Dokonaliście właściwego wyboru: chcecie służyć Bogu! – mówił członków Rycerstwa św. Sebastiana abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki przewodniczył mszy św. w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie połączonej z inwestyturą, czyli kanonicznym przyjęciem do wspólnoty nowych członków rycerstwa.

Metropolita katowicki w homilii zatrzymał się przy trzech punktach przysięgi Rycerstwa Świętego Sebastiana, która brzmi: „Pro Deo, pro Europae Christianae Unitate, pro vita”. ‒ Być „pro Deo”, oznacza przyjęcie prymatu Boga; danie Mu pierwszeństwa we wszystkim, spełnienie wymagań, które dają pierwsze trzy przykazania Dekalogu ‒ tłumaczył arcybiskup.

Odnosząc się do słów „Pro Europae Christianae Unitate”, wskazał na Jana Pawła II, który mówił i pisał wiele o chrześcijańskiej i zjednoczonej Europie. Przywołał fragment adhortacji „Ecclesia in Europa” mówiący o wspólnocie chrześcijańskiej jako Nowym Jeruzalem. ‒ Aby nadać tę nowość własnej historii, Europa musi odnaleźć swą własną tożsamość i uznać, że wiara chrześcijańska należy w sposób radykalny i decydujący do fundamentów kultury europejskiej ‒ cytował za papieżem Polakiem. ‒ Integracja kontynentu nie będzie trwała, jeśli nie będzie ona polegać na harmonii wartości, które winny się wyrażać w prawie i w życiu. Jedność, ku której zmierza Europa, powinna być jednością w różnorodności. ‒ dodawał, przypominając, że Europa powinna pozostać kontynentem otwartym i gościnnym.

Abp Skworc zaznaczał, że Kościół ma obowiązek wspierać wszystkich mających prawo mieć prawa, ma obowiązek wspierać ewangeliczny system wartości, ma obowiązek wspierać to, co odpowiada moralnie jego wymogom (…). Zachęcał, by Rycerze św. Sebastiana sięgali „ad fontes”, czyli „do źródeł”.

Tłumacząc kolejne słowa przysięgi „Pro Vita”, hierarcha przypomniał, że „Bóg jest z nami, kiedy stajemy w obronie daru Boga, jakim jest ludzkie życie.” ‒ Jako chrześcijanie chronimy je i bronimy od poczęcia do naturalnej śmierci ‒ mówił i zachęcał do podnoszenia głosu prywatnie i publicznie w obronie życia. Przywołał tu oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich ws. rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej „bezpiecznej i legalnej aborcji”. ‒ Rezolucja taka ‒ używając języka św. Jana Pawła II ‒ jest krokiem ku cywilizacji śmierci, a nie życia. Bo każdy poczęty człowiek ma prawo do życia, a nie do aborcji ‒ wskazywał.

Dziękował obecnym członkom wspólnoty Rycerstwa Świętego Sebastiana za każdy gest obrony życia, chociażby przez duchową adopcję; za wspieranie i życzliwe towarzyszenie kobietom w stanie błogosławionym i za udzielanie pomocy uchodźcom. – Wy – wstępujący i już należący – do Rycerstwa św. Sebastiana dokonaliście właściwego wyboru: chcecie służyć Bogu! Niech się tak stanie – dodał. Na koniec zwrócił się do członków wspólnoty w języku niemieckim.

W dniach 4-6 listopada w Pszczynie odbywa się IX Spotkanie V Komandorii Rycerstwa Św. Sebastiana. W sobotę rano uczestnicy uroczyście przemaszerowali na pszczyński rynek, gdzie otwarto V Komandorię Rycerstwa Św. Sebastiana. Potem miała miejsce sesja referatowa i posiedzenie prezydium EGS (Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych), następnie uroczysta msza św. z inwestyturą. Na niedzielę zaplanowano strzelanie o tytuł „Najlepszego Rycerza”.

W spotkaniach biorą udział przedstawiciele bractw kurkowych z Polski, Chorwacji, Czech, Ukrainy, Austrii, Niemiec, Francji, Belgii i Holandii z prezydentem EGS Księciem Charles-Louis de Merode. Organizatorem spotkania jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie.

Najnowsze

04 grudzień 2022

Okazujecie się dziś patriotami najwyższej próby

Barbórkowa Msza św. z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się w Pawłowicach...

04 grudzień 2022

Człowiek w centrum transformacji

Abp Adrian Galbas SAC przewodniczył Mszy św. barbórkowej w Gliwicach-Sośnicy.

04 grudzień 2022

Górniczy stan to przykład pracowitości i pobożności

Bp Adam Wodarczyk przewodniczył Mszy św. transmitowanej w Programie I Polskiego Radia...

04 grudzień 2022

Barbórkowa pobudka

Przed laty orkiestry górnicze budziły w Barbórkę mieszkańców wielu śląskich miejscowości.

03 grudzień 2022

Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Janowi Masze

- Myślę, że każda wojna, każdy czas trudny dla społeczeństwa generuje swoich...

03 grudzień 2022

Śp. ks. Kazimierz Kopeć

Z przykrością zawiadamiamy, że 2 grudnia zmarł w Żorach - Kleszczowie, w...