Metropolita katowicki będzie przewodniczył Mszy św. w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla o godz. 10.30. Po Eucharystii odbędzie się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół Katedry.

W zarządzeniu z 28.05.2020 abp Wiktor Skworc zalecił, aby w tym roku ze względu na stan epidemii i szczególną sytuację na Śląsku organizować procesje eucharystyczne na terenie kościelnym z czterema błogosławieństwami i bez konieczności budowy tradycyjnych ołtarzy. Zachęcił także, aby w tym dniu w parafiach zaproponować wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i zachęcić do nawiedzenia kościoła szczególnie w godzinach popołudniowych.