Klerycy, w tym 10 rozpoczynających w murach seminarium rok propedeutyczny, i ich przełożeni wspólnie z metropolitą katowickim prosili o łaski na rozpoczynający się czas.

Początek nowego roku każdemu z nas uświadamia, że jakiś etap za nami i coś przed nami. Etap propedeutyczny rozpoczyna dziesięciu alumnów naszego seminarium, których witam wśród nas – mówił ks. Marek Panek, rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. – Jednocześnie dziś alumni trzeciego roku kończą etap wstępnego rozeznawania i w trakcie tej Mszy św. zostaną włączeni do grona kandydatów do święceń. Ich decyzja spotyka się z decyzją Kościoła, który przyjmuje ich i błogosławi na dalszą drogę rozeznawania i formacji – dodał.

W swoim słowie do obrzędu admissio nawiązał abp Wiktor Skworc. – Czyli przeznaczony, wybrany, przyjęty jako kandydat do bliskich już czasowo święceń diakonatu i prezbiteratu. Zatrzymajmy się na krótko nad treścią admissio, aby zrozumieć, iż wyraża ona nie tyle gotowość kandydata oddania się na służbę Kościołowi; ile oddania się do dyspozycji pierwszemu ewangelizatorowi, którym jest Jezus Chrystus, aby ostatecznie stać się alter Christus. Postawienie siebie do dyspozycji, co wyraziliście w pisemnej prośbie o admissio, poprzedziły lata formacji i rozeznawania powołania oraz doprecyzowania – zauważył.

Nawiązał również do odczytanego tego dnia fragmentu Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie i polecenia Jezusa "Będziesz miłował". – Inaugurujemy nowy rok formacyjny w konkretnej sytuacji świata, naszej ojczyzny i Kościoła. Sytuacja rodziny ludzkiej jest zdeterminowana przez wojny a toczy się ich wiele, szczególnie przez tą najbardziej niebezpieczną, w Ukrainie. Pamiętacie, jak zareagowaliśmy w lutym tego roku, kiedy się rozpoczęła: wołaniem o pokój i pomocą uchodźcom z Ukrainy, w czym od początku uczestniczycie. Co więcej sami byliście i jesteście w tę pomoc zaangażowani. Była to dobra lekcja praktycznych ćwiczeń samarytańskiej postawy i działania – podkreślił metropolita.

Abp Wiktor Skworc zachęcił również alumnów do zapoznania się z syntezą krajową zakończonego „Synodu o synodalności”, zwracając uwagę na listę słów, jakie najczęściej pojawiały się w synodalnych ankietach. – W syntezach diecezjalnych pojawiły się w ujęciu procentowym następujące wątki: najwyższy wynik: związki niesakramentalne, a potem kolejno: parafia, liturgia, media; najniższy wynik miały wątki: współodpowiedzialność i ekologia – wymienił.

Na zakończenie zachęcił alumnów do naśladowania postawy Samarytatnina. – To znaczy być gotowym do podejmowania codziennych trudów i stawiania czoła trudnościom w imieniu Chrystusa. Znaczy też nie bać się urągań ani prześladowań i być gotowym miłować nieprzyjaciół, i modlić się za tych, którzy prześladują. Nade wszystko znaczy ewangelizować ludzi XXI wieku świadectwem miłości miłosiernej – zachęcał.

Sześciu alumnów podziękowało za włączenie w grono kandydatów do święceń. – Św. Teresa Benedykta od Krzyża mówiła: "Powołania nie znajduje się po prostu po zastanowieniu się, przeanalizowaniu różnych dróg. Ono jest odpowiedzią otrzymaną na modlitwie". Dziękujemy za zaufanie, którym Kościół nas obdarzył i za modlitwę. Dziękujemy księżom przełożonym za towarzyszenie nam w czasie rozeznawania. Nasz patron św. Augustyn mówił: "Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc w wyszukiwaniu wiary w jego sercu" – mówili alumni, którzy przyjęli admissio.

Najnowsze

04 grudzień 2022

Okazujecie się dziś patriotami najwyższej próby

Barbórkowa Msza św. z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się w Pawłowicach...

04 grudzień 2022

Człowiek w centrum transformacji

Abp Adrian Galbas SAC przewodniczył Mszy św. barbórkowej w Gliwicach-Sośnicy.

04 grudzień 2022

Górniczy stan to przykład pracowitości i pobożności

Bp Adam Wodarczyk przewodniczył Mszy św. transmitowanej w Programie I Polskiego Radia...

04 grudzień 2022

Barbórkowa pobudka

Przed laty orkiestry górnicze budziły w Barbórkę mieszkańców wielu śląskich miejscowości.

03 grudzień 2022

Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Janowi Masze

- Myślę, że każda wojna, każdy czas trudny dla społeczeństwa generuje swoich...

03 grudzień 2022

Śp. ks. Kazimierz Kopeć

Z przykrością zawiadamiamy, że 2 grudnia zmarł w Żorach - Kleszczowie, w...