W Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. pontyfikalnej w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Podczas Eucharystii modlono się także za zmarłego papieża Benedykta XVI.

Abp Skworc zauważył, że wchodzimy w dar nowego czasu, roku 2023, „z nowymi nadziejami i oczekiwaniami w towarzystwie Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.” W homilii nawiązał też do słów papieża Franciszka i jego Orędzia na Światowy Dzień Modlitw o Pokój o tytule: „Nikt nie może ocalić się sam”.

W przesłaniu tym papież wspomina rok 2022 i pandemię Covid-19. Pisze też o katastrofie, jaką jest trwająca wojna na Ukrainie, która pochłania niewinne ofiary i szerzy niepewność wśród tych, którzy odczuwają jej skutki uboczne ‒ Franciszek wymienia tu problemy ze zbożem/żywnością oraz ceny paliwa. „Ta wojna, wraz ze wszystkimi innymi konfliktami na całym świecie, stanowi bowiem klęskę całej ludzkości, a nie tylko stron bezpośrednio w nią zaangażowanych. O ile na Covid-19 znaleziono szczepionkę, o tyle na wojnę nie znaleziono jeszcze odpowiednich rozwiązań. Z pewnością wirus wojny jest trudniejszy do pokonania niż te, które dotykają ludzkiego organizmu, ponieważ nie pochodzi z zewnątrz, ale z wnętrza ludzkiego serca, zepsutego przez grzech” ‒ m. in. te słowa z Orędzia cytował metropolita katowicki.

Zwracając się do wiernych, zauważał, że poprzez dramat wojny bardziej doceniamy błogosławieństwo pokoju, który – jeśli ma być trwały – musi być owocem sprawiedliwości społecznej i wolności narodów zbudowanych na fundamencie porządku moralnego. ‒ Kościół uczy, że istotne bitwy toczą i rozgrywają się również w sumieniach ludzi, a także o ich sumienia. Zanim zostają zniszczone granice państw, wcześniej niszczy się granice moralne ‒ mówił.

Zastanawiał się, czy możliwa jest  przyszłość ludzkości bez moralności, czyli bez ludzi wartościowych, to znaczy kierujących się wartościami i nimi żyjących. Obecnych nazwał  ludźmi wartościowym i żyjącymi ewangelicznym przesłaniem. Zwrócił uwagę na pomoc, z jaką pospieszyliśmy ofiarom wojny na Ukrainie. ‒Czy nasza wspólnotowa i w zasadzie jednomyślna odpowiedź nie wskazuje na to, iż mimo wszelkich trudności jakie przeżywa Kościół, w naszym społeczeństwie działa ewangeliczny zaczyn, a zasiew Bożego słowa przynosi obfity plon? ‒ pytał.

Arcybiskup mówił o pomaganiu indywidualnym i wspólnotowym, jako społeczeństwo i rodziny, jako rodziny parafialne i zakonne. Przypomniał, że na szczeblu archidiecezji prowadzone są punkty recepcyjne, działające 24 godziny na dobę. Mówił też o działalności katowickiej Caritas, Zakonu Maltańskiego i rzeszy wolontariuszy. Przypomniał o pięciu księżach archidiecezji katowickiej, którzy posługują na Ukrainie. Wspomagani są przez parafie i duchowieństwo archidiecezji katowickiej. Zachęcał obecnych, by nie koncentrowali się na zachowaniu osobistych czy narodowych interesów, ale do myślenia o dobru wspólnym.

Złożył też diecezjanom noworoczne życzenia. ‒ Życzę spokojnego roku; pełnego zdrowia i bezpieczeństwa! I wytrwałej nadziei, tym bardziej, że naszą „jedyną nadzieją” nie jest człowiek. Jest nią Bóg. Dlatego razem z Maryją trwamy w modlitwie o pokój i pragniemy być świadkami nadziei ‒ mówił. Zachęcał do modlitwy o nadejście Królestwa Bożego, „królestwa prawdy i życia, królestwa świętości i łaski, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.”

asp/Katowice

Najnowsze

25 luty 2024

Abp Skworc: Jesteśmy wezwani aby z naszych rozmów eliminować bezużyteczne słowa

Arcybiskup senior przewodniczył Mszy św. w kościele Świętych Jana i Pawła Męczenników w...

24 luty 2024

Nowi diakoni w archidiecezji katowickiej

W sobotę 24 lutego święcenia diakonatu przyjęło trzech alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium...

24 luty 2024

Ks. Wojtal: Walczymy o świętość

Kanclerz Kurii Metropolitalnej przewodniczył Mszy św. w kolejnym kościele stacyjnym. Tym razem...

23 luty 2024

Abp Galbas: Kim jest dla mnie Jezus?

Metropolita katowicki przewodniczył Eucharystii w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach.

22 luty 2024

Bp Wodarczyk: Miłosierdzie nie ocenia i nie potępia człowieka

Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej przewodniczy Mszy św. w kościele Matki Bożej Wspomożenia...

21 luty 2024

Bp Wodarczyk: Jezus nie jest naiwny

Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej przewodniczył Mszy św. w kościele św. Anny w Katowicach-Janowie.