Sześciu alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego przyjęło w sobotnie przedpołudnie posługę lektoratu. - Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, by coraz mocniej działało w sercach ludzkich - zwrócił się do nich udzielający posługi metropolita. - Amen - odpowiedział każdy z nich.

Mszy św. w seminaryjnej kaplicy przewodniczył abp Wiktor Skworc. Wspólnie z alumnami i przełożonymi WŚSD modlili się także bliscy i proboszczowie przyszłych lektorów. Zebranych powitał ks. Marek Panek, rektor seminarium, który podziękował za obecność i zaprosił do modlitwy m.in. o nowe powołania. Podkreślił także wyjątkowość dnia - uroczystość Zwiastowania NMP. - Wierzymy, że dzisiaj rozpoczyna się człowiecza historia Słowa, które stało się Ciałem. W tę historię w sposób uroczysty włączeni zostaną alumni III roku - mówił ks. Panek.

W homilii abp Skworc także przypomniał o wyjątkowości dnia, w którym klerykom udzielono posługi lektoratu. - Wstąpienie w posługę lektoratu otwiera przed wami kolejne stopnie prowadzące przez diakonat do prezbiteratu; niech przyjęcie tej posługi prowadzi każdego z was do analogicznej postawy i stwierdzenia: "Oto idę, aby spełniać wolę Twoją, Boże!". Idziecie tą drogą przez "zwoje księgi", które będziecie rozwijać i dobitnie czytać. Czytajcie też znaki, a jest nim z pewnością fakt, że to właśnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego przyjmujcie lektorat, kiedy Maryja jednym słowem, słowem fiat otwiera historię zbawienia Nowego Testamentu. I czyni to w duchu służby Bogu i ludziom.  Więc przyjmujcie postawę Maryjną. Czytajcie słowa i znaki - zachęcał.

Metropolita przypomniał także fragment z Księgi Nehemiasza, mówiący o pisarzu Ezdraszu: "Czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa, przed mężczyznami i kobietami, i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku Księdze Prawa. Czytali więc z tej Księgi, Ezdrasz i lewici, dobitnie, z dodaniem objaśnień, tak, że lud rozumiał czytanie". - Bracia, mamy więc starożytne wskazanie, jak należy czytać Prawo Mojżeszowe i wszystkie Księgi Starego Testamentu i Nowego. Dlatego, drodzy kandydaci do lektoratu, serdecznie zachęcam, aby każdy z was przeczytał sobie przywołany fragment z Księgi Nehemiasza, bo tamten styl czytania sprzed wieków się nie zdezaktualizował i powinien stać się i waszym. Więc czytajcie słowo Boże dobitnie, najpierw sobie, bo masz być pierwszym słuchaczem słowa, jego pierwszym lektorem, byś pierwszy zrozumiał sens każdego słowa i zdania oraz myśli i przesłania zawarte w objawionym tekście. A następnie czytaj liturgicznemu zgromadzeniu, pamiętając, że zanim Bóg przemówi do liturgicznego zgromadzenia, przemawia do ciebie, aby zdobyć twoje serce swoim słowem, co się przełoży na styl czytania i przekaz nie tylko słów, ale i doświadczenia wiary - przypomniał abp Skworc.

Zwracając się do lektorów, metropolita katowicki zachęcił ich, by w swojej posłudze byli heroldami tajemnicy wcielenia Boga, |"tajemnicy, bo jest ona tajemnicą słowa i introdukcją do Ewangelii, którą wcielone Słowo będzie głosiło". - Maryja uczy nas, którym Kościół dziś zaufał i powierzył troskę o słowo, że wszystko zaczyna się od odpowiedzi na słowo Boga. Chcemy być otwarci na nie całym sobą i ciągle pogłębiać jego znajomość - deklarował w imieniu ustanowionych lektorów kl. Mateusz Raczek.

Posługa lektora wiąże się z odczytywaniem lekcji z Pisma Świętego, w Wielką Sobotę może błogosławić on pokarmy na stół wielkanocny. Jego zadaniem jest coraz lepsze poznawanie Pisma Świętego.

Najnowsze

20 maj 2024

Zmiany personalne w archidiecezji katowickiej

Sekretarzem i kapelanem metropolity katowickiego został mianowany Ks. Sławomir Tupaj.

20 maj 2024

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich

W niedzielę 26 maja 2024 roku odbędzie się tradycyjna pielgrzymka do sanktuarium Matki...

19 maj 2024

Abp Galbas do małżonków: bez miłości są samotne żony i nie mniej samotni mężowie

Metropolita katowicki przewodniczył liturgii, podczas której ponad 900 par odnowiło przyrzeczenia małżeńskie.

17 maj 2024

Zaproszenie abp. Adriana Galbasa na Pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich

Pielgrzymka pod hasłem "Jestem w Kościele", odbędzie się w niedzielę 26 maja.

14 maj 2024

Pielgrzymka pracowników Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Pielgrzymi nawiedzili sanktuarium sanktuarium św. Rity w Głębinowie i sanktuarium św. Jacka...

14 maj 2024

Kondolencje

Abp Adrian Galbas zapewnia o bliskości rodziny ofiar w kopalni Borynia-Zofiówka-Bzie oraz w...