W Uroczystość Objawienia Pańskiego wierni archidiecezji katowickiej modlili się za swoich pasterzy: za abp. Wiktora Skworca w 22. rocznicę święceń biskupich oraz biskupów pomocniczych: Marka Szkudłę i Adama Wodarczyka w 5. ich rocznicę sakry biskupiej.

Z tej okazji metropolita katowicki przewodniczył Mszy w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Homilię wygłosił ks. dr Łukasz Gaweł, proboszcz parafii katedralnej.


Uczestnikom liturgii zwrócił uwagę, że przybyli do Betlejem mędrcy ze wschodu reprezentują całą ludzkość. – Ikonografia starając się wyrazić tę teologiczną prawdę ukazywała ich często jako mężczyzn w różnym wieku, o różnym kolorze skóry przynoszącym Bożemu Dziecięciu różne, choć niezmiennie głęboko symboliczne dary: złoto, kadzidło i mirrę – mówił kapłan przekonując, że to dowód na to, że "Bóg pragnie zbawienia wszystkich bez wyjątku".
Wskazując na gest mędrców podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań Kościoła jest głoszenie Chrystusa. – Mędrcy poznawszy Go i oddawszy Mu pokłon nie zatrzymali się w betlejemskiej grocie, lecz powrócili w swoje strony (…). Pewnie po to, by radosną wieść o Jezusie przekazywać swym bliskim, przekazywać innym, przekazywać światu – mówił. – To właśnie jest niezaprzeczalnie jednym z podstawowych zadań Kościoła wszystkich czasów, żywego organizmu złożonego z wyznawców Chrystusa należących do różnych stanów, obdarzonych różnymi powołaniami i charyzmatami – wyjaśniał duchowny.
Ta misja Kościoła wobec świata polega przede wszystkim na „głoszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu, o życiu które zostało ofiarowane z bezmiaru Bożej miłości w Dziecięciu złożonym w Betlejem”. – Nie zapominajmy, że (…) to nasze wspólne zadanie: prezbiterów, diakonów, osób życia konsekrowanego, świeckich – mówił ks. Gaweł. Dodał też, że w sposób szczególny jako „naoczni, wiarygodni i niejako instytucjonalni świadkowie Słowa Wcielonego” w misji tej uczestniczą Apostołowie, zaś „na mocy sukcesji apostolskiej biskupi Kościoła”.
W ten sposób nawiązał do obchodzonego dziś „Dies Episcopi”: „dziękujemy dziś Bogu z całym naszym kościołem lokalnym (…) za posługę księdza arcybiskupa Wiktora, metropolity katowickiego, odchodzącego 22. rocznicę święceń biskupich”. – Przyjął je 6 stycznia 1998 roku w watykańskiej Bazylice św. Piotra z rąk Jana Pawła II, dziś świętego. Od tamtej chwili najpierw w diecezji tarnowskiej, a od 26 listopada 2011 roku w Archidiecezji Katowickiej zgodnie z obranym zawołaniem biskupim "In Spiritu Sancto" (W Duchu Świętym) pełni on wśród nas misję pasterza, następcę apostołów; misje niestrudzonego głosiciela i świadka Słowa Wcielonego – mówił o metropolicie katowickim proboszcz katedry. Przypomniał także, że również 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego sakrę biskupią w katowickiej katedrze Chrystusa Króla przyjęli biskupi pomocniczy Marek Szkudło i Adam Wodarczyk.
W homilii ks. Gaweł nawiązał też do organizowanych dziś Orszaków Trzech Króli oraz idei Kolędników Misyjnych upatrując w nich jedną z form głoszenia Chrystusa światu. Jednocześnie zwrócił uwagę na "świadectwo chrześcijańskiego życia" rodziców względem dzieci, zwłaszcza poprzez wspólnie przeżywaną Eucharystię, wspólną modlitwę, rozmowę o Jezusie, wychowanie zgodne z duchem chrześcijańskich wartości, a także w troskę o w szkolnych lekcjach religii.
Duchowny zaznaczył, że misja świadczenia o Jezusie może przyjąć różne formy: „często niełatwe, a czasami wręcz heroicznie trudne: w miejscach pracy, w środowiskach zdominowanych przez współczesne trendy kultury masowej, wśród znajomych, a nawet czasem w gronie rodzinnym”. Dlatego do uczestników liturgii zaapelował: „Bądźcie – pomimo trudności – autentycznymi świadkami Jezusa, Jego miłości wobec nas”.
Po zakończeniu liturgii metropolita katowicki pobłogosławił uczestników katowickiego Orszaku Trzech Króli. Wzięło w nim ok. 4,5 tysiące osób.

Ks. Rafał Skitek /Radio eM

Najnowsze

15 czerwiec 2021

Znamy datę beatyfikacji ks. Jana Machy

Nowy termin uroczystości zaaprobował papież Franciszek, a datę potwierdził Sekretariat Stanu Stolicy...

14 czerwiec 2021

Dekrety wikariuszowskie rozdane

W katowickiej katedrze Chrystusa Króla abp Wiktor Skworc wręczył dekrety księżom wikariuszom...

14 czerwiec 2021

Pandemia stała się szansą dla ewangelizacji

Rozdanie dekretów dla księży wikariuszy poprzedziło nabożeństwo posłanie ze specjalnym słowem metropolity...

13 czerwiec 2021

Dekrety dla księży studentów

W katowickiej Kurii abp Wiktor Skworc wręczył dekrety kierujące wybranych księży na...

13 czerwiec 2021

Stypendia dla młodych i zdolnych

W katedrze Chrystusa Króla metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. w intencji młodych...

12 czerwiec 2021

Franciszkanie i cysters przyjęli święcenia

Czterech franciszkanów i cysters przyjęli święcenia kapłańskie w Katowicach-Panewnikach. Trzech franciszkanów przyjęło...