Z przykrością zawiadamiamy, że 30 lipca przeżywszy 74 lata w tym 49 w kapłaństwie, zmarł ks. kan. Emanuel Olszar, wyświęcony w 1973 roku w Katowicach, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Katowickiej.

Uroczystości pogrzebowe:

  • eksporta: w czwartek, 4 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach,
  • pogrzeb: w piątek, 5 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w kościele Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Cieszynie - Mnisztwie. Zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Ks. kan. Emanuel Olszar, urodził się 28 lutego 1948 roku w Cieszynie jako najstarszy syn Józefa i Matyldy z domu Buchta. Ochrzczony został 14 marca 1948 roku w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Sakrament bierzmowania otrzymał 20 czerwca 1957 roku. Miał siostrę i pięciu braci. Rodzice utrzymywali się z pracy na roli. Interesowali się sprawami Kościoła i chętnie służyli pomocą w parafii.
Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Mnisztwie, a kontynuował w Szkole Podstawowej  nr 9 im. Janusza Korczaka w Cieszynie. Był wzorowym uczniem. Po ukończeniu szkoły podstawowej, zgodnie z życzeniem rodziców, rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Cieszynie. Po ukończeniu pierwszej klasy technikum przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, które ukończył w 1966 roku. W parafii przez dziesięć lat był ministrantem i zastępcą kościelnego w kościele filialnym w Mnisztwie. Należał do harcerstwa. Swoje obowiązki wypełniał wzorowo. Katecheta, ks. Norbert Niemiec podkreślił, że był bardzo pilny, uważny, skromny i ciekawy, uczestniczył w dniach skupienia i często przystępował do Komunii św. Brał udział w pielgrzymkach do Piekar Śl., Kalwarii Zebrzydowskiej i Turzy Śl. Należał do Międzyszkolnego Klubu Sportowego.
Myśl o kapłaństwie towarzyszyła mu od szkoły podstawowej. Po maturze zgłosił się do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Składając podanie o przyjęcie do seminarium napisał: „moim marzeniem teraz są studia teologii”. W roku akademickim 1970/1971 odbywał obowiązkową praktykę zawodową w PKS w Cieszynie jako kierowca samochodów ciężarowych. Święcenia diakonatu otrzymał w Siemianowicach Śl. 29 czerwca 1972 roku przez posługę bp. Herberta Bednorza. Jako diakon podczas wakacji posługiwał w Polskiej Misji Katolickiej w Nancy. Święcenia prezbiteratu przyjął 19 kwietnia 1973 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bp. Herberta Bednorza.
Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Katowicach – Wełnowcu (1973-1975). W 1975 roku wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie przyjął niemieckie obywatelstwo. Pracował w parafiach Diecezji Augsburg. Wspierał materialnie budowę kościołów w diecezji katowickiej. Ufundował Ośrodek Spotkań i Formacji im. Św. Jadwigi w Brennej. W 1996 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. Ostatnie lata życia spędził w Domu św. Józefa w Katowicach.
Zmarł 30 lipca 2022 roku w 75. roku życia i 50. roku kapłaństwa. Msza święta żałobna została odprawiona w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jego pogrzeb odbył się 5 sierpnia w parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Cieszynie - Mnisztwie. Spoczął na cmentarzu parafialnym.

Najnowsze

08 czerwiec 2023

Centralna procesja Bożego Ciała

Ulicami Katowic przeszła procesja teoforyczna.

02 czerwiec 2023

Komunikat Kurii Metropolitalnej

Pierwsze zmiany personalne podjęte przez arcybiskupa Adriana Galbasa SAC.

31 maj 2023

Życzenia i gratulacje

List gratulacyjny abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, do abp. Adriana...

31 maj 2023

Zapraszam Was do wspólnej drogi!

Słowo Arcybiskupa Metropolity Katowickiego

31 maj 2023

Nowy Arcybiskup Metropolita Katowicki

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

31 maj 2023

Podziękowania abp. Wiktora Skworca

Po odczytaniu komunikatu Nuncjatury Apostolskiej, emerytowany już biskup katowicki, skierował słowo podziękowania...