Metropolita katowicki przewodniczył mszy św. z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień jastrzębskich. W liturgii uczestniczył m. in. premier Mateusz Morawiecki.

- Jako świadkowie historii dobrze pamiętamy te rozdygotane emocjami dni. Były one szczególnie niespokojne w Jastrzębiu – w mieście zbudowanym na węglu i dla węgla - przypominał w homilii abp Skworc. Mówił też o niepewnym bycie mieszkańców Górnego Śląska i Jastrzębia, którzy zastanawiali się, czy zwycięży dialog i porozumienie czy wariant przemocy.

Wyraził przekonanie o tym, że w tych wydarzeniach obecny był Duch Boży. - Wierzymy, że w pamiętne dni roku 1980, działały nie tylko ludzkie siły; działał w ludziach - Ten, którego przywołał nad Polską rok wcześniej papież z rodu Polaków, Jan Paweł Wielki - wskazywał metropolita zaznaczając, że to Duch Święty przynosi zasiew mądrości i rozumu, rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności oraz ducha bojaźni Pańskiej. - To z mocy Ducha zrodziła się solidarność, ruch społeczny i związek zawodowy! - stwierdził niezaprzeczalnie.

Przypomniał, że Solidarność” wyróżniała kluczowa cecha - nie mówiła językiem interesów, lecz językiem praw. - Solidarność przypomniała, że człowiek to istota mająca prawo mieć prawa! - dodawał wyliczając ustalenia  wywalczone przez górników 40 lat temu w jastrzębskich porozumieniach. 3 września 1980 r. ok. 5.40 rano ustalono m.in. wprowadzenie wszystkich wolnych sobót od początku 1981 r. oraz przyjęto zasadę bezwarunkowego przestrzegania dobrowolności pracy w dni ustawowo wolne. Zniesiono czterobrygadowy system pracy górników, co dało im wolne niedziele.

- Przyszłość naszej Ojczyzny i Górnego Śląska jest i powinna być budowana na wartościach - podkreślał metropolita katowicki. I tu dodawał, że wartością pierwszą pośród wartości jest na pewno rodzina, chroniona Konstytucją i niedziela. - „To perła w koronie”, której trzeba strzec i nie ulegać prasowym nawoływaniom „dajcie ludziom zarobić w niedzielę” czy wołaniu pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego. Odpowiadamy na to głośnym wołaniem: dajcie ludziom w niedzielę odpocząć! - wzywał hierarcha.

Przypomniał przy okazji, że o prawo do niedzielnego odpoczynku zmagali się strajkujący robotnicy Wybrzeża i Górnego Śląska. Sprawa ta powraca akurat w 40-tą rocznicę podpisania jastrzębskich porozumień. - Szanujmy niedzielę jako święty dzień chrześcijaństwa i kultury europejskiej tak jak inne europejskie kraje, gdzie wolna niedziela, obwarowana w konstytucji jest wartością ponad innymi. Oby i u nas doczekała się takiego obwarowania w ustawie zasadniczej! - apelował.

Wzywał też - w duchu porozumień jastrzębskich -  do racjonalnej gospodarki złożami węgla, do mądrej restrukturyzacji związanej z procesem inwestycji. - Tam gdzie umiera kopalnia – matka żywicielka pokoleń, pozostaje niszcząca pustka i dochodzi do destrukcji infrastruktury i człowieka. Dlatego potrzeba dialogu, wytrwałej cierpliwości i solidarnej tarczy, aby w bliskiej i dalekiej perspektywie – zachowując społeczny pokój - rozwiązywać nabrzmiałe problemy górniczej branży, której los wydaje się być przesądzony - zaznaczał abp Skworc.

Mówił, że źródłem wszelkich działań powinna być Eucharystia, sprawowana tam, gdzie strajkujący górnicy prosili – w cechowniach a nawet po ziemią. Jest on szkołą braterstwa i solidarności, wyrażanych w prostym geście łamania chleba oraz miejscem doświadczania pojednania i pokoju.

- Kościół – ma obowiązek wspierać wszystkich mających prawo mieć prawa; ma obowiązek wspierać ewangeliczny system wartości, ma obowiązek wspierać to, co odpowiada moralnie jego wymogom - przypomniał metropolita katowicki. Zwracając się do uczestników liturgii zachęcał, by wypłynęli na głębię intencji i treści podpisanych 40 lat temu porozumień. - Działajcie w mocy bożego Ducha! Umacniajcie rozumne prawa, strzeżcie i promujcie wartości! - wzywał.

Metropolita katowicki w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przewodniczył mszy św. z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień jastrzębskich z udziałem m.in. sygnatariuszy Porozumienia Jastrzębskiego i Porozumienia Katowickiego.

Regionalne rocznicowe obchody 40. NSZZ "Solidarność" rozpoczęły się dzisiaj od złożenia kwiatów pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego na placu im. Tadeusza Jedynaka (o 8.00). O godzinie 10.00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odprawiona została uroczysta msza święta. Następnie uczestnicy obchodów pojechali do Zabrza, gdzie (o godz. 12.30) w Hali Widowiskowo-Sportowej 'Pogoń” rozpoczęła się uroczysta Nadzwyczajna Sesja Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 'Solidarność”.

Na jubileuszowe obrady zostali zaproszeni wszyscy członkowie Zarządu Regionu począwszy od 1980 roku. W wydarzeniu bierze udział także premier Mateusz Morawiecki. List  Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników obchodów odczytał Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 asp/ KAI