Metropolita katowicki przewodniczył niedzielnej mszy z okazji 25-lecia erygowania parafii prowadzonej przez ojców franciszkanów. Na jej terenie od ponad 20 lat powstaje monumentalny zespół klasztorno-kościelny, nazwany "tyskim Asyżem".

W homilii metropolita katowicki przypomniał, że parafia p.w. św. Franciszka i św. Klary została utworzona dokładnie 25 lat temu, 16 maja 1996 r. – Parafia to przede wszystkim wspólnota ochrzczonych, tych, którzy zostali zanurzeni w męce i śmierci Jezusa, a w Jego zmartwychwstaniu powołani do nowego życia –  mówił. Wskazywał, że "parafialna rodzina to wspólnota pielgrzymów, z każdym dniem coraz bliżej nieba."

Według arcybiskupa najważniejszym zadaniem wierzących jest "trwanie w miłości, trwanie w Bogu, co Bóg niejako odpłaca trwaniem w nas." To wymiar wertykalny życia parafialnego. Znakiem "wstępowania ku niebu" jest liturgia, a szczególnie Eucharystia. To ona buduje i scala parafię, jest jej życiodajnym źródłem i nadzieją przyszłej chwały. – Kiedy więc gromadzimy się na Eucharystii (...) wyrażamy prawdę, że ku niebu zmierzamy razem, złączeni jedną wiarą i jednym chrztem, napełnieni jednym Duchem – zauważał.

Zachęcił parafian, by starali się po pandemii odbudować "żywą rodzinę wierzących, zjednoczoną we wspólnym wysiłku naśladowania Chrystusa." Jak mówił, pilnym zadaniem tej wspólnoty jest teraz zakończenie budowy świątyni i wejście do parafialnego wieczernika.  – Nie tylko kamień, ale i modlitwa staje się budulcem kościoła, może najważniejszym – podkreślał abp Skworc.

Wskazywał również, że życie parafialne ma również wymiar horyzontalny. To parafianie zamieszkujący określony rejestr ulic. Mówił, że niektórym z mieszkańców tego miasta "drogę do świątyni (...) zarastają osty i ciernie, zagłuszające słowo Boże, które nie może wydać w ich sercach żadnego plonu." Zachęcał obecnych parafian do bycia wspólnotą ewangelizowaną i ewangelizującą.

Przypomniał, że jako parafialna wspólnota wierni z kościoła pw. św. Franciszka i Klary żyją w mieście i działają włączeni w tyską społeczność, solidarni z jej dążeniami i dramatami. – Zdarza się nieraz, że w społeczności tej zachodzą głębokie procesy atomizacji i rozkładu. Człowiek, szczególnie w czasach przemian, niepewności, kryzysu, może czuć się zagubiony i zdezorientowany, ale jego serce pragnie przeżywać i krzewić bardziej braterskie relacje – zauważał metropolita katowicki.

Uświadamiał parafian, że jako wspólnota duszpasterzy i świeckich są w stanie zaspokoić to pragnienie. – Jednym słowem powinniście być dalej domem otwartym dla wszystkich i gotowym służyć każdemu – zaznaczał.

Przywołał tu dwa bardzo pojemne słowa z franciszkańskiego pozdrowienia: pax et bonum, pokój i dobro.  – Bywa, że ludzie – nawet mieszkający blisko kościoła są od niego daleko; obojętnie przechodzą obok krzyża a na imię „Jezus” ich kolano się nie zgina. Z pewnością jednak tęsknią za pokojem i dobrem – zauważał przyznając jednocześnie, że te wartości dostępne w parafii i przez parafię, przyprowadzą ich prędzej czy później w progi domu Bożego.

– Razem z Wami modlę się dziś o to, abyście w pośrodku miasta Tychy, we współpracy z innymi parafiami, stawali się owym źródłem ewangelicznego entuzjazmu, który cechował chrześcijańskie gminy z czasów św. Pawła – mówił na koniec metropolita katowicki.

ASP / KAI

Najnowsze

15 czerwiec 2021

Znamy datę beatyfikacji ks. Jana Machy

Nowy termin uroczystości zaaprobował papież Franciszek, a datę potwierdził Sekretariat Stanu Stolicy...

14 czerwiec 2021

Dekrety wikariuszowskie rozdane

W katowickiej katedrze Chrystusa Króla abp Wiktor Skworc wręczył dekrety księżom wikariuszom...

14 czerwiec 2021

Pandemia stała się szansą dla ewangelizacji

Rozdanie dekretów dla księży wikariuszy poprzedziło nabożeństwo posłanie ze specjalnym słowem metropolity...

13 czerwiec 2021

Dekrety dla księży studentów

W katowickiej Kurii abp Wiktor Skworc wręczył dekrety kierujące wybranych księży na...

13 czerwiec 2021

Stypendia dla młodych i zdolnych

W katedrze Chrystusa Króla metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. w intencji młodych...

12 czerwiec 2021

Franciszkanie i cysters przyjęli święcenia

Czterech franciszkanów i cysters przyjęli święcenia kapłańskie w Katowicach-Panewnikach. Trzech franciszkanów przyjęło...