W krypcie katedry Chrystusa Króla metropolita katowicki wręczył dekrety księżom wikariuszom, którzy od 30 sierpnia podejmą obowiązki w nowych placówkach duszpasterskich.

Arcybiskup Skworc przypomniał, że kończy się zainicjowany przez papieża rok Amoris laetitia. Główne uroczystości w Rzymie 26 czerwca podczas X Światowego Spotkania Rodzin. Mówił też o realizacji programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie” i odkrywaniu tego, że jesteśmy „Posłani w pokoju Chrystusa”. Wskazał na niedawną beatyfikację ks. Jana Franciszka, męczennika wojny, danego nam na czas wojny.

Zauważał, że przed nami ważne daty historyczne związane z powrotem części Górnego Śląska do polskiej macierzy. – W niedzielę 19 czerwca – niejako w przeddzień 100. rocznicy wkroczenia wojska polskiego przez most na Brynicy do Szopienic i dalej do Katowic – Prymas Polski odprawi w naszej katedrze dziękczynną Mszę św. Pamiętamy, że to wydarzenie sprzed 100 lat dało początek tworzeniu nowej struktury kościelnej – diecezji katowickiej, wyłączonej z archidiecezji wrocławskiej – mówił arcybiskup.

Wspominał też „List papieża Franciszka do narodu polskiego w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości”. Papież pisze tam o wielkiej roli w duchowej integracji narodu sanktuariów Matki Bożej: na Jasnej Górze, w Gietrzwałdzie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwarii Pacławskiej, Piekarach Śląskich i innych.

Do prezbiterów mówił o tym, jak ważne jest poznawanie lokalnej historii miejscowości i parafii posługiwania, zapisanej w życiorysach pokoleń żyjących na Górnym Śląsku przed nami oraz wskazywanie na system wartości, przekazywany z pokolenia na pokolenie. – Poznawaniu tych wartości, którymi wyróżnia się wielu mieszkańców Górnego Śląska służył będzie Panteon Górnośląski, umożliwiający od 19 czerwca tego roku międzypokoleniowe spotkania z ludźmi wartościowymi, to znaczy uosabiającymi bliski nam system wartości – wskazywał metropolita katowicki.

Taką przestrzenią jest niewątpliwie archidiecezjalne muzeum - placówka kultury, archiwum - placówka badawcza i Panteon. – Są to instytucje pozwalające spojrzeć poza kulisy codzienności, pozwalające dojrzeć korzenie, z których wyrastamy, uświadamiając, że z tego historycznego wczoraj jest nasze dziś; nasze dzisiejsze być! – tłumaczył. Zachęcał do organizowania w tym i nowym roku szkolnym w porozumieniu z dyrekcjami szkół wypraw do centrum naszej archidiecezji i do przejścia wraz z młodzieżą wskazanymi ścieżkami edukacyjnymi i formacyjnymi. Zauważył też w seminarium duchownym muzeum misyjne i izbę pamięci bł. Jana Franciszka.   

Dziękował kapłanom za jałmużnę postną i za każde inne wsparcie naszych braci i sióstr na Ukrainie i tu w kraju. – Zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa i z chrześcijaństwa – mówił. Polecił przyjrzeć się relacji prezbiter – biskup. – Czyż Kościół nie jest instytucją budującą relacje na fundamencie zaufania? Lepiej zaufać temu, kto może na zaufanie nie zasłużył, aniżeli odtrącić jednego, kto owej ufności jest spragniony i głodny – zaznaczał.

Posłał kapłanów na nowe placówki duszpasterskie z pełnym zaufaniem, gdzie są oczekiwani wraz bogactwem ich charyzmatów i doświadczeń. – Posyłam do szkół – do prowadzenia szkolnej nauki religii i parafialnej katechezy oraz parafialnych grup, zwłaszcza młodzieżowych. I dziękuję za postawę: “Oto idę, abym spełniał wolę Twoją” – mówił.

Zachęcał księży do wspólnoty kapłańskiej. – Na nowej placówce buduj i szukaj wspólnoty kapłańskiej, bo kapłan jest umocowany w kapłaństwie; prezbiter w prezbiterium. Wspólnota z braćmi i z biskupem wzmacnia się tylko wtedy, gdy inwestujemy w nią swój czas; jeśli coś daję, to też otrzymuję; nie można się nastawiać na konsumowanie wspólnoty, nic do niej nie wnosząc – podkreślał arcybiskup. Zauważał wartość wspólnotowej modlitwy, szczególnie brewiarzowej.

Posyłał kapłanów do nowej parafialnej wspólnoty, która ma swoją historię i teraźniejszość. – Odtąd będziesz ją ubogacał swoją obecnością, modlitwą i posługą, a więc wpływał na jej przyszłość. Niech każdego z was umacniają słowa Zbawiciela: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” – dodawał.

ASP / KAI

Najnowsze

03 październik 2022

Alumni WŚSD rozpoczęli nowy rok formacji

Klerycy, w tym 10 rozpoczynających w murach seminarium rok propedeutyczny, i ich...

02 październik 2022

Jubileusz 75-lecia DA

Metropolita katowicki przewodniczył mszy św. z okazji jubileuszu 75-lecia DA w Katowicach.

30 wrzesień 2022

Szkolenie proboszczów i administratorów parafii

W dniach 29-30 września w auli Wydziału Teologicznego UŚ, obyło się szkolenie...

29 wrzesień 2022

Poświęcajmy czas konkretnemu człowiekowi

W Ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej odbyły się Dni Skupienia dla...

24 wrzesień 2022

Słowo Arcybiskupa Katowickiego

Przed nami październik – miesiąc wielkiej modlitwy Kościoła.

24 wrzesień 2022

Oby Bóg wspierał dzieło rąk naszych

Abp Skworc przewodniczył Mszy św. za dziennikarzy i pracowników Instytutu Gość Media...