekretarz: ks. Markus Graulich SDB

16.    Dykasteria ds. Komunikacji (wł. Dicastero per la Comunicazione)
Prefekt: Paolo Ruffini
Sekretarz: ks. Lucio Adrian Ruiz

TRYBUNAŁY

1.    Penitencjaria Apostolska (wł. Penitenzieria Apostolica)
Penitencjarz Większy: kard. Mauro Piacenza
Regens: ks. Krzysztof Nykiel

2.    Sygnatura Apostolska (wł. Segnatura Apostolica)
Prefekt: kard. Dominique Mamberti
Sekretarz: bp Andrea Ripa

3.    Rota Rzymska (wł. Rota Romana)
Dziekan: ks. Alejandro Arellano Cedillo

INSTYTUCJE GOSPODARCZE

1.    Rada ds. Gospodarki (wł. Consiglio per l'Economia)
Koordynator: kard. Reinhard Marx
Sekretarz: ks. Brian Ferme

2.    Sekretariat ds. Gospodarki (wł. Segreteria per l'Economia)
Prefekt: ks. Juan Antonio Guerrero Alves SJ
Sekretarz Generalny: Maximino Caballero Ledo
Wysoki Urzędnik: ks. Luigi Mistò

3.    Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej (wł. Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica)
Przewodniczący: bp Nunzio Galantino
Sekretarz: Fabio Gasperini
Podsekretarz: ks. Giuseppe Russo

4.    Biuro Audytora Generalnego (wł. Ufficio del Revisore Generale)
Audytor Generalny: Alessandro Cassinis Righini

5.    Komisja Spraw Zastrzeżonych (wł. Commissione di Materie Riservate)
Przewodniczący: kard. Kevin Farrell
Sekretarz: abp Filippo Iannone O.Carm.

6.    Komitet ds. Inwestycyjnych (wł. Comitato per gli Investimenti)
Przewodniczący: kard. Kevin Farrell

URZĘDY

1.    Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego (wł. Camerlengo di Santa Romana Chiesa)
Kamerling: kard. Kevin Farrell
Zastępca Kamerlinga: abp Ilson de Jesus Montanari

2.    Kolegium Kardynałów (wł. Collegio Cardinalizio)
Dziekan: kard. Giovanni Battista Re
Wicedziekan: kard. Leonardo Sandri
Sekretarz: abp Ilson de Jesus Montanari

3.    Fabryka św. Piotra (wł. Fabbrica di San Pietro)
Przewodniczący: kard. Mauro Maria Gambetti OFM Conv.
Sekretarz: ks. Orazio Pepe

4.    Międzynarodowa Komisja Teologiczna (wł. Commissione Teologica Internazionale)
Przewodniczący: kard. Luis Ladaria Ferrer SJ

5.    Biuro Pracy Stolicy Apostolskiej (wł. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica)
Przewodniczący: bp Giuseppe Sciacca

6.    Urząd Papieskich Nabożeństw Liturgicznych (wł. Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice)
Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych: ks. Diego Ravelli

7.    Prefektura Domu Papieskiego (wł. Prefettura della Casa Pontificia)
Prefekt: abp Georg Gänswein

8.    Synod Biskupów (wł. Sinodo dei Vescovi)
Sekretarz Generalny: kard. Mario Grech
Podsekretarz: s. Nathalie Becquart Xavière
Podsekretarz: bp Luis Marín de San Martín OSA

9.    Apostolskie Archiwum Watykańskie (wł. Archivio Apostolico Vaticano)
Archiwista: kard. José Tolentino Calaça de Mendonça
Prefekt: bp Sergio Pagano B.

10.    Gubernatorat Państwa Watykańskiego (wł. Governatorato dello Stato della Città del Vaticano)
Przewodniczący: kard. Fernando Vérgez Alzaga
Sekretarz Generalny: s. Raffaella Petrini FSE

11.    Biblioteka Watykańska (wł. Biblioteca Apostolica Vaticana)
Bibliotekarz: kard. José Tolentino Calaça de Mendonça

KOMISJE PAPIESKIE

1.    Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej (wł. Pontificia commissione per l'America Latina)
Przewodniczący: kard. Marc Ouellet PSS

2.    Papieska Komisja Biblijna (wł. Pontificia Commissione Biblica)
Przewodniczący: kard. Luis Ladaria Ferrer SJ
Sekretarz: s. Núria Calduch-Benages MHSFN

3.    Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich (wł. Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori)
Przewodniczący: kard. Seán Patrick O’Malley OFM Cap.
Sekretarz: o. Andrew Small OMI

4.    Papieska Komisja Archeologii Sakralnej (wł. Pontificia Commissione di Archeologia Sacra)
Przewodniczący: kard. Gianfranco Ravasi

5.    Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego (wł. Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano)
Przewodniczący: kard. Fernando Vérgez Alzaga LC

KOMITETY PAPIESKIE

1.    Papieski Komitet ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych (wł. Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali)
Przewodniczący: o. Corrado Maggioni SMM

RADY

1.    Rada Kardynałów (wł. Consiglio dei Cardinali)
Koordynator: kard. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga SDB
Sekretarz: bp Marco Mellino

AKADEMIE PAPIESKIE

1.    Papieska Akademia Życia (wł. Pontificia Accademia per la Vita)
Przewodniczący: abp Vincenzo Paglia

2.    Papieska Akademia Kościelna (wł. Pontificia Accademia Ecclesiastica)
Przewodniczący: abp Joseph Salvador Marino

3.    Papieska Akademia Teologiczna (wł. Pontificia Accademia di Teologia)
Przewodniczący: bp Antonio Staglianò

INNE INSTYTUCJE

1.    Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie (wł. Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme)
Wielki Mistrz: kard. Fernando Filoni

2.    Papieski Uniwersytet Laterański (wł. Pontificia Università Lateranense)
Rektor: Vincenzo Buonomo

3.    Papieskie Kolegium Północnoamerykańskie (wł. Pontificio Collegio Americano del Nord)
Rektor: wakat

4.    Arcybazylika św. Jana na Lateranie (wł. Arcibasilica di San Giovanni in Laterano)
Archiprezbiter: kard. Angelo de Donatis

5.    Bazylika Matki Bożej Większej (wł. Basilica di Santa Maria Maggiore)
Archiprezbiter: kard. Stanisław Ryłko

6.    Bazylika św. Pawła za Murami (wł. Basilica di San Paolo Fuori le Mura)
Archiprezbiter: kard. James Harvey

7.    Bazylika św. Piotra na Watykanie (wł. Basilica di San Pietro in Vaticano)
Archiprezbiter: kard. Mauro Maria Gambetti OFM Conv.

Najnowsze

20 lipiec 2024

Abp Adrian Galbas u Karmelitów Bosych w Czernej

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię podczas 26. Ogólnopolskiego Spotkania...

14 lipiec 2024

Abp Galbas: Człowiek, który nie odpoczywa, coraz słabiej widzi sens tego co robi

Pszczelarze z archidiecezji katowickiej spotkali się na Mszy św. polowej na polanie...

12 lipiec 2024

Kondolencje i modlitwa

Abp Adrian J. Galbas SAC przekazuje kondolencje rodzinie zmarłego górnika KWK Rydułtowy...

07 lipiec 2024

Piękna modlitwa odrzuconych

Homilia abp. Adriana Galbasa, wygłoszona 7 czerwca w Raszczycach podczas Eucharystii z...

06 lipiec 2024

Nigdy nie tracić nadziei

Homilia abp. Adriana Galbasa wygłoszona 6 czerwca na Jasnej Górze podczas 59...

02 lipiec 2024

Abp Galbas w Tuchowie: Bez miłości nasze apostolstwo będzie bezduszne

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. odpustowej w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi...