Czterech franciszkanów i cysters przyjęli święcenia kapłańskie w Katowicach-Panewnikach. Trzech franciszkanów przyjęło też święcenia diakonatu.

Święceń udzielił im 12 czerwca arcybiskup katowicki Wiktor Skworc.

Wśród nowych kapłanów jest cysters Justyn Jakub Hajkowski z opactwa Wąchock. Pochodzi ze Świdnika; ma magisterium z prawa świeckiego, które skończył, zanim wstąpił do cystersów. Teraz zrobił drugie magisterium z prawa kanonicznego.

Są też trzej franciszkanie: ojciec Tarsycjusz Adam Niestrój z Paniówek wstąpił do zakonu od razu po technikum; ojciec Radosław Sebastian Wojtkun z Tychów trenował piłkę nożną; ojciec Albert Mateusz Kogut z Gliwic był ratownikiem medycznym.

Święcenia diakonatu przyjęli franciszkanie Czesław Marcin Sikora z Zabrza, Pio Krzysztof Siury z Katowic-Podlesia i Szczepan Jakub Müller z Katowic-Szopienic.

Abp Wiktor Skworc w homilii mówił im o prawie miłości, którym powinni się kierować, a które według św. Jana jest prostym zaprzeczeniem postawy Kaina. – Jako duchowi synowie św. Franciszka kierujcie się tym prawem, bądźcie zawsze pojednani i uczcie pojednania z braćmi i siostrami, ze stworzeniem – powiedział. – Trzeba analizować własne życie i uczyć innych krytycznego spojrzenia, pytać siebie, czy nie zaszkodziliśmy dziełu stworzenia przez nasze działanie lub jego zaniechanie – dodał.

Arcybiskup wyjaśnił, że wnioski, jakie wyciągamy, powinny nas prowadzić do nawrócenia i przykładnego działania. – To znaczy działania dającego innym przykład troskliwego obchodzenia się z otaczającym nas dziełem stworzenia. I nie o proekologiczne akcje tu chodzi, tylko o codzienność poszanowania dzieła stworzenia i stworzeń, nie zapominając o człowieku, chroniąc jego życie od poczęcia do naturalnej śmierci – stwierdził.

Metropolita katowicki wskazał też, że powinnością wyświęconych jest obejmować ojcowskim, troskliwym sercem całą rzeczywistość człowieka, świata i Kościoła. Dodał, że będą tę rzeczywistość budować mocą głoszonego słowa Bożego i sprawowanych sakramentów. – Wśród nich jest fundament naszego kapłaństwa, Eucharystia. Jesteście z niej i dla niej! – powiedział.

Przemysław Kucharczak

Najnowsze

04 grudzień 2023

Słowo metropolity katowickiego na święto górników

"Barbórkowe" życzenia abp. Adriana Galbasa skierowane do pracujących w przemyśle wydobywczym i okołowydobywczym.

04 grudzień 2023

Abp Galbas: Aby transformacja się udała, w jej centrum trzeba postawić człowieka

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. Barbórkowej w parafii św. Barbary w Katowicach-Giszowcu.

04 grudzień 2023

Chrześcijanin żyjący wiarą jest wezwany do budowania przyszłości własnej i swojego narodu

Abp senior Wiktor Skworc sprawował barbórkową Mszę św. w parafii Najświętszego Serca Pana...

04 grudzień 2023

Kościół chce być na Śląsku

Słowo abp. Adriana Galbasa do świata górniczego wygłoszone w Akademii Muzycznej w...

04 grudzień 2023

Kościół chce być przy górnikach

Abp Galbas uczestniczył w uroczystościach barbórkowych w Akademii Muzycznej w Katowicach.

02 grudzień 2023

2 grudnia wspominamy w liturgii bł. ks. Jana Machę

Stolica Apostolska wydała ostatni dokument dotyczący beatyfikacji.