Było to ostatnie spotkanie pięcioletniej kadencji gremium doradczego abp. Wiktora Skworca.

W czasie swoich spotkań, członkowie Rady poruszali bieżące tematy i wyrażali swoje opinie w palących kwestiach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym regionu. Wśród nich należy zwrócić uwagę na takie zagadnienia jak: problematyka komunikacji wewnątrz wspólnoty Kościoła i ze światem, skutki izolacji związanej z restrykcjami pandemicznymi, stosunek wobec wojny na Ukrainie i formy pomocy imigrantom wojennym, wolność akademicka w kontekście sprawy prof. Ewy Budzyńskiej czy odpowiedzialność społeczna nauczycieli i wychowawców.

Efektem spotkań gremium było powstanie komunikatów z posiedzeń plenarnych oraz cztery oficjalne stanowiska: dokument „Głos o przyszłości Górnego Śląska”, opinia na temat projektu strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030”, apel w związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli, dokument „Restrukturyzacja górnictwa – stanowisko Rady Społecznej”.

Warto przypomnieć, że do Rady Społecznej wybierane są osoby „cechujące się wybitnymi kompetencjami w środowiskach: akademickim, dziennikarskim, w gronie przedsiębiorców, polityków, samorządowców oraz teoretyków i praktyków różnych dziedzin społecznych”. W skład Rady drugiej kadencji weszli: Andrzej Grajewski, historyk, politolog, dziennikarz, Ryszard Kopiec, architekt, dr Elżbieta Kortyczko, lekarz – neonatolog, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Tomasz Kurpas, prawnik, Krzysztof Mikuła, prawnik, polityk, Anna Musialik-Chmiel, dziennikarz, wykładowca akademicki, Marek Staszek, przedsiębiorca, menager, Ilona Świerad, psycholog, pedagog, działaczka społeczna, Dama Zakonu Kawalerów Maltańskich, Piotr Uszok, samorządowiec, ks. prof. Arkadiusz Wuwer, wykładowca w Wydziale Teologicznym UŚ.

Rada ukonstytuowała się w środę popielcową, 6 marca 2019 roku wybierając na wiceprzewodniczących Piotra Uszoka oraz Annę Musialik-Chmiel.

Do marca 2023 roku Rada odbyła 7 posiedzeń plenarnych oraz 2 posiedzenia online w czasie ograniczeń pandemicznych.

Najnowsze

29 marzec 2023

Droga Krzyżowa ulicami Katowic

Nabożeństwo odbędzie się w piątek 31 marca 2023 r.

27 marzec 2023

Komunikat w sprawie zabójstwa ks. Blachnickiego

Autorami dokumentu są abp Wiktor Skworc, odpowiedzialny za proces beatyfikacyjny ks. Blachnickiego...

26 marzec 2023

Dzielcie się ze wszystkimi wiarą w Chrystusowy Kościół

158 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zyskała w niedzielne popołudnie archidiecezja katowicka.

25 marzec 2023

Czytajcie słowa i znaki

Sześciu alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego przyjęło w sobotnie przedpołudnie posługę lektoratu.

24 marzec 2023

Papież do rodzin zmarłych górników: również w ciemności Pan jest blisko

Dzisiaj Papież przyjął grupę rodzin, których mężowie, ojcowie, synowie oraz bracia zginęli...

24 marzec 2023

Spotkanie z Papieżem Franciszkiem

Wdowom i sierotom, których mężowie i ojcowie w ubiegłym roku zginęli w...