W Ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej odbyły się Dni Skupienia dla księży zorganizowane przez Unię Kapłanów Chrystusa Sługi. Duchownym towarzyszył arcybiskup koadiutor.

Uczestnicy wysłuchali dwóch konferencji abp. Galbasa, skoncentrowanych wokół tematu: „Przychodzę, aby iść”. Pierwsza refleksja była poświęcona tożsamości kapłańskiej, a więc ciągłemu zmaganiu się z odpowiedzią na pytanie „kim jestem”. Światłem dla tych rozważań była scena powołania pierwszych uczniów, zapisana w Ewangelii według św. Mateusza (Mt 4,18-20). – Powołanie jest przede wszystkim spotkaniem z Chrystusem, który jest osobą, a nie osobistością – podkreślał arcybiskup. Zwrócił uwagę, że wezwanie Jezusa wymaga nieustannej i indywidualnej odpowiedzi ze strony powołanego. - Chrystus proponuje pierwszym uczniom, aby byli rybakami ludzi, a więc chce wykorzystać ich dotychczasowe umiejętności, możliwości i talenty w nowej pracy. To jest ważne, abyśmy w naszym kapłańskim posługiwaniu korzystali z tego, co umiemy – zaznaczył. Podkreślając fakt, że apostołowie „natychmiast zostawili sieci”, arcybiskup dodał, że kapłaństwo będzie szczęśliwe, o ile będzie zdecydowane i przeżywane w sposób radykalny.

Druga konferencja dotyczyła tematu kapłańskiej misji, która sprowadza się do ewangelizacji, - Ewangelizacja, zgodnie z tym, co papież Paweł VI pisał w adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi”, jest także zmianą nawyków, kryteriów, oceny czy sposobu myślenia, a więc tego wszystkiego, co we mnie samym nie jest poddane jeszcze Ewangelii. W tym kontekście ewangelizacja dotyczy także nas samych, bo chyba nikt nie może powiedzieć, że jego życie jest totalnie ewangeliczne – powiedział do zgromadzonych księży.

Punktem wyjścia do rozważań był fragment Dziejów Apostolskich, opisujący spotkanie Filipa z dworzaninem etiopskim (por. Dz 8). – Filip usłyszał absurdalną propozycję, aby iść na drogę, która jest pusta i to jeszcze w ciągu dnia. Ta scena jest pewnie bliska każdemu z nas, bo przecież nierzadko spotykamy się z zadaniami, które po ludzku wydają się nam po prostu absurdalne – zauważył abp Galbas. Podkreślił jednocześnie, że w ewangelizacji bardzo ważnym aspektem jest wychodzenie do konkretnego człowieka i spotykanie go w tym miejscu, w którym się znajduje. – Nie zapominajcie, że sensowne jest zarówno ewangelizowanie tłumów, jak miało to miejsce w przypadku działalności Filipa w Samarii, ale niemniej zasadne jest także poświęcanie czasu jednemu konkretnemu człowiekowi – zachęcał. Dodał, że posługa ewangelizacyjna powinna być skupiona na kerygmacie. - Papież w liście na Światowe Dni Młodzieży napisał, że jego jedynym przesłaniem, jakie ma dla młodych jest Jezus Chrystus. Pamiętajmy o tym również w naszej duszpasterskiej pracy.  

Podczas spotkania nie zabrakło wspólnej modlitwy, dzielenia się w parach i w grupie oraz dyskusji wokół współczesnych wzywań duszpasterskich oraz radości i trudności w podejmowanych codziennych działaniach. – Księża cieszyli się, że mogą spotkać się ze sobą w własnym gronie i podzielić się tym, czym żyją. Wielu podkreślało, że ważnym była dla nich obecność arcybiskupa – mówi ks. Waldemar Maciejewski, diecezjalny moderator Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

Kolejne dni skupienia zaplanowane są w okresie wielkanocnym.

xtom

Najnowsze

04 grudzień 2022

Okazujecie się dziś patriotami najwyższej próby

Barbórkowa Msza św. z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się w Pawłowicach...

04 grudzień 2022

Człowiek w centrum transformacji

Abp Adrian Galbas SAC przewodniczył Mszy św. barbórkowej w Gliwicach-Sośnicy.

04 grudzień 2022

Górniczy stan to przykład pracowitości i pobożności

Bp Adam Wodarczyk przewodniczył Mszy św. transmitowanej w Programie I Polskiego Radia...

04 grudzień 2022

Barbórkowa pobudka

Przed laty orkiestry górnicze budziły w Barbórkę mieszkańców wielu śląskich miejscowości.

03 grudzień 2022

Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Janowi Masze

- Myślę, że każda wojna, każdy czas trudny dla społeczeństwa generuje swoich...

03 grudzień 2022

Śp. ks. Kazimierz Kopeć

Z przykrością zawiadamiamy, że 2 grudnia zmarł w Żorach - Kleszczowie, w...