Rozdanie dekretów dla księży wikariuszy poprzedziło nabożeństwo posłanie ze specjalnym słowem metropolity katowickiego.

Zwracając się do duchownych abp Skworc dziękował za ich posługę w czasie pandemii. – Dzięki wam w wielu parafiach duszpasterstwo przybrało bardziej spersonalizowane formy, szczególnie w odniesieniu do przygotowania i przyjęcia sakramentów: pierwszej Komunii św. i bierzmowania; należy pozytywnie ocenić wasze indywidualne propozycje duszpasterskie, szukanie różnych i nowych form dotarcia do wiernych, zarówno drogą elektroniczną, jak i w bezpośrednim kontakcie (konferencje, rekolekcje, wykłady itp.) – mówił metropolita katowicki podkreślając jednocześnie ich kreatywność i zaangażowanie.

Abp Skworc stwierdził, że „praktycznym przejawem budowania relacji duszpasterzy z parafianami były transmisje liturgii z parafialnych kościołów drogą internetową oraz rodzinna modlitwa wieczorna o godz. 20.30”. Z uznaniem wypowiedział się o nowopowstałych stronach internetowych, profilach facebookowych i kontach na YouTube zarządzanych przez parafie. Zauważył, że „odczuwalny brak dostępu wiernych do Eucharystii zaowocował, jakby paradoksalnie, wzrostem pobożności eucharystycznej”. –  Na popularności zyskała w wielu parafiach codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu – mówił.  Pozytywnie ocenił umacnianie się więzi braterskich na probostwach wyrażających się we wspólnej modlitwie, rozmowach, szukaniu nowych dróg dotarcia do wiernych, a nawet przygotowaniu posiłków.

W obliczu wrzawy i panującego chaosu informacyjnego zachęcał duchownych – wzorem św. Józefa – do postawy „milczenia przenikniętego obecnością adorowanego Boga”. Nakreślił też kształt duszpasterstwa po pandemii. Powołał się na słowa Franciszka: „czas po pandemii” albo „w ramach jej długofalowego istnienia” będzie polegał nie tyle na „ponownym uruchomieniu działań”, ale na „zaczynaniu działań od nowa”. – W tym sensie „czas wirusa” staje się naszym kairosem, w którym Kościół musi ciągle na nowo – w otwartości na Ducha Świętego – odkrywać własną misję, aby „wszystko uczynić nowe” (Ap 21,5) – mówił abp Skworc. Stwierdził, że jest „to pierwsze wyzwanie, którego nie można podjąć bez modlitwy i więzi z Panem Bogiem”. – Paradoksalnie, trwająca pandemia w wielu miejscach już stała się szansą dla ewangelizacji, także tej nowej – realizowanej w duchu ogromnego chrześcijańskiego zapału, z wykorzystaniem nieznanych dotąd metod i środków wyrazu – kontynuował.

Kapłanom niejako powierzył nowe zadania duszpasterskie, zwłaszcza ewangelizację młodzieży. – Jesienią widzieliśmy z jaką łatwością – w okresie nauki zdalnej licealistów i studentów – można manipulować ludźmi młodymi podczas tzw. marszów – mówił abp Skworc. – Mamy zadanie do wykonania: mamy trudność w wyjaśnianiu młodzieży współistnienia i „napięcia” pomiędzy demokratyczną wolnością a ewangeliczną miłością – podkreślił. – Wyzwaniem staje się także odpowiedź na pytanie: Dlaczego znaczna część młodych przyjęła za swoje przekonanie niektórych środowisk, że „Bóg i Kościół są wrogiem człowieka”. Wiemy też jak wiele w tych sytuacjach zależy od katechety – świadka! – przekonywał.

Kapłanom przypomniał trzy najważniejsze filary Kościoła: liturgię, martyrię i diakonię. A odnosząc się do sytuacji pandemicznej oraz związanymi z nią ograniczeniami stwierdził: „można mieć nadzieję, że Kościół umocniony tymi filarami na nowo zgromadzi wiernych w parafialnych wieczernikach na Świętej Wieczerzy”.

W sumie prawie 90 księży, w tym 3 tegorocznych neoprezbiterów, odebrało dzisiaj dekrety kierujące ich na nowe placówki duszpasterskie. Wcześniej uczestniczyli oni w nabożeństwie posłania. W poprzednich dniach dekrety z rąk abp. Skworca otrzymali księża odchodzący na emeryturę, nowi administratorzy i proboszczowie oraz duchowni posłani na studia specjalistyczne.

ks. Rafał Skitek / KAI

Najnowsze

09 grudzień 2023

Abp Galbas: Czystość Maryi i nasza

Homilia metropolity katowickiego wygłoszona 8 grudnia w Opavie

08 grudzień 2023

Spotkanie osób związanych z Zespołem ds. prewencji Archidiecezji Katowickiej

 Rozmawiano o aktualnej sytuacji ochrony dzieci i młodzieży oraz kierunkach na przyszłość.

07 grudzień 2023

Biskupi Metropolii Górnośląskiej spotkali się w Kamieniu Śląskim

Rozmawiali m.in. o trwającym Synodzie o synodalności, a także o formacji seminaryjnej...

07 grudzień 2023

Po raz pierwszy obradowała rada kapłańska w nowym składzie

Księża spotkali się w środę, 6 grudnia, w Kurii Metropolitalnej w Katowicach...

04 grudzień 2023

Słowo metropolity katowickiego na święto górników

"Barbórkowe" życzenia abp. Adriana Galbasa skierowane do pracujących w przemyśle wydobywczym i okołowydobywczym.

04 grudzień 2023

Abp Galbas: Aby transformacja się udała, w jej centrum trzeba postawić człowieka

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. Barbórkowej w parafii św. Barbary w Katowicach-Giszowcu.