Mszę świętą z okazji 90. rocznicy śmierci drugiego biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego odprawił w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Wiktor Skworc.

Metropolita katowicki przypomniał, że bp Arkadiusz Lisiecki zmarł nagle podczas wizytacji kanonicznej w Cieszynie 13 maja 1930 roku, po niespełna czteroletniej posłudze. – Był kontynuatorem budowania struktur i kształtowania duszpasterstwa nowo utworzonej diecezji, podejmowania dzieł wzmacniających jej tożsamość w Kościele w Polsce – powiedział podczas liturgii.

W homilii zwrócił uwagę na historyczny kontekst posługi drugiego biskupa katowickiego. – Górny Śląsk – dopiero po plebiscycie i III powstaniu śląskim – w roku 1922 został wcielony w granice II Rzeczypospolitej – mówił abp Skworc. –  Niezależnie od tego polityczno-społecznego faktu, problemy narodowościowe, tożsamościowe i polityczne pozostały – dodał podkreślając, że dotyczyły one również duchownych.

Przywołał list bp. Lisieckiego inaugurujący jego posługę na Górnym Śląsku. Do wiernych świeckich i duchowieństwa apelował wówczas o jedność i współdziałanie z biskupem w budowaniu wspólnoty eklezjalnej. – Przeciwstawiał się instrumentalizacji Kościoła do celów politycznych czy narodowościowych, chociaż rozumiał i wspierał potrzebę prowadzenia dwujęzycznego duszpasterstwa – dla katolików języka polskiego i języka niemieckiego – mówił o drugim biskupie katowickim abp Skworc.

Zwrócił uwagę, że ową „jednocząca ideą miała być realizacja budowy śląskiej katedry”. Biskup Lisiecki doprowadził też do zakończenia budowy seminarium duchownego w Krakowie, co przesądziło na ponad półwiecze o miejscu studiów teologicznych i formacji duchowieństwa diecezji katowickiej. Już wtedy, by „ujednolicić normy prawne (…), scalić i pobudzić wszystkich do odpowiedzialności za dalsze losy Kościoła katowickiego” bp Lisiecki nosił się z zamiarem zwołania synodu diecezjalnego, Ostatecznie do tego nie doszło.
W homilii abp Skworc zwrócił też uwagę na nauczanie społeczne biskupa Lisieckiego. – Wobec rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku i związanej z nim migracji zarobkowej, bp Lisiecki dostrzegł konieczność budowy nowych kościołów, tworzenie parafii i struktur duszpasterskich oraz angażowanie katolickiego laikatu – mówił w homilii. – W tej dziedzinie bp Lisiecki miał doświadczenie, bo w macierzystej diecezji angażował się w działalność katolickich stowarzyszeń robotniczych. Powołał Diecezjalny Związek Towarzystw Dobroczynnych „Caritas”. Samodzielność otrzymało też Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Reaktywował stowarzyszenia misyjne: Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Związek Misyjny Duchowieństwa, a także Stowarzyszenie Dziecięctwa Jezusowego – wyliczał kolejno abp Skworc.

Przywołując czytany dziś fragment Dziejów Apostolskich o sporach i zatargach w Kościele, metropolita katowicki wyraził ubolewanie, że i dzisiaj jesteśmy ich świadkami, „zarówno w kwestii doktryny wiary jak i kościelnej dyscypliny”. W tym kontekście wskazał na Notę Komisji Nauki Wiary KEP z dnia 31 marca 2020 roku, która stwierdza, m. in., że „niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych”. – Dokument Komisji Nauki Wiary KEP czynię dziś obowiązkową lekturą duchowieństwa archidiecezji katowickiej i wszystkich innych prezbiterów posługujących w naszym Kościele lokalnym – mówił hierarcha odnosząc się również do wiernych świeckich. I dodał: „Nikomu – kto jest w Kościele – i współmyśli z Kościołem (sentire in Ecclesia) – nie wolno chodzić drogami fałszywych proroków manipulujących Bogiem”. – Właśnie w sytuacji zagrożenia powinniśmy trwać przy nauce Kościoła i zdrowej teologii – przekonywał. I dodał: „Jest również naszą ślubowaną powinnością zachowywanie kościelnej dyscypliny”.

Biskup Arkadiusz Lisiecki był kapłanem diecezji gnieźnieńskiej, profesorem patrologii, uznanym tłumaczem dzieł Ojców Kościoła. Sakrę biskupią przyjął przez posługę Augusta Hlonda w gnieźnieńskiej katedrze. Jako hasło swej posługi wybrał słowa: Ut unum sint! (Aby byli jedno). Kościół katowicki Stolica Apostolska powierzyła mu  bezpośrednio po odejściu bp. Augusta Hlonda na stolicę prymasowską w 1926 roku. Był drugim biskupem katowickim.

Ks. Rafał Skitek /Radio eM

Najnowsze

20 kwiecień 2021

Msza św. w 148. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego

Abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii w katedrze Chrystusa Króla w intencji pochodzącego...

20 kwiecień 2021

Pierwsze Komunie św. w czasie pandemii

Zgodnie z zaleceniami Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Katowicach tegoroczne uroczystości pierwszokomunijne...

19 kwiecień 2021

Rocznica święceń kapłańskich abp. Wiktora Skworca

19 kwietnia mija 48. rocznica święceń prezbiteratu Metropolity katowickiego i kapłanów, którzy...

18 kwiecień 2021

Rodzina jest skałą ucieczki

Po raz 30. członkowie Domowego Kościoła przeżywali w katowickiej katedrze Wielkanocny Dzień...

16 kwiecień 2021

Warto mówić o rzeczach pozytywnych i wspólnie czynić dobro!

W trudnych, nieprzewidywalnych czasach rodzinna modlitwa, Eucharystia oraz karmienie się Bożym Słowem...

16 kwiecień 2021

Śp. ks. Władysław Basista

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Śp. ks. prał. Władysław Basista, emerytowany wykładowca...