Spotkanie, zorganizowane przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, stanowiło część cyklu wideokonferencji poświęconych analizie aktualnej sytuacji w związku z pandemią Covid-19 w poszczególnych Kościołach lokalnych.

Do dyskusji na temat sytuacji Kościoła w Polsce zostali zaproszeni: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, bp Wiesław Szlachetka, odpowiedzialny za koordynację prac i działań inicjowanych i podejmowanych przez Caritas Polska. Towarzyszyli im ich współpracownicy: ks. Roman Chromy, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP, ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska oraz ks. Leszek Gęsiak, rzecznik KEP.

Spotkanie zostało podzielone na trzy zasadnicze części. Ogólną sytuację w Polsce i w polskim Kościele w związku z pandemią przedstawił abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący KEP mówił o działaniach jakie na poziomie episkopatu były podejmowane na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, począwszy od marca 2020 roku. Hierarcha odniósł się do wydawanych w tym czasie listów, oświadczeń i komunikatów, zwracając szczególną uwagę na relacje ze stroną rządową i współpracę w kwestii obowiązujących przepisów i norm sanitarnych i wprowadzanych obostrzeń i limitów dotyczących sprawowania kultu religijnego.

Z kolei bp Szlachetka w swoim wystąpieniu dokonał analizy zjawisk natury społecznej towarzyszących ludziom w aktualnej sytuacji pandemicznej. Mówił m.in. o stanie zdrowia społeczeństwa, podkreślając pojawiające się coraz częściej negatywne przejawy, takie jak stany lęku, niepokoju czy depresji. Hierarcha zwrócił uwagę także na sytuację ekonomiczną i gospodarczą wpływającą na rynek pracy, a tym mającą zasadniczy wpływ na codzienne życie przeciętnego obywatela.

Abp Wiktor Skworc skoncentrował się na aspekcie duszpasterskim. Nakreślił ogólną sytuację i działania Kościoła w obliczy nowej i zmieniającej się sytuacji. Mówił o wyzwaniach, przed którymi stanęli biskupi i duszpasterze w związku ograniczeniem liczby wiernych mogących brać udział w kulcie religijnym. Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP podkreślił, że wiele nowych form duszpasterskiej posługi z konieczności musiała zostać przeniesiona do świata internetu. Zwrócił jednocześnie uwagę, że ograniczenia mobilizowały wielu proboszczów do szukania rozwiązań, które pozwoliłyby pozostawać w kontakcie z wiernymi. Na uwagę zasługują transmisje Mszy św. i innych nabożeństw przekazywane z wielu parafialnych kościołów.

Uczestnicy spotkania komentowali także sytuację związaną z akcja szczepienia społeczeństwa przeciw Covid-19. Wyrażono zaniepokojenie z powodu wolnego tempa szczepień, spowodowanego przez ograniczenia w dostawie szczepionek. Te braki mogą spowodować znaczne przedłużenie w czasie możliwości zaszczepienia i tym samym powrotu do normalności.

Spotkanie zostało podsumowane przez prefekta Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kard. Turkson, który podziękował za dostarczenie bogatego materiał dotyczącego sytuacji Kościoła w Polsce w dobie pandemii.

Spotkania z przedstawicielami poszczególnych Kościołów lokalnych to część cyklu zainspirowanego przez papieża Franciszka. Podczas audiencji generalnej 5 sierpnia 2020 roku zachęcił do wspólnej dyskusji na temat wyzwań, przed którymi staje świat i Kościół w obliczy globalnego zagrożenia epidemicznego. - Zapraszam was do wspólnego do zajęcia się pilnymi kwestiami, na które zwróciła uwagę pandemia, zwłaszcza chorobami społecznymi. Uczynimy to w świetle Ewangelii, cnót teologalnych i zasad nauki społecznej Kościoła. Przeanalizujemy razem, w jaki sposób nasza katolicka tradycja społeczna może pomóc rodzinie ludzkiej w uzdrowieniu tego świata, cierpiącego na poważne choroby. Moim pragnieniem jest wspólna refleksja i praca, jako uczniowie Jezusa, który uzdrawia, aby budować lepszy świat, pełen nadziei dla przyszłych pokoleń – powiedział wówczas papież.

Najnowsze

25 lipiec 2021

Błogosławieństwo pojazdów w Tychach

Uroczystej sumie odpustowej w parafii pw. św. Krzysztofa przewodniczył bp Adam Wodarczyk...

19 lipiec 2021

Podziękowanie za kondolencje

Bp Adam Wodarczyk dziękuje za modlitwę i słowa wsparcia w związku ze...

17 lipiec 2021

Wielki Ślązak trafił na pomnik

Tym Ślązakiem jest Henryk Sławik. Bohater, który w czasie II wojny światowej...

14 lipiec 2021

Chcemy pomagać osobom, które mogły doznać skrzywdzenia w Kościele

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej oraz Przewodniczący Zespołu...

12 lipiec 2021

Święto Leśników w katedrze

Pracownicy Lasów Państwowych zgromadzili się w katowickiej katedrze poniedziałek 12 lipca na...

09 lipiec 2021

Słowo Arcybiskupa Katowickiego

DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ