Z przykrością zawiadamiamy, że w sobotę 6 maja zmarł w 92 roku życia i 67 roku kapłaństwa ks. infułat Stanisław Świerczyński, wieloletni duszpasterz polonijny i rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, naczelny kapelan ZHP poza krajem.

Jego pogrzeb odbędzie się w parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach – Kostuchnie w poniedziałek 15 maja 2023 o godz. 10.00.
O 9:30 różaniec za zmarłego w kaplicy przedpogrzebowej.
Będzie pochowany na miejscowym cmentarzu.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

ŚP. KS. INF. STANISŁAW ŚWIERCZYŃSKI, urodził się 13 maja 1931 roku w Podlesiu - kolonii Boże Dary (obecnie część Kostuchny) jako najstarszy syn Antoniego i Anny z domu Kotara. Miał dwie siostry i trzech braci. Ojciec był zastępcą sztygara maszynowego. Ochrzczony został 24 maja 1931 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Murckach. Tam również 12 czerwca 1942 roku przyjął sakrament bierzmowania.
Naukę rozpoczął w 1938 roku w szkole powszechnej w Podlesiu. Po wybuchu wojny i aresztowaniu ojca, wraz z matką pracował na utrzymanie rodziny zbierając i sprzedając węgiel. W sierpniu 1940 roku rozpoczął naukę w niemieckiej szkole podstawowej. Po pierwszej Komunii Świętej wstąpił do grona ministrantów parafii w Murckach. Był łącznikiem Armii Krajowej. We wrześniu 1945 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum im. M. Kopernika w Katowicach. Został przyjęty do Sodalicji Mariańskiej. Od 1 września 1946 roku uczył się w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim w Tarnowskich Górach, które ukończył maturą w 1951 roku. W tym czasie był wychowankiem Konwiktu Biskupiego w Tarnowskich Górach. W latach 1947-1950 uczęszczał także do szkoły muzycznej, do klasy skrzypiec.
Do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zgłosił się po maturze. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był inteligentny i pilny, skromny, grzeczny i szczerze pobożny. Święcenia niższe przyjął z rąk bp. Franciszka Jopa. Święcenia diakonatu otrzymał przez posługę bp. Zdzisława Golińskiego 5 czerwca 1955 roku w krypcie katowickiej katedry. Był dziekanem alumnów, wykazując podczas pełnienia tej funkcji dużą roztropność, zmysł organizacyjny, zapobiegliwość i gotowość do poświęcenia dla sprawy, był zawsze pogodny. Święcenia prezbiteratu przyjął 24 czerwca 1956 roku z rąk bp. Zdzisława Golińskiego w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach (wówczas Stalinogrodzie).
Po święceniach, na czas wakacji, został skierowany do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Piotrowicach. Jako wikariusz pracował w parafiach: Narodzenia NMP w Pszowie (1956-1959), Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Marklowicach (1959-1960). Od września 1960 roku był prefektem w Niższym Seminarium Duchownym im. Świętego Jacka do jego likwidacji przez władze komunistyczne. W 1962 roku powierzono mu funkcję wizytatora nauki religii (1962-1966). W 1966 roku wyjechał na studia zagraniczne, najpierw na kurs językowy do Paryża, a następnie na studia z katechetyki w instytucie Lumen Vitae w Brukseli. Studia katechetyczne kontynuował w Fakultecie Teologicznym Uniwersytetu Katolickiego w Paryżu. Po uzyskaniu w 1969 roku tytułu licencjata otrzymał zgodę na dalsze studia.
W 1972 roku na prośbę bp. Szczepana Wesołego rozpoczął pracę katechetyczną wśród polonii w Anglii. Został prefektem i kapelanem w szkole sióstr nazaretanek w Pitsford (1972-1974). Z dniem 1 września 1974 roku objął stanowisko sekretarza Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, a 16 października 1991 roku został jej rektorem (1991-2002). Od 1977 roku był proboszczem polskiej parafii Chrystusa Króla w Londynie - Balham, gdzie przeprowadził gruntowny remont mocno zniszczonego kościoła. Jako rektor Polskiej Misji Katolickiej przeprowadził gruntowny remont kościoła Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Devoni. Brał czynny udział w pracy społecznej na emigracji, m. in. jako członek zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej, prezes Polish Benevolent Found, członek zarządu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Był członkiem Delegacji Przekazania Insygniów Niepodległościowych 22 grudnia 1990 roku.
Otrzymał liczne wyróżnienia i odznaczenia państwowe i kościelne. W 1976 roku papież Paweł VI zaliczył go w poczet swoich kapelanów, Jan Paweł II w 1993 roku przyjął go do grona prałatów honorowych, a w 1999 roku mianował infułatem. W 1981 roku otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a w 1990 roku Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 1991 roku został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotą Odznaką Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za pracę duszpasterską i społeczną. W tym samym roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Polaków na Obczyźnie. Był kapelanem Związku Artylerii Przeciwlotniczej w Londynie, Światowego Związku Karpatczyków oraz naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego poza Krajem. Wspierał finansowo remont Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach i budowę Domu Księży Emerytów w Katowicach.
W 2002 roku zakończył posługę w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Katowicach – Kostuchnie. Ostatnie dni życia spędził w domu opieki Senior Residence w Katowicach – Piotrowicach.
Zmarł wieczorem 6 maja 2023 roku w 92. roku życia i 67. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 15 maja w parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach – Kostuchnie. Liturgii pogrzebowej przewodniczył abp Wiktor Skworc.

Najnowsze

08 czerwiec 2023

Centralna procesja Bożego Ciała

Ulicami Katowic przeszła procesja teoforyczna.

02 czerwiec 2023

Komunikat Kurii Metropolitalnej

Pierwsze zmiany personalne podjęte przez arcybiskupa Adriana Galbasa SAC.

31 maj 2023

Życzenia i gratulacje

List gratulacyjny abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, do abp. Adriana...

31 maj 2023

Zapraszam Was do wspólnej drogi!

Słowo Arcybiskupa Metropolity Katowickiego

31 maj 2023

Nowy Arcybiskup Metropolita Katowicki

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

31 maj 2023

Podziękowania abp. Wiktora Skworca

Po odczytaniu komunikatu Nuncjatury Apostolskiej, emerytowany już biskup katowicki, skierował słowo podziękowania...