Święcenia diakonatu z rąk biskupa Marka Szkudły w kościele NSPJ w Rudzie Śl.-Bykowinie przyjęło dwóch młodych mężczyzn. To Marcin Zawojak z Rudy Śl. i Łukasz Płaczek ze Świętochłowic.

Diakon Marcin Zawojak pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śl.-Bykowinie, gdzie odbywały się święcenia, a diakon Łukasz Płaczek z parafii świętych Piotra i Pawła w Świętochłowicach.

Do tych dwóch alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, tuż przed udzieleniem im święceń diakonatu, w czasie homilii zwrócił się Marek Szkudło, biskup pomocniczy z Katowic. Powiedział im, że diakonia to służba.

Tak, Ojcze

Mówił też o przemyśleniach ks. Franciszka Blachnickiego na ten temat. - Jego zdaniem, żeby zrozumieć głębię słowa „diakonia”, „służba”, musimy zawsze sięgać do pierwowzoru. A jest Nim Pan Jezus. Wiemy, że stał się człowiekiem po to, żeby ludzi zbawić. Wiemy, że stał się człowiekiem po to, żeby móc służyć człowiekowi. Dla ówczesnego pokolenia Żydów było to oczywiście zgorszeniem, dlatego nie uwierzyli. Spodziewali się, że oczekiwany Mesjasz, Syn Boży, ukaże się jako władca, pełen majestatu, który podbije cały świat. Ale On przyszedł w postaci sługi - powiedział biskup Marek.

Za ks. Blachnickim powtórzył, że Bóg potrafi służyć i to jest tajemnicą Słowa wcielonego, Jezusa Chrystusa. - Całe Jego życie jest służbą, wobec Ojca i wobec nas, wobec ludzi. Całe Jego życie streszcza się w tym jednym słowie: „Tak, Ojcze”. Pierwsze słowo z życia Chrystusa, zanotowane przez Ewangelistów, brzmi: „czy nie trzeba, abym był w sprawach mego Ojca?”. A ostatnie słowo wypowiedziane na krzyżu: „wykonało się”. Wykonał się plan Ojca - wskazał.

Łukaszu, Marcinie, nie zapomnijcie

Biskup Szkudło dodał, że także całe nasze życie musi streszczać się w słowach: „Tak, Ojcze”.

- Każdego ranka potrzeba, abyśmy mówili sobie: „czy nie trzeba, abym był w sprawach mego Ojca?”. Każdego wieczoru potrzeba, abyśmy mówili sobie: „wykonało się”: wykonał się plan Ojca. Koniecznie tak musi być. Proszę, Łukaszu, Marcinie, nie zapomnijcie o tym. Jeśli jakikolwiek dzień nie rozpocznie się od słów: „czy nie trzeba, abym był w sprawach mego Ojca?”; jeśli jakikolwiek dzień nie zakończy się słowami: „wykonało się”: wykonał się plan Ojca; to będzie oznaczało, że oddaliliśmy się od Chrystusa - Sługi, od Chrystusa - Diakona. Nie możemy do tego dopuścić, bo jednocześnie oznaczałoby to, że się oddaliliśmy od samego siebie - podkreślił.

O tej samej godzinie święcenia diakonatu przyjęło kolejnych sześciu alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. W Katowicach-Murckach udzielał ich abp Wiktor Skworc, a w parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie-Batorym - biskup Grzegorz Olszowski.

Przemysław Kucharczak

Najnowsze

20 kwiecień 2021

Msza św. w 148. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego

Abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii w katedrze Chrystusa Króla w intencji pochodzącego...

20 kwiecień 2021

Pierwsze Komunie św. w czasie pandemii

Zgodnie z zaleceniami Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Katowicach tegoroczne uroczystości pierwszokomunijne...

19 kwiecień 2021

Rocznica święceń kapłańskich abp. Wiktora Skworca

19 kwietnia mija 48. rocznica święceń prezbiteratu Metropolity katowickiego i kapłanów, którzy...

18 kwiecień 2021

Rodzina jest skałą ucieczki

Po raz 30. członkowie Domowego Kościoła przeżywali w katowickiej katedrze Wielkanocny Dzień...

16 kwiecień 2021

Warto mówić o rzeczach pozytywnych i wspólnie czynić dobro!

W trudnych, nieprzewidywalnych czasach rodzinna modlitwa, Eucharystia oraz karmienie się Bożym Słowem...

16 kwiecień 2021

Śp. ks. Władysław Basista

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Śp. ks. prał. Władysław Basista, emerytowany wykładowca...