W Roku św. Józefa członkowie Żywego Różańca pielgrzymowali do sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej. To także miejsce duszpasterskiej posługi sługi Bożego ks. Jana Machy, którego beatyfikacja odbędzie się 20 listopada w katowickiej katedrze.

Czciciele Matki Bożej Różańcowej wypełnili rudzki kościół sztandarami, modlitwą oraz śpiewem. Centralnym punktem X jubileuszowej pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem metropolity katowickiego, który w homilii mówił m.in. o wadze modlitwy różańcowej, budowanej na wszystkich podstawowych tajemnicach naszej wiary. – Przeżywaliśmy je szczególnie intensywnie w czasie szczytu pandemicznego zagrożenia, gdy o godz. 20.30 gromadziliśmy się w naszych mieszkaniach i domach z różańcem w ręku, tworząc jeden wielki łańcuch modlitwy i solidarności – przypomniał arcybiskup Skworc.

Metropolita nawiązał do charytatywnej działalności przyszłego śląskiego błogosławionego, która stała się powodem jego aresztowania i męczeńskiej śmierci. – Będąc blisko swoich parafian, ks. Jan Macha już w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji dostrzegł przerażającą biedę, dotykającą wiele rodzin, zwłaszcza tych, którym brutalność wojny i okupacji zabrała najbliższych – podkreślił.

Wykraczająca poza parafię akcja charytatywna została zauważona i uznana za niebezpieczną przez Niemców. – Wrogość okupantów wobec ks. Jana budziło to, że potrafił jednoczyć wokół siebie ludzi. Jednak zasadniczym motywem była wrogość wobec wartości chrześcijańskich, a takimi niezmiennie są miłość, miłosierdzie, przebaczenie i solidarność – wyliczał.

Idiota albo święty

Arcybiskup zwrócił uwagę na niezachwianą odwagę i wytrwałość młodego księdza w obliczu przemocy ze strony gestapo. – Świadkowie jego więziennej gehenny, nie rozumiejąc tego, że – jak Jezus – wybaczał prześladowcom, powiedzieli o nim: „To albo idiota, albo święty” – przypomniał, dodając, że siły do tej na wskroś ewangelicznej postawy, ks. Macha czerpał „z wierności przymierzu jakie zawarł z Bogiem i z przekonania, że jego Mistrz nie zostawi go bez pomocy”.

Przykładem tej wierności jest m.in. różaniec, zrobiony z włókien siennika, który po śmierci został przekazany rodzinie. Ta szczególna relikwia została przywieziona także do Rudy Śląskiej i pokazana zgromadzonym pielgrzymom. – Po raz kolejny okazała się moc modlitwy różańcowej, bo to ks. Jan Macha stał się moralnym zwycięzcą w tej nierównej walce miedzy wiarą a niewiarą, co objawiło się najbardziej w jego testamencie napisanym na kilka godzin przed śmiercią – zaznaczył.

Lepanto trwa

Arcybiskup Skworc nawiązał także do 450. rocznicy bitwy morskiej pod Lepanto, która miała miejsce 7 października 1571 r., a w której zwycięstwo chrześcijańskiej Ligi Świętej nad Imperium Osmańskim przypisywane zostało modlitwie różańcowej i Matce Bożej. – Temu przekonaniu w sposób jednoznaczny dali wyraz wenecjanie, którzy po bitwie wznieśli kaplicę Matki Bożej Różańcowej, a na jej ścianach wypisali słowa: "Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja różańcowa uczyniła nas zwycięzcami" – powiedział metropolita i podkreślił, że właśnie dzięki temu wydarzeniu zostało wprowadzone do liturgicznego kalendarza Kościoła wspomnienie NMP Różańcowej.

Na koniec zachęcił członków Żywego Różańca do dalszej wytrwałej modlitwy. – I kiedy dziś wielu mówi o świecie po-chrześcijańskim i głosi, że chrześcijaństwo słabnie, bo słabnie duch modlitwy, to wy byliście i jesteście zaprzeczeniem tych opinii, bo wytrwale się modlicie tą modlitwą, której centrum stanowi imię Jezus, a która już uprosiła niejedno indywidualne i społeczne zwycięstwo. Więc trwajcie jednomyślnie na modlitwie w kręgu modlitwy różańcowej. Niech Maryja różańcowa czyni was zwycięzcami! – wzywał abp Skworc.

Święci na swoją miarę

Przed Mszą św. zgromadzeni wysłuchali konferencji przygotowanej przez bp. Grzegorza Olszowskiego. – Jesteśmy powołani do świętości. Świętość to normalne powołanie chrześcijanina. Zostaliśmy przez Boga stworzeni i powołani do pełni życia, do życia wiecznego – zaznaczył biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Podkreślił jednocześnie, że „świętość to nie bezgrzeszność, ale to zaufanie Bogu, pozwolenie się prowadzić” i, że „każdy ma być święty na swoją miarę, na miarę wyznaczoną przez Boga Ojca”.

Nawiązując do adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka „Gaudete et esulatate”, wspomniał o „świętych z sąsiedztwa”. – Jest to świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga.

W refleksji bp. Olszowskiego nie zabrakło odniesień do przeżywanego w Kościele Roku św. Józefa, którego życie może być bez wątpienia przykładem i inspiracją w drodze do świętości. Mówił także o przyszłym błogosławionym, ks. Janie Franciszku Masze.

Z różańcem na misje

Żywy Różaniec od samego początku wiąże się ze wspieraniem misjonarzy. Przypomniał o tym w krótkim wystąpieniu ks. Grzegorz Wita, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych archidiecezji katowickiej.

Akcja polega na – zgodnej ze wskazaniami założycielki Żywego Różańca służebnicy Bożej Pauliny Jaricot – comiesięcznej ofierze 1 zł od każdego członka wspólnoty. W ostatnim roku podopiecznym akcji Żywy Różaniec dla Misji był śląski ksiądz Dawid Sładek rodem z parafii Radoszowy, posługujący w Szczucińsku, na północy Kazachstanu. Na budowaną przez niego kaplicę dzięki wsparciu wspólnot Żywego Różańca przekazana została ofiara w wysokości 20 tys. zł.  

W bieżącym roku Żywy Różaniec archidiecezji katowickiej będzie wspierać parafię w Kapszagaju w Kazachstanie, gdzie posługuje ks. Rafał Dąbrowski.

W archidiecezji katowickiej działa obecnie ponad 3000 20-osobowych róż Żywego Różańca. Istnieją we wszystkich niemal parafiach. Diecezjalnym moderatorem Żywego Różańca jest ks. Zbigniew Kocoń, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Katowicach.

GALERIA ZDJĘĆ

Najnowsze

29 marzec 2023

Droga Krzyżowa ulicami Katowic

Nabożeństwo odbędzie się w piątek 31 marca 2023 r.

27 marzec 2023

Komunikat w sprawie zabójstwa ks. Blachnickiego

Autorami dokumentu są abp Wiktor Skworc, odpowiedzialny za proces beatyfikacyjny ks. Blachnickiego...

26 marzec 2023

Dzielcie się ze wszystkimi wiarą w Chrystusowy Kościół

158 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zyskała w niedzielne popołudnie archidiecezja katowicka.

25 marzec 2023

Czytajcie słowa i znaki

Sześciu alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego przyjęło w sobotnie przedpołudnie posługę lektoratu.

24 marzec 2023

Papież do rodzin zmarłych górników: również w ciemności Pan jest blisko

Dzisiaj Papież przyjął grupę rodzin, których mężowie, ojcowie, synowie oraz bracia zginęli...

24 marzec 2023

Spotkanie z Papieżem Franciszkiem

Wdowom i sierotom, których mężowie i ojcowie w ubiegłym roku zginęli w...