W kaplicy Kurii Metropolitalnej abp Skworc przewodniczył Mszy św., którą zainaugurowano „Studium Muzyki Kościelnej w Katowicach im. ks. Roberta Gajdy – Wydział Zamiejscowy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu”.

Witryna Studium Muzyki Kościelnej

Jak czytamy w dekrecie powołującym nową instytucję, jej głównym zadaniem będzie „organizowanie edukacji i formacji w zakresie muzyki kościelnej, a w szczególności zapewnienie odpowiedniego wykształcenia muzycznego i liturgicznego kandydatów do podjęcia obowiązków muzyka kościelnego we wspólnocie parafialnej”.

Dyrektorem Studium został dr Michał Duźniak, wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, organista i pedagog.

W homilii metropolita katowicki przypomniał dorobek muzyczny nowego patrona szkoły – ks. Roberta Gajdy (1890-1952). Podkreślił, że „prowadził on wszechstronną działalność w pielęgnowaniu muzyki kościelnej, współpracował z zespołami śpiewaczymi”. – Zainspirował działalność Związku Polskich Chórów Kościelnych (1928), a później, od 1935 roku był jego prezesem. W latach 1937-1938 redagował czasopismo Wiadomości Związku Polskich Chórów Kościelnych Diecezji Katowickiej (…).  Był jednym z wykładowców w Szkole Muzyki Kościelnej św. Grzegorza w Katowicach. Uczył w niej chorału gregoriańskiego, harmonii, kontrapunktu, liturgiki, organoznawstwa i dzwonoznawstwa – wyliczał arcybiskup.

Wyjaśniając znaczenie muzyki liturgicznej, abp Skworc nawiązał do przemówienia papieża emeryta Benedykta XVI z okazji wręczenia doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w 2015 roku, w którym wskazuje on na trzy źródła muzyki: doświadczenie miłości, doświadczenie smutku oraz doświadczenie Boga – „spotkanie z tym, co Boże“.

– Te trzy źródła muzyki, a właściwie jedno – Boże – jest również źródłem muzyki kościelnej, muzyki liturgicznej, muzyki organowej, która uczestniczy w kulcie, jako ludzka odpowiedź na słowo Boga – podkreślił abp Skworc.

Metropolita wskazał, że „muzyka liturgiczna jest odpowiedzią człowieka wiary na łaskę Boga, który udziela mu się w Jezusie Chrystusie” – Rodzi się więc ze spotkania, w którym człowiek z uporem przekracza siebie, dokonuje duchowego exodusu, by przejść ze śmierci do życia, z ciemności do światła, ze smutku w radość. Można powiedzieć, że bez tego exodusu, który możemy inaczej nazwać nawróceniem, nie ma i nie będzie muzyki liturgicznej. Będzie jedynie jakiś muzyczny lukier, kicz i tandeta, których niestety nie brakuje także w twórczości uznającej się za muzykę kościelną – zaznaczył hierarcha.

 – Pan nie zniesie fałszu, dysonansów i porwanych akordów, dlatego tym mocniej trzeba dziś starać się i czuwać nad sobą, kiedy podejmuje się naukę w Studium Muzyki Kościelnej i formację, ażeby nasze życie było prawdziwie pieśnią dla Pana – kontynuował abp Skworc, zwracając się przyszłych muzyków kościelnych.

Na zakończenie metropolita podziękował koncelebrującemu Mszę św. ks. Janowi Waliczkowi za wieloletni trud włożony w nauczanie i wychowanie organistów oraz za kierowanie Studium Organistowskim w Katowicach w latach 2000­–2020.

ks. Rafał Skitek / xtom

Najnowsze

09 grudzień 2023

Abp Galbas: Czystość Maryi i nasza

Homilia metropolity katowickiego wygłoszona 8 grudnia w Opavie

08 grudzień 2023

Spotkanie osób związanych z Zespołem ds. prewencji Archidiecezji Katowickiej

 Rozmawiano o aktualnej sytuacji ochrony dzieci i młodzieży oraz kierunkach na przyszłość.

07 grudzień 2023

Biskupi Metropolii Górnośląskiej spotkali się w Kamieniu Śląskim

Rozmawiali m.in. o trwającym Synodzie o synodalności, a także o formacji seminaryjnej...

07 grudzień 2023

Po raz pierwszy obradowała rada kapłańska w nowym składzie

Księża spotkali się w środę, 6 grudnia, w Kurii Metropolitalnej w Katowicach...

04 grudzień 2023

Słowo metropolity katowickiego na święto górników

"Barbórkowe" życzenia abp. Adriana Galbasa skierowane do pracujących w przemyśle wydobywczym i okołowydobywczym.

04 grudzień 2023

Abp Galbas: Aby transformacja się udała, w jej centrum trzeba postawić człowieka

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. Barbórkowej w parafii św. Barbary w Katowicach-Giszowcu.