Uroczystości rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca celebrowana w kaplicy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. W liturgii uczestniczyli profesorowie, wykładowcy i studenci WTL UŚ. 

W homilii metropolita katowicki nawiązał do Liturgii Słowa cytując prośbę: „Panie naucz nas się modlić..”. Zauważył, że wyrażają one postawę pełną pokory, przyznania się do swojej ograniczoności i gotowość przyjęcia pouczenia, jako formy ubogacenia.

- W postawie słuchającego ucznia chcemy nie tylko słuchać Jezusa i uczyć się od Niego. Chcemy też słuchać Kościoła i Papieża – zachęcał arcybiskup. Wspomniał o rozpoczynającym się synodzie w Rzymie, gdzie Kościół w Polsce będzie reprezentował Profesor Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Aleksander Bańka. Kościół w Polsce wejdzie na synodalną drogę w niedziele 17 października.

– Mówiąc o wydarzeniu, które przed nami, trudno nie mówić o dynamizmie życia Kościoła, dlatego serdecznie zapraszam całą społeczność wydziału teologicznego do włączenia się w synodalny proces słuchania i uruchomienia procesu synodalnego na uniwersytecie, gdzie nie brak ludzi ochrzczonych, którzy powinni mieć okazje wypowiedzieć swoje zdanie; powinni zostać wysłuchani i zaproszeni, aby pójść wspólną drogą – dodawał.

Abp Skworc przypomniał,  że wraz z I Niedzielą Adwentu wejdziemy w nowy rok duszpasterski. Kościół w Polsce będzie realizował trzeci rok programu „Eucharystia daje życie”, uświadamiając, że wszyscy jesteśmy „posłani w pokoju Chrystusa”. Program będzie podkreślał społeczne owoce Eucharystii oraz świętowanie niedzieli.

Metropolita katowicki nawiązał też do rozważania rumuńskiego XX-wiecznego filozofa kultury i religioznawcy Mircei Eliadego. Ten pisał, że święto jest zawsze jakąś opowieścią, a mówiąc językiem religijnym, uobecnianiem. – Świętowanie buduje naszą tożsamość indywidualną i zbiorową –  wskazywał.

Metropolita katowicki mówił, że kto świętuje jest świadomy swojej indywidualnej i wspólnotowej tożsamości, jest przygotowany do podejmowania misji. – W chrześcijaństwie jest nią przede wszystkim misja przekazywania pokoju, który podarował pierwszym świadkom pustego grobu Zmartwychwstały Pan – podkreślał dodając, że "pełny i świadomy udział w Eucharystii owocuje prospołecznymi postawami, których oczekujemy: eklezjalną jednością, miłosierdziem i troską o ubogich".

Metropolita katowicki odniósł się do apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski nt. uruchomienia korytarzy humanitarnych dla migrantów. Zaprosił też studentów Wydziału Teologicznego UŚ do uczestnictwa w uroczystości beatyfikacji ks. Jana Franciszka Machy, która odbędzie się w sobotę 20 listopada w katowickiej katedrze.

Rozważając modlitwę "Ojcze nasz" zauważył, że w prośbie o "chleb powszedni" zawiera się prośba o jedzenie, mieszkanie, pracę, czy zdrowie. – Uświadamiamy sobie coraz bardziej, że chleb codzienny to również nasz wspólny dom: ziemia. Wymaga ona naszej szczególnej troski – nawoływał. – Więc Bracia i Siostry, trzeba działać w dobrej sprawie, jaką jest każdy wyraz troski o wspólny dom – ziemię ojczyznę ludzi. A jest nim na pewno staranie, aby położyć kres, przynajmniej ograniczać zanieczyszczanie środowiska, zwłaszcza powietrza, gleby i wody – dodawał.

Arcybiskup zwrócił też uwagę na działania w zakresie szanowania żywności. – Tegoroczny raport ONZ w tym zakresie przypisuje gospodarstwom domowym zmarnowanie 569 mln ton żywności. Nas – zakwalifikowano do „średnich marnotrawców” z ilością 56 kg zmarnowanego chleba rocznie na mieszkańca – mówi. Wg raportu – jednym z kluczowych czynników sprzyjających marnotrawstwu żywności jest brak przygotowania do zakupów oraz same zakupy.

– Powinniśmy starać się ograniczać osobistą i wspólnotową konsumpcję świata. Jedną z form powinno być radykalne ograniczenie marnowania żywności – apelował.

Życzył studentom i sobie, by w rozpoczętym roku akademickim bardziej żyli treścią, duchowością modlitwy "Ojcze nasz" i działali w duchu encykliki „Fratelli tutti’ na rzecz braterstwa i przyjaźni społecznej, mocą eucharystycznego Chleba.

W auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego miała miejsce dalsza część uroczystości. Przemówienia wygłosili dziekan wydziału ks. prof. Jacek Kempa oraz prorektor ds. nauki i finansów prof. Michał Daszykowski. Głos zabrał również abp W. Skworc, wielki kanclerz wydziału teologicznego. Odbyła się również uroczysta immatrykulacja studentów. Wykład inauguracyjny poświęcony był osobie przyszłego błogosławionego ks. Jana Machy. Wygłosił go ks. prof. Damian Bednarski.

ASP/ KAI

Najnowsze

19 październik 2021

Konferencja przed beatyfikacją

Spotkanie odbyło się w Warszawie. Było okazją do przybliżenia postaci męczennika ze...

18 październik 2021

Pobłogosławienie nowej dzwonnicy

W liturgiczne święto św. Jadwigi Śląskiej patronki Ośrodka Spotkań i Formacji archidiecezji...

18 październik 2021

Słowo do pracowników służby zdrowia

Metropolita katowicki przesłał okolicznościowe słowo z okazji patronalnego święta służby zdrowia z...

17 październik 2021

Śp. ks. Kazimierz Szalasta

Z przykrością zawiadamiamy, że 16 października 2021 roku, po długiej i ciężkiej...

17 październik 2021

Inauguracja synodu o synodalności

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. otwierającej diecezjalny etap XVI Zwyczajnego Posiedzenia Ogólnego...

17 październik 2021

Prof. Bańka o otwarciu procesu synodalnego w Rzymie

Delegat Kościoła w Polsce na to wydarzenie zrelacjonował swój udział po Mszy...