Oświadczenie Kurii Metropolitalnej
w związku z wystąpieniami odwołanego administratora parafii św. Anny w Katowicach-Janowie

1. Ostatnie wypowiedzi ks. Tomasza Seweryna, wygłoszone w kościele w Katowicach-Janowie i opublikowane w internecie, zawierają wyłącznie subiektywną ocenę zdarzeń i działań duszpasterskich przez niego podejmowanych, ale także ogólnej sytuacji w parafii i przebiegu kontaktów z Arcybiskupem Katowickim i jego przedstawicielami. Wypowiedzi te są potwierdzeniem opinii wielu, że ks. Seweryn nie zasługiwał na zaufanie wyrażone w powierzeniu mu odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, wobec której powinien pokornie sprawować posługę miłości (officium caritatis).

2. Od samego początku posługi niepokój budziły sygnały wiernych wskazujące na działania Księdza Administratora, które burzyły pokój i jedność we wspólnocie parafialnej. Dotyczyły one m. in. negatywnej oceny działań jego poprzednika, wyrażanej w mediach społecznościowych; nieprzemyślanych decyzji odnoszących się do najbliższych współpracowników, zarówno duchownych, jak i świeckich; niespójności między działaniami natury ekonomicznej i duszpasterskiej; przyjęcia stylu administrowania parafią pozbawionego otwartości i dialogu. Sygnały te były analizowane i rozeznawane.

3. Konkretnym przejawem poważnego podejścia do sytuacji w parafii były rozmowy telefoniczne z Księdzem Administratorem inicjowane przez Arcybiskupa Katowickiego, a także wizyta na probostwie jego przedstawicieli pod przewodnictwem wikariusza generalnego. Rozmowy te były naznaczone zachętą do zmiany niewłaściwego zachowania, budowania trwałych relacji z parafianami, a także do korygowania podjętych niektórych decyzji personalnych z poszanowaniem prawa państwowego i zasad współżycia społecznego. W ówczesnych rozmowach nie było nacisków na złożenie rezygnacji z urzędu administratora, a jedynie wskazanie, że w klimacie narastających kontrowersji może nie być możliwe zamianowanie go proboszczem. Zwyczajowo w archidiecezji katowickiej powierzenie księdzu funkcji administratora jest równoznaczne z jego wprowadzeniem w okres próbny administrowania i duszpasterzowania we wspólnocie parafialnej. Kodeks Prawa Kanonicznego nie utożsamia funkcji administratora i proboszcza parafii.

4. W trakcie rozeznawania sytuacji przedstawiciele Księdza Arcybiskupa w grudniu zeszłego roku spotkali się z reprezentantami parafian, którzy sami o to prosili. Przedstawili narastające trudności wynikające przede wszystkim ze sposobu zarządzania parafią i cech charakteru Księdza Administratora.

5. Mając na uwadze dobro duchowe wiernych i samego duszpasterza, zachęcono ks. Tomasza Seweryna do złożenia rezygnacji z urzędu. Warto zaznaczyć, że w przypadku zwolnienia z funkcji administratora parafii nie ma takiego wymogu prawnego. Ponieważ tego nie uczynił, Ksiądz Arcybiskup wręczył mu dekret zwalniający z urzędu administratora i określający nowe zadanie duszpasterskie. Ks. Seweryn nie przyjął tego dekretu, co poskutkowało udzieleniem mu monitu kanonicznego, wynikającego z kanonów 274§2 i 1371 p. 2 KPK. Trwanie w nieposłuszeństwie przełożonemu kościelnemu będzie skutkować dalszymi sankcjami, przewidzianymi przez Kodeks Prawa Kanonicznego.

6. Z dniem 31 stycznia 2021 roku nowym proboszczem parafii św. Anny w Katowicach-Janowie został mianowany ks. Jacek Staniec, dotychczasowy duszpasterz w domu rekolekcyjnym w Koniakowie.

Ks. Jan Smolec
Kanclerz Kurii Metropolitalnej

Katowice, 29 stycznia 2021 r.

Najnowsze

19 październik 2021

Konferencja przed beatyfikacją

Spotkanie odbyło się w Warszawie. Było okazją do przybliżenia postaci męczennika ze...

18 październik 2021

Pobłogosławienie nowej dzwonnicy

W liturgiczne święto św. Jadwigi Śląskiej patronki Ośrodka Spotkań i Formacji archidiecezji...

18 październik 2021

Słowo do pracowników służby zdrowia

Metropolita katowicki przesłał okolicznościowe słowo z okazji patronalnego święta służby zdrowia z...

17 październik 2021

Śp. ks. Kazimierz Szalasta

Z przykrością zawiadamiamy, że 16 października 2021 roku, po długiej i ciężkiej...

17 październik 2021

Inauguracja synodu o synodalności

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. otwierającej diecezjalny etap XVI Zwyczajnego Posiedzenia Ogólnego...

17 październik 2021

Prof. Bańka o otwarciu procesu synodalnego w Rzymie

Delegat Kościoła w Polsce na to wydarzenie zrelacjonował swój udział po Mszy...