Bp Adam Wodarczyk przewodniczył obrzędowi konsekracji Anny Komendery, która została włączona do stanu dziewic. Wydarzenie miało miejsce w parafii św. Stanisława w Żorach.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej mówił o znaczeniu powołania dziewic konsekrowanych w Kościele i we współczesnym świecie. - Dziewica staje się widzialnym znakiem dziewiczości Kościoła, narzędziem jego owocności i świadkiem jego wierności Chrystusowi. Dziewica jest także przypomnieniem o ukierunkowaniu Kościoła ku dobrom przyszłym i napomnieniem, by ożywiać to eschatologiczne napięcie - tłumaczył.

Dodał, że zadaniem dziewicy konsekrowanej jest bycie "aktywną ręką szlachetności lokalnego Kościoła, jego głosem modlitwy, wyrazem jego miłosierdzia, pomocą dla jego ubogich, pocieszeniem dla jego cierpiących synów i córek, i wsparciem dla sierot i wdów". - Wyłączna miłość do Chrystusa nie wyłącza z miłości skierowanej ku wszystkim mężczyznom i kobietom, braciom i siostrom - powiedział, zaznaczając, że dziewictwo konsekrowane to nie przywilej, ale dar Boży, który zakłada mocne zobowiązanie do naśladowania Chrystusa i bycia Jego uczniem.

- Miej miłosierne serce i dziel cierpienia braci. Zaangażuj się w obronę życia, promowanie kobiety i szacunku dla jej wolności i godności, współpracuj z miłością w ewangelizacji i promowaniu człowieka - mówił, zwracając się do pani Anny.

Najnowsze

29 marzec 2023

Droga Krzyżowa ulicami Katowic

Nabożeństwo odbędzie się w piątek 31 marca 2023 r.

27 marzec 2023

Komunikat w sprawie zabójstwa ks. Blachnickiego

Autorami dokumentu są abp Wiktor Skworc, odpowiedzialny za proces beatyfikacyjny ks. Blachnickiego...

26 marzec 2023

Dzielcie się ze wszystkimi wiarą w Chrystusowy Kościół

158 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zyskała w niedzielne popołudnie archidiecezja katowicka.

25 marzec 2023

Czytajcie słowa i znaki

Sześciu alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego przyjęło w sobotnie przedpołudnie posługę lektoratu.

24 marzec 2023

Papież do rodzin zmarłych górników: również w ciemności Pan jest blisko

Dzisiaj Papież przyjął grupę rodzin, których mężowie, ojcowie, synowie oraz bracia zginęli...

24 marzec 2023

Spotkanie z Papieżem Franciszkiem

Wdowom i sierotom, których mężowie i ojcowie w ubiegłym roku zginęli w...