Uroczystości pogrzebowe byłego dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej miały miejsce w Katedrze Chrystusa Króla. Przewodniczył im bp Marek Szkudło.

- Kiedy słyszę imię i nazwisko: ks. Marian Malcher, jedno słowo wyrywa się z serca: CARITAS! Nie chodzi tylko o instytucję charytatywną, ale o człowieka zaangażowanego w praktykowanie czynnej miłości - podkreślił na początku homilii bp Szkudło. Przytoczył życiorys zmarłego kapłana, którego w 1960 roku ówczesny biskup koadiutor powołał na stanowisko referenta charytatywnego diecezji katowickiej. Jednocześnie zlecono mu zorganizowanie i prowadzenie duszpasterstwa rodzin oraz kierowanie Diecezjalną Poradnią Życia Rodzinnego i zorganizowanie parafialnego poradnictwa rodzinnego we wszystkich parafiach całej diecezji. Wraz z reaktywacją diecezjalnych Caritas w 1989 roku ks. Malcher został ustanowiony dyrektorem Caritas diecezji katowickiej.

- Dziękując za dar życia i powołania śp. ks. Mariana, za miłość, wyzwoloną przez posługę jego życia, które było odblaskiem miłości Boga, modlę się razem z Jezusem o radość życia wiecznego dla niego - podsumował kaznodzieja. 

Mszę św. pogrzebową koncelebrowali m.i in. biskup Andrzej Iwanecki, aktualny i poprzedni dyrektor Caritas archidiecezji katowickiej - ks. Łukasz Stawarz i ks. Krzysztof Bąk oraz inni kapłani związani z Caritas i znajomi Zmarłego.

Z powodu choroby i izolacji w uroczystościach nie mógł wziąć udziału Metropolita katowicki, który przygotował okolicznościowe słowo pożegnania i podziękowania. Zostało ono odczytane w Katedrze przez głównego celebransa. Poniżej publikujemy jego treść.

Bracia i Siostry!
Drodzy uczestnicy uroczystości pogrzebowych śp. ks. prałata Mariana Malchera

Nie mogąc uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych śp. ks. prałata Mariana Malchera, łączę się z wszystkimi zebranymi w Katedrze na modlitwie, aby Eucharystią dziękować Bogu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za życie
i kapłańską posługę Zmarłego.

W imieniu moich poprzedników Biskupów Katowickich – bpa Herberta Bednorza, abp Damiana Zimonia oraz własnym, wypowiadam pod adresem śp. ks. Mariana szczere podziękowanie za ofiarną służbę Bogu i ludziom. Wyświęcony w 1955 roku podejmował posługę duszpasterską wszędzie tam, gdzie został posłany. W roku 1960 – ówczesny biskup koadiutor – Herbert Bednorz – powierzył ks. Malcherowi obowiązki referenta charytatywnego. Ponadto zlecono mu prowadzenie duszpasterstwa rodzin i kierowanie diecezjalną poradnia życia rodzinnego.

Wszystkie te zadania miały charakter pionierski i wymagały hartu ducha, woli i siły do pokonywania trudności i przeciwności, często wewnątrz-kościelnych. Po latach, kiedy zaczęły funkcjonować Parafialne Zespoły Charytatywne i Parafialne Poradnie Życia Rodzinnego, mógł zobaczyć owoce swojej wytrwałej pracy, przygotowującej struktury pod odrodzony Caritas, które okazały się bardzo użyteczne w trudnych dla Polski latach 80-tych XX-wieku. I takimi pozostają po dzień dzisiejszy.

Jednak ks. prałat Malcher nie był wyłącznie budowniczym struktur i ich sługą. Był przede wszystkim duszpasterzem, pełniącym swoje powołanie w duchu miłości miłosiernej. Dostrzegał potrzeby dzieci i młodzieży, rodzin i osób w starszym wieku i dla każdej z wymienionych grup społecznych starał się stworzyć adekwatną formę pomocy.

W sytuacji dziś dla nas niewyobrażalnej – braku leków – to właśnie Komisja Charytatywna utworzyła w Katowicach aptekę, w której wydawano bezpłatnie lekarstwa otrzymywane z krajów Europy Zachodniej. W razie konieczności lekarstwa dedykowane konkretnej osobie sprowadzano z zagranicy. Ponadto Komisja Charytatywna pośredniczyła nieraz w załatwieniu niezbędnego leczenia za granicą.

Już to krótkie wspomnienie aktywności ks. Malchera pozwala zrozumieć, że wobec ogromu zadań potrzebne było całkowite oddanie i poświęcenie, „spalanie się” w służbie bliźnim i bycie dyspozycyjnym, bo np. transporty pomocowe przybywały o każdej porze dnia i nocy, a osoby im towarzyszące wymagały gościnnego przyjęcia jako wyrazu wdzięczności.   

Śp. ks. Marian Malcher bliski współpracownik Przewodniczącego Komisji Charytatywnej KEP – bpa Czesława Domina, doczekał się w roku 1989 reaktywacji diecezjalnej Caritas. A ówczesny bp katowicki Damian Zimoń powierzył mu kierowanie tym narzędziem miłości miłosiernej Kościoła, co nadal czynił z poświęceniem i zaufaniem w Bożą Opatrzność, która ukazywała mu nowe pola charytatywnej działalności.

Po przejściu na emeryturę przebywał w Brennej, gdzie pomocą i wsparciem była dla Niego pani Stefania Bąk, której należy się uznanie i szczere „Bóg zapłać”, a także grupa wiernych wychowanków. W roku 2015 z uwagi na wiek i stan zdrowia został skierowany do Domu św. Józefa w Katowicach, gdzie otoczono go należytą troską i opieką.

Odszedł do Domu Ojca w niedzielę, w dzień Pański 11 października 2020 roku w Godzinie Miłosierdzia! Mówi św. Jan w Apokalipsie:

„Błogosławieni, którzy w Panu umierają…. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny” [Ap 14,13]. 

Niech Bóg, który jest Miłością, wynagrodzi Zmarłego za „pracę i znojny trud”. Niech odpoczywa w pokoju!

Ks. prałat Marian Malcher został pochowany na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza.

Najnowsze

18 maj 2021

Urodziny Metropolity katowickiego

19 maja swoje kolejne urodziny obchodzi abp Wiktor Skworc. Polecamy Go pamięci...

17 maj 2021

Śp. ks. Roman Szekiel

Z przykrością zawiadamiamy, zmarł ks. Roman Szekiel, emerytowany proboszcz parafii Najświętszej Maryi...

15 maj 2021

Pielgrzymka świata męskiego do Piekar Śl.

W specjalnym komunikacie Metropolita katowicki zaprasza mężczyzn i młodzieńców do pielgrzymowania do...

15 maj 2021

Jubileusz parafii św. Franciszka i Klary w Tychach

Metropolita katowicki przewodniczył niedzielnej mszy z okazji 25-lecia erygowania parafii prowadzonej przez...

15 maj 2021

Święcenia prezbiteratu

W katedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Wiktor Skworc udzielił świeceń prezbiteratu...

14 maj 2021

Wniebowstąpienie Pańskie to promocja ludzkiej natury

– Wniebowstąpienie Pańskie to promocja ludzkiej natury – wyjaśnił w Radiu eM...