W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. odpustowej w katowickiej katedrze.

Przypomniał, że Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zamyka rok liturgiczny. – W tym czasie, w myśl hasła mijającego roku: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” uświadamialiśmy sobie, że Eucharystia daje życie i jest dziękczynieniem Bogu Ojcu przez Chrystusa i w Chrystusie za dzieło naszego stworzenia i zbawienia – mówił. – Chcemy dziękować (…) za dar nowego beatyfikowanego ks. Jana Franciszka i modlić się za młodzież i z młodzieżą, wszak ta niedziela z woli papieża Franciszka jest Światowym Dniem Młodzieży – dodał.

Foto: Krzysztof Gawor

Zwrócił uwagę, że Liturgia Słowa Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata „pełna jest określeń na Jego temat”. – To On jest Panem i Królem, który na to się narodził i na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. To On jest Synem Człowieczym, który przybędzie na obłokach nieba. To Jemu powierzone zostaną panowanie, chwała i władza królewska. A Jego panowanie będzie panowaniem wiecznym. Królestwo Jego nie ulegnie zagładzie! To Chrystus jest władcą królów ziemi. To On będzie sędzią – wyliczał kolejno abp Skworc.

Odnosząc się do Apokalipsy św. Jana i beatyfikacji ks. Jana Machy mówił: „podkreślić trzeba, że Jezus Chrystus jest Królem Męczenników, tych których połączyła z Nim śmierć dla sprawy Królestwa Bożego i Ewangelii”. – Od wczoraj dostrzegamy nowego Błogosławionego w wielkim tłumie, „którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili” – stwierdził cytując autora ostatniej księgi Nowego Testamentu. – Słowa te spełniły się w tragiczną noc z 2 na 3 grudnia 1942 r., kiedy ks. Jan – na podstawie wyroku sądowego – musiał położyć głowę pod gilotyną i przelał krew z miłości do Chrystusa i bliźnich – podkreślił abp Skworc.

Wskazał na bł. Jana Machę jako patrona na współczesne czasy: orędownika pokoju i braterskiej pomocy: „bł. Jan wskazuje, że nawet, jeśli nie można wiele zrobić, bo jesteśmy ograniczani, to można się angażować w obiektywne dobro, które przecież w minionym okresie lockdown‘u rozkwitało chociażby w formie międzysąsiedzkiej pomocy”.

Abp Skworc podkreślił, że w ten sposób – „poprzez świadectwo chrześcijańskiej miłości przybliża się Królestwo Boże”. – Nie jest ono pojęciem geograficznym czy terytorium ogrodzonym granicznymi zasiekami – powiedział. Wskazując na zapisane w Modlitwie Pańskiej zawołanie – „Przyjdź Królestwo Twoje” zaznaczył, że „jego realne istnienie zależy od nas, od tego czy tworzymy ewangeliczne relacje”. – Chodzi o przestrzeń pośród nas, w której Pan króluje, czyli zwycięża; jest to miejsce błogosławione, czyli pełne szczęścia! Jest to strefa miejsce ludzi uwolnionych od grzechów, ludzi sprawiedliwych – mówił. Przywołując ewangeliczną rozmowę jednego z uczonych w Piśmie z Jezusem na temat najważniejszego przykazania podkreślił, że „możemy się uważać za sługi Królestwa jeśli będziemy żyli według prawa jakie w nim obowiązuje a jest to prawo miłości Boga i bliźniego”. – Królowanie Chrystusa jest triumfem Jego Ewangelii, Jego prawa – mówił.

W związku z obchodzonym dzisiaj Światowym Dniem Młodzieży zwrócił się do młodych słowami papieża Franciszka: „biegnijcie pociągani przez Oblicze Chrystusa Króla, tak bardzo umiłowane, które adorujemy w świętej Eucharystii i rozpoznajemy w ciele cierpiącego brata. Niech was ponagla Duch Święty do tego biegu naprzód. Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej wiary. Potrzebujemy tego! A kiedy dojdziecie tam, gdzie my jeszcze nie dotarliśmy, miejcie cierpliwość, żeby na nas zaczekać”.

Mszę koncelebrowali biskupi pomocniczy Archidiecezji Katowickiej, abp senior Damian Zimoń, duchowni pracujący w Kurii Metropolitalnej, instytucjach archidiecezjalnych oraz katedralni duszpasterze. Liturgia była transmitowana na antenie Radia eM.

Najnowsze

27 listopad 2021

Ustanowienie animatorów liturgicznej służby ołtarza

W krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach metropolita katowicki przewodniczył Mszy św...

27 listopad 2021

Śp. ks. Marek Antosz

Z przykrością zawiadamiamy, że w piątek, 26 listopada 2021 r., w szpitalu...

27 listopad 2021

Prośmy bł. ks. Jana Machę o orędownictwo za nami

Prośmy bł. ks. Jana Machę o orędownictwo za nami – pisze do...

26 listopad 2021

2 grudnia - liturgiczne wspomnienie bł. Jana Machy

W tym roku będzie to także dzień dziękczynienia w parafiach za beatyfikację...

26 listopad 2021

WŚSD otrzyma 2 grudnia patronat bł. Jana Machy

Nadanie patronatu bł. Jana Machy Wyższemu Śląskiemu Seminarium Duchownemu 2 grudnia zapowiedział...

25 listopad 2021

Potrzeba prawdziwej "ekologii ludzkiej"

Msza św. w intencji pracowników Wyższego Urzędu Górnictwa rozpoczęła tegoroczne obchody barbórkowe.