Metropolita katowicki modlił się wraz z kapitułą Katedry Chrystusa Króla. Podczas spotkania wręczył nominacje trzem nowym kanonikom honorowym.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy brewiarzowej w intencji całego katowickiego prezbiterium. Po nieszporach prepozyt ks. proboszcz Łukasz Gaweł odczytał nominacje nowych członków katowickiej kapituły.

Do kapituły w charakterze kanoników honorowych dołączyli: ks. Alfred Szkróbka, emerytowany proboszcz parafii św. Jana Nepomucena w Bytomiu-Łagiewnikach; ks. Marek Panek, rektor  Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i ks. Damian Wojtyczka, proboszcz parafii św. Wojciecha w Radzionkowie, pełniący także funkcję dziekana dekanatu Piekary Śl. W dekretach nominacyjnych abp Skworc wyraził wdzięczność wyróżnionym kapłanom za „świadectwo kapłańskiego życia oddanego Bogu i ludowi Bożemu”.

W swoim słowie metropolita katowicki podziękował zgromadzonym kapłanom za każdą pomoc i modlitwę. Przypomniał, że historia kapituły katedralnej wpisuje się w całą prawie stuletnią historię diecezji. – W ciężkich czasach niepokojów i konfliktów, to właśnie kapituła katedralna wspomagała pierwszego biskupa katowickiego, kard. Augusta Hlonda w budowaniu fundamentu naszego lokalnego Kościoła. Także jego następcy zawsze mogli liczyć na wsparcie kanoników – przypomniał arcybiskup.

Abp Skworc powierzył Kapitule zadanie duchowego przygotowania do zbliżającej się rocznicy 100-lecia archidiecezji katowickiej. – Powierzam Wam przede wszystkim troskę o Kościół żywy. Najważniejsze jest budowanie Kościoła duchowego, czyli wspólnoty wierzących – powiedział.

Poprosił kanoników o szczególną modlitwę za duchowieństwo. – Módlcie się proszę za naszych kapłanów, o wierność i wytrwałość w powołaniu. Prośmy też nowe powołania.

Na zakończenie prepozyt, proboszcz katowickiej Katedry - ks. Łukasz Gaweł podziękował członkom kapituły za zaangażowanie w życie liturgiczne diecezji i parafii katedralnej.

Obecnie w skład kapituły wchodzi 12 kanoników gremialnych i kilkudziesięciu członków honorowych.